سرخط خبرها

حقوق جزا

بررسی مبانی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی در پرتو حقوق کیفری ایران

 نعمت بیابانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی چکیده در قوانین جزایی برای جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی از جانب قانون گذار تعریفی ارائه نشده است لذا بیان تعریفی از جرم افشای اسرار مستلزم شناخت ارکان و عناصر تشکیل دهنده­ی جرم مزبور می باشد. در راستای شناخت و ارائه تعریف دقیقی از جرم افشای اسرار حرفه ای و …

ادامه نوشته »

مفهوم حق معنوی و مالکیت فکری

حق معنوی یا مالکیت فکری ریشه غربی دارد و فرهنگ حقوقی ما هنوز با آن آشنائی کامل ندارد و ذهن حقوقدانان با این عنوان حقوقی انس کمتری دارد. بویژه که از دید فقهای اسلامی نیز در شناسائی این حق، اختلاف عقیده وجود دارد که همین اختلاف آراء موجب عدم توجه کافی به آن در گذشته گردیده است. مالکیت فکری، ترجمه …

ادامه نوشته »

سیاست جنائی تقنینی ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری در قبال رسانه ها

مقدمه مالکیت فکری دارای دو حوزه گسترده «مالکیت ادبی و هنری» و «مالکیت صنعتی» است. وجه مشترک دو حوزه حمایت از خلاقیت های فکری است. حقوق پدید آورنده در این دو حوزه شامل حقوق مالی ـ اقتصادی و حقوق معنوی و اخلاقی می‌شود. حقوق اخلاقی مالکیت فکری، امتیازات غیرمالی است که به شخصیت پدید آورنده مربوط می‌شود و برای حمایت …

ادامه نوشته »

جرایم مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: جرایم و ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی بند اول: نقض حقوق صاحب گواهینامه اختراع[۱] در مواد ۲ و ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ »[۲] به تعریف کلمه اختراع یا اکتشاف و ثبت اختراع اشاره کرده است. آن چه در حق اختراع مورد حمایت قرار می گیرد، گواهینامه …

ادامه نوشته »

پیشگیری از بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی

به نام خدا با توجه به گسترش مباحث حقوقی در شبکه های اجتماعی، لازم است که ماهیت مطالب بحث شده در این شبکه ها غنیمت شمرده شود و به صورت دایمی حفظ شود. از این رو مطالب حقوقی یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام با نام صفحه پیشگیری از جرم با مدیریت خانم سمیرا تقی دماوندی در ذیل منتشر می …

ادامه نوشته »

جایگاه اصل مصلحت عمومی در جرم افشای اسرار حرفه ای

گفتمان مطرح شده در حمایت از مصلحت عمومی شناختن حق برای جامعه در کنار افراد است. براساس این استدلال، نظام های حقوقی، بنابر ماهیت، اقتدار داشته و برای این که از جرمی پیشگیری نمایند باید مصلحت افراد جامعه را هم در نظر گرفته و خود را صاحب حق بشناسند.[۱] گفتار اول: تبیین اصل  بنیان این اصل بر قائل شدن حق …

ادامه نوشته »

صلاحیت ضابطان دادگستری در جرائم اطفال

امروزه در اغلب کشورها به این نتیجه رسیده اند که برای پیشرفت در کار مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان، باید گروه های خاصی به نام پلیس اطفال به وجود آورد. این کاری است که در حال حاضر در اغلب کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکای شمالی انجام شده و نتایج رضایت بخشی داشته است. در میان علمای جرم شناسی و …

ادامه نوشته »