حقوق خصوصی

تعهد به ضرر ثالث

ابوالقاسم شم ابادی ۱-    تعهد به ضرر ثالث   در خصوص تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران قانون مدنی در ماده ی ۲۳۴ موضوع را صریحا بیان نموده است. ذیل ماده مذکور در تعریف شرط فعل چنین آمده است: ” شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود” …

ادامه نوشته »

شکایت از چک

شکایت از چک برگشتی کی و به کجا آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت …

ادامه نوشته »

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی چکیده ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی …

ادامه نوشته »

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به زبان ساده شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟ ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در …

ادامه نوشته »

تعارض ماده ۵۰۴ و ۵۴۰ قانون مدنی

نویسنده: حسن غفوری فرد بررسی تعارض ماده ۵۰۴ و ۵۴۰ ق.م مفاد ماده ۵۰۴ با ماده ۵۴۰ قانون مدنی در مزارعه تعارض دارد زیرا بموجب ماده ۵۴۰″ هر گاه مدت مزارعه منتفی شود و اتفاقا زرع نرسیده باشد، مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید” در این دو ماده از …

ادامه نوشته »

تکلیف قاضی در موارد عدم امکان دستیابی به قانون خارجی صلاحیتدار قسمت اول

مقدمه  هرگاه دعوای مطروحه در مقابل قاضی, من حیث المجموع داخلی رشته و تمام عناصر آن به حقوق داخلی مرتبط باشد؛ دادرس نه تردیدی در اجرای قانون ملی خود دارد, و نه در مورد پیدا کردن این قانون, با مشکل مهمی مواجه است.  ولی گسترش روابط افراد در زندگی بین المللی , سبب می شود که در بعضی از دعاوی …

ادامه نوشته »

قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر

نوشته:علی اکبر یلفانی‏ قاضی باز نشسته و وکیل دادگستری مقدمه-برای بررسی قوانین مالک و مستاجر باید از قانون مدنی شروع کرد.تا قبل از قانون مدنی روابط موجر و مستاچر بر اساس قواعد فقه اسلامی حل و فصل میشد.البته با تدوین قانون مدنی موضوع از حیث تغییری‏ پیدا نکرد جز اینکه قواهد فقه بزبان فارسی ترجمه و در قالب مواد قانون …

ادامه نوشته »