حقوق عمومی

حاکمیت قانون و نظریه های دولت

حاکمیت قانون و نظریه های دولت ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر مقدمه   تاریخ زندگی بشر ستم هایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچگاه از یاد نمی برد. در برابر آن، قربانیان این جنایت همیشه در پی آن بوده اند که این حاکمان ستمگر را تحت حاکمیت قانون قرار دهند و متجاوزان از آن را به دست …

ادامه نوشته »

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین

  اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین محمدرضا دلاوری   فهرست مطالب چکیده مقدمه تحلیل ماده ۴ قانون مدنی تحلیل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اصل عطف به ماسبق قوانین وتصمیمات اداری بند اول – اهمیت ومفهوم اصل در حقوق اداری بند دوم – جایگاه اصل در آراء دیوان تفاسیر شورای نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام …

ادامه نوشته »

تامّلی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری

  تامّلی بر ضرورت احیای مرحله تجدید نظر در دیوان عدالت اداری بشیر آریامنش (معاون اداره کل پژوهش دیوان عدالت اداری) برگرفته از سایت دیوان عدالت اداری چکیده : انسان بطور طبیعی موجودی جایز الخطا است و امکان بروز اشتباه از ناحیه هر کس، صرف نظر از موقعیت اداری، اجتماعی و علمی او، اجتناب ناپذیر نیست. منشا اشتباه را باید …

ادامه نوشته »

اهداف قانونگذار از نسخ قوانین

اهداف قانونگذار از نسخ قوانین مفهوم نسخ یک پژوهشگر در حوزه حقوق عمومی درباره نسخ قوانین می‌گوید: اگر مرجعی که در گذشته مصوبه‌ای را تصویب کرده با توجه به تغییر وضعیت محیطی و یا گذشت زمان احساس کند که آن مصوبه دیگر نیاز‌های جامعه را برطرف نخواهد کرد یا دیدگاهش در مورد مصوبه تغییر کند و مصوبه‌ای بگذارد که مصوبه …

ادامه نوشته »

منابع و جزوات دکتری حقوق عمومی

منابع دکتری حقوق عمومی منابع دکتری حقوق عمومی سراسری   ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ اساسی: بایسته های قاضی شریعت پناهی- کتب کلیات و مبانی حقوق اساسی عمید زنجانی(البته تا سال ۱۳۹۱ قطعا مفید و مثمر ثمر بوده اما اکنون هم به عنوان پایه مفید به نظر می رسد) – سه جلد دکتر سید محمد هاشمی- مقالات به روز حقوق عمومی اداری: دوجلد …

ادامه نوشته »

بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی

 بررسی مفهوم و ضرورت بازنگری قانون اساسی ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر سوالاتی که در زمینه بازنگری مطرح می باشد این است که کشورهای دارای قانون اساسی مدون و غیر مدون موضوع تجدید نظر در قانون اساسی را چگونه حل کرده اند و چه راه هایی در پیش گرفته اند. آیا اصولاً قانون اساسی باید قانونی قابل تجدید نظر و تغییر …

ادامه نوشته »

  ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر مقدمه حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز، در جهت این مسأله کوشیده اند، که از تمرکز فسادانگیز و خودکامه زای قوا در یک شخص یا گروه جلوگیری کنند، چرا که برحسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، …

ادامه نوشته »