منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- دکتری حقوق عمومی-دکتری حقوق خصوصی نیمه متمرکز 96

مشاوره حقوقی 21

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com مطابق‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ جرم‌ عبارت‌ است‌ از هر فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ درقانون‌ برای‌ آن‌ مجازات‌ تعیین‌ شده‌ باشد . (10) و قوانین‌ جزائی‌ درباره‌ کلیه‌ کسانی‌ که‌در قلمرو حاکمیت‌ ایران‌ مرتکب‌ جرم‌ شوند اعمال‌ می‌شود. (11) جرم‌ از حیث‌ مجازات‌ ها به‌ پنج‌ نوع‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌ : حد : …

بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی 20

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب …

بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی 19

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف …

بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی 18

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com نحوه تقدیم دادخواست و شروع به رسیدگی در امور مدنی اصولا شروع به رسیدگی در دعاوی مدنی در دادگاه عمومی مستلزم تقدیم دادخواست است که در پایان همین مبحث نمونه ای از آن آمده است. هنگام تقدیم دادخواست به دادگاه توجه به نکات زیر و رعایت آنها موجب سرعت در رسیدگی و احقاق …

بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی 17

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه کند که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه یی در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه کند. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست …

بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی 16

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم مصوب مجلس شورای اسلامی و توسط مأموران تشخیص مالیات بر ارث در سازمان امور مالیاتی محاسبه و وصول می شود. در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده قانونی آنها موظفند …

بیشتر بخوانید »

مشاوره حقوقی 15

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک:ptsearch11@gmail.com یکی از عقودی که تنظیم کننده روابط مالی افراد جامعه است عقد هبه است. به شخصی که مال را به دیگری می بخشد «واهب» و طرف مقابل او را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» می گویند. گاهی اوقات اشخاصی در زمان حیات خود مالی را به یکی از وراث یا …

بیشتر بخوانید »