منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- دکتری حقوق عمومی-دکتری حقوق خصوصی نیمه متمرکز 96

اسامی قضات اداره حقوقی قوه قضاییه

      اسامی قضات سمت مدرک تحصیلی سنوات خدمتی 1 آقای دکتر حمید گوینده مدیرکل امورحقوقی واسناد ومترجمین دکترا 31 سال 2 آقای محمد خرازی   معاون مدیرکل حقوقی فوق لیسانس 52 سال 3 آقای دکتر محمدعلی شاه حیدری پور معاون مدیرکل حقوقی دکترا 17 سال 4 آقای عین اله فخرالدینی مستشار اداره کل حقوقی لیسانس 45 سال 5 …

بیشتر بخوانید »

آیه 135 سوره نساء را بر سر در کتابخانه دانشگاه هاروارد

دانشکده حقوق هاروارد مشهورترین دانشگاه آمریکا، آیه 135 سوره نساء را بر سر در ورودی اصلی کتابخانه این دانشکده قرار داده است.   این دانشکده اعلام کرده است که این آیه از قرآن کریم عظیم‌ترین عبارت درباره عدالت در جهان و در تاریخ بشریت است و این ورودی همیشه یکی از مهمترین عبارات درباره عدالت در طول زمان را بر …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  آشنایی با اداره کل حقوقی قوه قضاییه گردآورنده: ابوالقاسم شم آبادی یکی از بزرگترین گفتمان های حاکم بر سازمان ها و نهادهای اداری وجود نهادی برای پاسخگویی بوده که جدیدا در قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته است. البته هر چند اداره حقوقی قوه قضاییه بیشتر نهاد مشورتی به قضات و مراجع …

بیشتر بخوانید »

جدیدترین استخدامی های مترجمین رسمی

               به اطلاع بازدید کنندگان محترم می رساند با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه اداره امور مترجمین         رسمی و اداره اسناد و بایگانی راکد از اداره کل حقوقی منفک و اداره کل جدیدی تحت عنوان اداره کل           فنی به ریاست همکار محترم قضایی جناب آقای دکتر …

بیشتر بخوانید »