حقوق خصوصی

حقوق مالکانه اشخاص ثالث بر اموال غیر منقول مصادره شده­ موضوع اصل۴۹

مهدی کاشی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم (پژوهش حاضر را تقدیم می‌کنم به:شهید راه عدالت امام علی (علیه‌السلام)) چکیده: در تمامی اعصار گذشته و در پی هر تحول سیاسی بزرگ (انقلاب در یک کشور که منجر به سقوط قوای حاکمه آن شده است)، مصادره اموال به جای مانده از حاکمان و عناصر و عوامل …

ادامه نوشته »

جایگاه پول الکترونیکی در ایران

  ابوالفضل نظری کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   چکیده دردنیای کنونی که تکنولوزی واستفاده از دستاوردهای الکترونیک بشر تقریبا تمام زندگی را دربر گرفته است وهمچنین تقلیل روز افزون منابع طبیعی وحرکت بشر به سمت انجام امور باسرعت تمام، انسانها را به استفاده بهینه از رایانه وهرآنچه که به دنیای الکترونیک ودیجیتال مربوط میباشد سوق میدهد ودراین میان دنیای تجارت …

ادامه نوشته »

فروش مال موقوفه

یزدان کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   وقف جس مال و تسبیل منافع یعنی اینکه عین مال را از جریان دادوستد خارج و منافع آن را در راه خدا و یا راههای خیر مصرف کند وقف از عقود غیر است عقود عین از عقودی است که قبض شرط صحت آن است عقود وقف از عقود قابل رجوع است یعنی …

ادامه نوشته »

شروط بنایی در عقود معین

   زینب غظنفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد رباط کریم     فصل اول ( ماهیت شروط ضمن عقد ) مقدمه فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما …

ادامه نوشته »

 تحقیقی در مورد مقررات ورشکستگی در لایحه قانون تجارت

 مهران مخمر کارشناس ارشد حقوق خصوصی پیشگفتار: «سیری در تحول قانون تجارت» قانون تجارت ایران قانون بسیار قدیمی است که خود این قانون، با وجودی که بیش از ۱۰۰ سال از تصویبش می‌گذرد برگرفته از قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه می‌باشد که بیش از ۲۰۰ سال از تصویب می گذرد و در فرانسه این قانون بارها دچار تغییرات شده است. …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی حقوقی نفقه از دیدگاه حقوق ایران،فرانسه،انگلستان

  محدثه خدادادی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده امروزه با توجه به اهمیّت روزافزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به‌بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی …

ادامه نوشته »

عوامل اطاله دادرسی در سیستم قضایی ایران

  رامین حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم مقدمه : سرعت در رسیدگی‌های قضایی از دیرباز ضرورتی مورد اتفاق در میان دکترین حقوقی بوده و از مبانی هر نظام حقوقی توسعه یافته‌ای بشمار می‌رود. این مهم که بویژه از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در حوزه دادرسی است، ناظر به الزاماتی در جهت تسریع دادرسی به منظور …

ادامه نوشته »