حقوق عمومی

مفهوم قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی و جایگاه این گونه از                                                                        قراردادها در  بین قراردادهای اداری

مبحث اول: مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی نظام متفاوت از قراردادهای خصوصی دارند.این قراردادها به عنوان گونه ای از قراردادهای اداری داخل در نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند.اما بدون شناخت مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی درک قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی بسیار مشکل است. به همین دلیل …

بیشتر بخوانید »

نظارت بر اعضا و اعمال شوراهای اسلامی شهر و روستا

گفتار اول: نظارت اداری و قیمومتی    این نظارت به دو نوع نظارت سلسله مراتبی و نظارت قیمومتی تقسیم می شود. نظارت اداری، نوعی نظارت درون قوه ای می باشد. در سلسله مراتب اداری به منظور کنترل و بازبینی اعمال و تصمیمات مقامات و کارگزاران اداری. هدف از نظارت اداری انظباطی، اطمینان از اجرای دقیق قانون و مقررات می باشد.بنابراین …

بیشتر بخوانید »

منابع دکتری حقوق عمومی 95(روزانه- سراسری- نیمه متمرکز- منتشر شده در دی ماه 1395)

با توجه به تغییراتی که اخیرا (1395)در نحوه برگزاری آزمون دکتری ایجاد شده، نوع منابع آزمون دکتری نیز تغییر پیدا کرده است. چرا که لازم است مطالعه بین رشته ای و حتی رشته های دیگر هم در کنار منابع تخصیی رشته حقوق عمومی مطالعه شود و بدون مطالعه داوطلب نخواهد توانست از سد دکتری عبور کند. علی ایحال  برای قبولی در …

بیشتر بخوانید »

بررسی نظریه واقع گرایی حقوقی

 محمد جواد مدنی  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی                مقدمه :   رئالیسم از ریشه لاتین به‌معنای واقعیت گرفته شده است. رئالیسم در معنای لغوی، معادل واقع‌گرایی یا واقعیّت‌گرایی است.[1] جوهر واقع‌گرایی عبارتست از تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسّم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و تجسّم روابط اجتماعی، روابط بین “فرد و جامعه” و …

بیشتر بخوانید »

شاخه حقوق عمومی را بیشتر بشناسیم.

  به قلم: ابوالقاسم شم آبادی حقوق عمومی به عنوان سیاسی ترین گرایش حقوق  و یا حقوقی ترین رشته علوم سیاسی شناخته می شود و از لحاظ کسانی که به مسایل سیاسی و حقوقی دولت و فرد علاقه دارند بهترین رشته محسوب می شود. در کشورهای غربی حقوق عمومی در بین رشته های حقوق، تاپ ترین رشته محسوب شده و افراد خاصی به این رشته می روند …

بیشتر بخوانید »

عدالت از دیدگاه امام خمینی

  مسعود ملکی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی چکیده: از لحاظ مفهومی، استفاده امام(ره) از واژه «عدالت» در موقعیت های گوناگون به اقتضای جنبه ای از معنای این مفهوم صورت گرفته است. کاربردهای مختلف این مفهوم از منظر حضرت امام در موقعیت های گوناگون عبارتند از: ۱) عدالت به معنای قایل نشدن امتیاز برای اقشاری خاص، مگر به امتیازات انسانی …

بیشتر بخوانید »

مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری

بخش ششم از کتاب (علم اداره ) تالیف شارل دباش استاد و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی اکس مارسی ترجمه و تلخیص از : دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی استاد و مدیر گروه حقوق عمومی نظارت دستگاههای اداری یکی از مسائل مهم حقوق عمومی به ویژه علوم مدیریت است. و این مساله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی …

بیشتر بخوانید »