حقوق خصوصی

تأثیر قوه قاهره (فورس ماژور) بر عقیم شدن قرارداد

نسیم دولتخواه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده: در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی متبلور است که از یک طرف دنیای امروز عملیات تجاری خود را با سرعت …

ادامه نوشته »

بررسی حقوقی شمول مواد ۹۵۹و ۹۶۰ قانون مدنی در مورد اشخاص حقوقی

فاطمه نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده قانونگذار در مورد اشخاص حقوقی از واژه (( اهلیت ))  استفاده نکرده است . بلکه به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت از واژه ی ((حقوق و تکالیف )) یا حقوق و وظایف استفاده نموده است . به نظر می رسد با توجه به مقررات قانون مدنی …

ادامه نوشته »

ایقاع عهدی

حامد حبیبی سیاهپوش دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده ایقاع عهدی عمل حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده باشد و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا کند و براساس آن طلب کار بتواند بدهکار را ملزم به انجام تعهد کند. این که فردی بتواند …

ادامه نوشته »

تاثیر شخصیت حقوقی بر تعهدات شرکت های تجاری

  مرتضی فضل‌اللهی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مقدمه در جوامع نخستین اشخاص در قالب شخصیت حقیقی خود از طریق مبادلات کالا به کالا یا کالا با پول اقدام به معامله و رفع نیازها و احتیاجات خود می‌نمودند اما پس از  مدتی بنا بر تحولات صورت پذیرفته در جوامع بشری از جمله افزایش جمعیت و متعاقب آن توسعه تجارت، گردش …

ادامه نوشته »

بررسی مقایسه فسخ و اسباب آن در کنوانسیون بین المللی وین و حقوق ایران

مهدی خاکپور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم          چکیده در کنوانسیون فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولاً ترجیح داشته، بر همین اساس، کنوانسیون هرگونه نقض قرارداد را مستلزم فسخ قرارداد ندانسته است. هرچند که فسخ قرارداد در شمار  ضمانت های اجرایی ناشی از نقض مندرج در مواد ۴۵ و …

ادامه نوشته »

اهلیت مدیران در شرکت های خصوصی

داوود رشیدی یگانه  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم چکیده : جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، حدود اختیارات مدیران شرکتهای خصوصی و اهلیت مدیران شرکتهای خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این امر علاوه بر تاثیر براعمال حقوقی شرکت ، از نقطه نظر صحیح بودن یا باطل بودن معاملات و تعهدهای شرکت و مدیران  هم آثار گسترده ای را نه …

ادامه نوشته »

قراداد پیش فروش آپارتمان

محرم هیکلی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم چکیده: امروز با افزایش جمعیت جامعه و گسترش شهرهای کوچک و تبدیل آنها به شهرهای بزرگ و نیاز روزافزون  به مسکن موجب شده است که مردم روبه آپارتمان نشینی بیاورند. در این زمینه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ساخت و ساز آپارتمان برآمدند و به پیش فروش آپارتمان های از …

ادامه نوشته »