حقوق عمومی

وظایف و اختیارات رئیس جمهور

گردآوری: نگین موسوی دانشجوی کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم شرایط احراز مقام ریاست جمهوری   رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت ۴ سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا …

ادامه نوشته »

بررسی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب وماکس وبر

خسرو  میرزایی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی چکیده یکی از مفاهیم کلیدی ومباحث مهم در فلسفه حقوق  جامعه ، مفهوم مشروعیت  است. مشروعیت به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون‌بودن است. سیسرون این واژه را برای بیان قانونی‌بودن قدرت به‌کار برد. بعدها واژه مشروعیت دراشاره به روش‌های سنتی،اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به‌کار برده شد. پس از آن، عنصر «رضایت» نیز به معنای آن …

ادامه نوشته »

بررسی و پژوهش درباره جرایم ثبت احوال- اسناد و املاک

  چکیده:      جرائم ثبتی جرایمی هستند که در صورت ارتکاب به موجب قانون جرم محسوب می گردد و مرتکب، کیفر خواهد دید. قانون ثبتاسناد و املاک، قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای انجام برخی از مواردی که در هر دو قانون جرم شناخته است مجازات پیش بینی نموده …

ادامه نوشته »

شورای عالی شهرسازی ومعماری قبل ازانقلاب

شورای عالی شهرسازی سازمانی است که در وزارت آبادانی و مسکن تشکیل شد و از سال ۱۳۴۴ به ریاست عالیه فرح پهلوی آغاز به کار نمود. این شورا تعیین اولویت پروژه ها، بررسی و تصویب آیین نامه‌های شهرسازی، و تعیین و تصویب معیارهای ساختمانی و بررسی قوانین شهرسازی را بر عهده دارد. هدف‌ها هدف‌های شورای عالی شهرسازی بدین قرارند: – …

ادامه نوشته »

امکانسنجی پارلمانی شدن جمهوری اسلامی ایران

مقدمه بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوتۀ نقد قرار داده است.بایدگفت که عصر حاضر عصر مردمسالاری است مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری میتوان به عنوان یکی …

ادامه نوشته »

مفهوم قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی و جایگاه این گونه از                                                                        قراردادها در  بین قراردادهای اداری

مبحث اول: مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی قراردادهای ناظر بر ارائه خدمات عمومی نظام متفاوت از قراردادهای خصوصی دارند.این قراردادها به عنوان گونه ای از قراردادهای اداری داخل در نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند.اما بدون شناخت مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی درک قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی بسیار مشکل است. به همین دلیل …

ادامه نوشته »

نظارت بر اعضا و اعمال شوراهای اسلامی شهر و روستا

گفتار اول: نظارت اداری و قیمومتی    این نظارت به دو نوع نظارت سلسله مراتبی و نظارت قیمومتی تقسیم می شود. نظارت اداری، نوعی نظارت درون قوه ای می باشد. در سلسله مراتب اداری به منظور کنترل و بازبینی اعمال و تصمیمات مقامات و کارگزاران اداری. هدف از نظارت اداری انظباطی، اطمینان از اجرای دقیق قانون و مقررات می باشد.بنابراین …

ادامه نوشته »