حقوق عمومی

شاخه حقوق عمومی را بیشتر بشناسیم.

  به قلم: ابوالقاسم شم آبادی حقوق عمومی به عنوان سیاسی ترین گرایش حقوق  و یا حقوقی ترین رشته علوم سیاسی شناخته می شود و از لحاظ کسانی که به مسایل سیاسی و حقوقی دولت و فرد علاقه دارند بهترین رشته محسوب می شود. در کشورهای غربی حقوق عمومی در بین رشته های حقوق، تاپ ترین رشته محسوب شده و افراد خاصی به این رشته می روند …

ادامه نوشته »

عدالت از دیدگاه امام خمینی

  مسعود ملکی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی چکیده: از لحاظ مفهومی، استفاده امام(ره) از واژه «عدالت» در موقعیت های گوناگون به اقتضای جنبه ای از معنای این مفهوم صورت گرفته است. کاربردهای مختلف این مفهوم از منظر حضرت امام در موقعیت های گوناگون عبارتند از: ۱) عدالت به معنای قایل نشدن امتیاز برای اقشاری خاص، مگر به امتیازات انسانی …

ادامه نوشته »

مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری

بخش ششم از کتاب (علم اداره ) تالیف شارل دباش استاد و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی اکس مارسی ترجمه و تلخیص از : دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی استاد و مدیر گروه حقوق عمومی نظارت دستگاههای اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی …

ادامه نوشته »

جایگاه شوراها در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

  معصومه مشاء کریمی علیرضا اسماعیل زاده فهرست مطالب مواد قانون اساسی مرتبط با شوراها شوراهای اسلامی کشور شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان وظایف شوراها وظایف شورای اسلامی بخش وظلیف شورای شهر عزل  شهردار نظارت دولت به شوراها ابطال مصوبات شورا انحلال شورا سلب عضویت اعضا شورا ترتیب رسیدگی به تخلفات و اعتراضات شوراها شورای اسلامی استانها شورای عالی …

ادامه نوشته »

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام و نام خانوادگی : مظاهر کریمی شماره دانشجویی : ۹۴۰۱۸۳۳۷۳   عنوان : سمینار موضوع : نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی   استاد : جناب آقای دکتر ابوالقاسم شم آبادی   پاییز ۹۴       به نام خداوند دادار دادگر   ستم، …

ادامه نوشته »

درآمدی بر حقوق شهروندی

 هادی دلفان  دانشجوی کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم فهرست مطالب   فصل اول : مفاهیم اولیه حقوق شهروندی تعریف حقوق تعریف شهروند تعریف حقوق شهروندی تقسیم بندی کلی حقوق شهروندی مناسبات حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی فصل دوم : اهداف حقوق شهروندی اهداف شاخص ها ویژگی های شهروند مطلوب اصول بنیادین حقوق شهروندی فصل …

ادامه نوشته »

سازوکارهای حقوقی و مراجع حفاظت از منابع طبیعی

مبحث اول: مراجع اداری مراجع اداری و شبه قضایی متعددی در خصوص شناخت انواع اراضی دارای صلاحیت بوده و تصمیمات غالب آن ها در تعیین نوع اراضی، نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است. تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون …

ادامه نوشته »