حقوق عمومی

حدود قانونگذاری در رابطه با حقوق بنیادین

اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تاسیس دیوان عدالت اداری دانسته است. در قانون دیوان عدالت اداری نیز یکی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است که موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم …

بیشتر بخوانید »

سازوکارهای قانونی و سازمانی ناظر بر خصوصی سازی

سازو کارهای قانونی ناظر بر شیوه اجرای خصوصی سازی      سازمان خصوصی سازی یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به موجب قانون برنامه سوم توسعه، مصوب 1379 ایجاد شده است.      به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شد:” با تغییر اساسنامه سازمان ملی …

بیشتر بخوانید »

کتاب قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در لوای حاکمیت قانون: ابوالقاسم شم آبادی

ابوالقاسم شم آبادی دیباچه ای که در ادامه می آید متنی است زیبا از پدر حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان(علاقه مند به مبحث حاکمیت قانون) برای کتابی با موضوع قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در لوای حاکمیت قانون. این کتابو بنده با کمک رییس کانون وکلای دادگستری اردبیل آقای منوچهر شهبازی و همکاری خانم دکتر شیرین یوسفی …

بیشتر بخوانید »

ثبت الکترونیک در راستای توسعه پایدار

  ثبت الکترونیکی نتیجه توسعه فناوری اطلاعات و عصر ارتباطات است. بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه ارائه خدمات، مدیریت و انجام امور مختلف شهری و روزانه شهروندان شهر سنتی را تبدیل به شهر الکترونیکی کرده است و در واقع ثبت الکترونیکی ثبتی است که ارائه نوع خدمات ثبتی قاعدتا به صورت بر خط[1] و 24 ساعته و 7 …

بیشتر بخوانید »

 نظام های ثبتی و ثبت نوین  

( یوسف خمسه – کارشناس حقوق ثبتی ) چکیده : اهمیت نهاد ثبت ، به عنوان نهادی که تضمین کننده امنیت و بهداشت  اقتصادی ، حقوقی ، قضایی و به تبع آن امنیت اجتماعی و بهداشت  روانی جوامع مختلف می باشد ،بر اهل فن پوشیده نیست.و به تناسب گفتار پیش رو باید اذعان نمود که در کشور ما به این …

بیشتر بخوانید »

سیستم عملیات ثبتی

                تهیه و تنظیم  :  محمد امامیان        روش قبول درخواست ثبت ملک : ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی درد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک، حفظ مالکیت مالکین و …

بیشتر بخوانید »

نگاهی به بخشنامه ها و قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی

ابوالقاسم صانعی فر آذرماه 1391 فهرست عنوان                                                                                        صفحه 1- قانون تسهیل وآئین نامه                                                                                                                           3 الی10   2- مقررات دفترخانه                                                                                                                                    11  الی22   3 – صدور اچرائیه                                                                                                                                     23 الی 26   3- اصلاح سند                                                                                                                                                        27   4- شرکت ها وموسسات                                                                                                                              28  الی29   5- اقرارنامه                                                                                                                                                30 الی 31   6- اتباع بیگانه                                                                                                                                           32  الی33   7- احراز هویت                                                                                                                                         34 الی35   …

بیشتر بخوانید »