حقوق عمومی

کتاب قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در لوای حاکمیت قانون: ابوالقاسم شم آبادی

ابوالقاسم شم آبادی دیباچه ای که در ادامه می آید متنی است زیبا از پدر حقوق جزای عمومی ایران دکتر ایرج گلدوزیان(علاقه مند به مبحث حاکمیت قانون) برای کتابی با موضوع قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران در لوای حاکمیت قانون. این کتابو بنده با کمک رییس کانون وکلای دادگستری اردبیل آقای منوچهر شهبازی و همکاری خانم دکتر شیرین یوسفی …

ادامه نوشته »

ثبت الکترونیک در راستای توسعه پایدار

  ثبت الکترونیکی نتیجه توسعه فناوری اطلاعات و عصر ارتباطات است. بهره گیری از فناوری اطلاعات در زمینه ارائه خدمات، مدیریت و انجام امور مختلف شهری و روزانه شهروندان شهر سنتی را تبدیل به شهر الکترونیکی کرده است و در واقع ثبت الکترونیکی ثبتی است که ارائه نوع خدمات ثبتی قاعدتا به صورت بر خط[۱] و ۲۴ ساعته و ۷ …

ادامه نوشته »

 نظام های ثبتی و ثبت نوین  

( یوسف خمسه – کارشناس حقوق ثبتی ) چکیده : اهمیت نهاد ثبت ، به عنوان نهادی که تضمین کننده امنیت و بهداشت  اقتصادی ، حقوقی ، قضایی و به تبع آن امنیت اجتماعی و بهداشت  روانی جوامع مختلف می باشد ،بر اهل فن پوشیده نیست.و به تناسب گفتار پیش رو باید اذعان نمود که در کشور ما به این …

ادامه نوشته »

سیستم عملیات ثبتی

                تهیه و تنظیم  :  محمد امامیان        روش قبول درخواست ثبت ملک : ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی درد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک، حفظ مالکیت مالکین و …

ادامه نوشته »

نگاهی به بخشنامه ها و قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی

ابوالقاسم صانعی فر آذرماه ۱۳۹۱ فهرست عنوان                                                                                        صفحه ۱- قانون تسهیل وآئین نامه                                                                                                                           ۳ الی۱۰   ۲- مقررات دفترخانه                                                                                                                                    ۱۱  الی۲۲   ۳ – صدور اچرائیه                                                                                                                                     ۲۳ الی ۲۶   ۳- اصلاح سند                                                                                                                                                        ۲۷   ۴- شرکت ها وموسسات                                                                                                                              ۲۸  الی۲۹   ۵- اقرارنامه                                                                                                                                                ۳۰ الی ۳۱   ۶- اتباع بیگانه                                                                                                                                           ۳۲  الی۳۳   ۷- احراز هویت                                                                                                                                         ۳۴ الی۳۵   …

ادامه نوشته »

جایگاه رئیس دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲

فهرست مقدمه گفتار اول: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۶۰ گفتار دوم: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۸۵ گفتار سوم: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۹۲ جدول نتیجه منابع مقدمه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون …

ادامه نوشته »