حقوق خصوصی

نظام مالی نکاح در آلمان و سوئیس

به کوشش: لیلا آقا علی کماسایی هستی هدایت زهر کمالی اصل میترا درفشی کاری گروهی از دانشجویان  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم مقدمه در حقوق امروزی آلمان و سوئیس انتخاب رژیم مالی با خود زوجین است . زن و شوهر می توانند شکل مناسبات مالی خود را به توافق و از طریق عقد تعیین نمایند یا تغییر …

ادامه نوشته »

جایگاه حقوقی نفقه در کشور آلمان و ایتالیا

بهنام سلمانپور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم   الف- آلمان در ماده سوم قانون اساسی آلمان چنین آمده‌است: همه انسانها در مقابل قانون برابرند. مردان و زنان دارای حقوق یکسان هستند. هیچکس به دلیل جنسیت ، تبار ، نژاد، وطن ، منشا خانوادگی و نژادی، اعتقادی و عقاید مذهبی و سیاسی نباید فرودست یا فرادست قرارگیرد. …

ادامه نوشته »

نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران، انگلستان، فرانسه و چند کشور دیگر

  با سلام- تحقیق ذیل توسط جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم انجام شده است.                                                          الناز محمد زاده پاکدل مریم شفیعی سمیه ابراهیمی فرناز ازوجی فاطمه سیف …

ادامه نوشته »

بررسی تطبیقی نفقه در ایران، انگلستان، فرانسه و سوئد

  با سلام- این تحقیق توسط دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم انجام شده است. به کوشش مهدی ایمانی     امیر میرزایی     عباس آقا بابائی  محمّد ملا میرزائی محسن سایه وند   چکیده  در نظامات حقوقی به محض وقوع نکاح ،حقوقی مابین طرفین برقرار که از جمله این تکالیف نسبت به یکدیگر موضوع نفقه …

ادامه نوشته »

الفاظ عقود و ایقاعات از منظر قواعد فقهی

  فرناز ازوجی  دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم   چکیده: ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد هر چند ممکن است با اراده‌گیری از میان برود. مهم‌ترین  انواع ایقاع لعان ـ حیازت مباحات ـ اعراض …. در …

ادامه نوشته »

طلاق در کشور هندوستان

در گذشته، طلاق در جامعه هند شایع نبود و علت این بود که در دین هندوئیسم نظیر فرقه مسیحیان (کاتولیک) طلاق وجود نداشت و چنان گمان می شد که عقد ازدواج میان زن و مرد در آسمانها بسته شده و جدایی این دو فرد امکان پذیر نیست. در دین هندو، این امر به گونه ای بود که حتی زمانی که …

ادامه نوشته »

قاعده ید(حجیت قاعده ید)

 سید محمد رضا رضوی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم در ابتدای بحث لازم است  تفاوت بین قاعده  مورد بحث با قواعد مشابه از لحاظ اسمی را بیان کنیم؛ در این خصوص بایستی اظهار داشت  آنچه در این باب و در تالیفات  مولفین قواعد  فقه ذکر گردیده ، در مورد اشاره گردیده که مشابهت اسمی دارند لکن …

ادامه نوشته »