سرخط خبرها

حقوق عمومی

تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است.  این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق اساسی در این است که بین این دو رویکرد تعادلی منطقی برقرار سازد. بر اساس این منطق، یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق اساسی هر …

ادامه نوشته »

مجلس دوم در حقوق اساسی کشورها

مقدمه   به واسطه تأثیر حقوق ممالک دیگر اروپایی و از آن رهگذر بر حقوق اساسی کشورهای آسیایی و آفریقایی  و آمریکایی، اصل دو مجلسی بودن پارلمان نیز در بسیاری از کشورها پذیرفته شد. اما علاوه بر مثال بریتانیا که در مقابل دیدگان قانون نویسان وجود داشت،عامل دیگری نیز در اتّخاذ نظام دو مجلسی تأثیر فراوانی داشت و آن توجیهات …

ادامه نوشته »

موضوع حقوق اساسی و ارتباط آن با علوم اجتماعی

در تقسیم بندی حقوق به داخلی و بین الملل،حقوق اساسی جزو حقوق داخلی است.هرچند که در قرن اخیر کوشش شده است تا قواعد و اصولی را از مجموع حقوق اساسی کشورها استخراج نموده برخی از آنها را به عنوان اصول مورد پذیرش اکثر کشورها بدون توجه به مرزها و کشورهای مختلف ارایه کنند،به ویژه که دول متحد بعد از جنگ …

ادامه نوشته »

نظریه تفکیک قوا

مقدمه‏ نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسى اندیشه سیاسى و فلسفه سیاسى است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه‏هاى حقوقى نیز جایگاهى دارد و در حقوق عمومى از آن گفت و گو مى‏شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهاى حکومتى نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه‏شناسى سیاسى نسبتى مى‏یابد. دلایل متعددى سبب طرح این نظریه …

ادامه نوشته »

نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران

چکیده در نظام های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و گریز ناپذیر است منتها نوع نظارت و نظام آن، در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر نظارت دارد، رهبر نیز ضمن نظارت کلان بر سه قوه از جهت هماهنگی آنها، نظارت دقیق تری بر قوه قضائیه، …

ادامه نوشته »

دولت های ساده ودولت های مرکب

مقدمه: حکومت های محلی پدیده ای هستند که در قالب دولت و حکومت معنا و مفهوم یافته و در چارچوب دولت و حکومت پا به عرصه وجود گذاشته و تکامل می یابند. دولت و حکومت ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند که این ارتباط نزدیک باعث شده که این دو واژه اشتباهاً به جای هم به کار برده شوند. ” …

ادامه نوشته »

منابع حقوق اساسی

به دلیل سرشت دو گانه یعنی حقوقی و سیاسی بودن این رشته قلمرو بزرگی دارد و برای بررسی آن باید به منابع مختلفی مراجعه شود . با مطالعه قانون اساسی به هر کشور به آسانی می توان به حقوق اساسی آن پی برد. برای شناخت کامل حقوق اساسی کشور از طریق این سه دسته وارد شد منابع نوشته ۱- قانون …

ادامه نوشته »