حقوق جزا

منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی ۱۳۹۵(دانشگاه سراسری- روزانه- دولتی- نیمه متمرکز- نگاشت دی ماه ۹۴)

با توجه به تغییراتی که اخیرا ( آزمون ۱۳۹۵)در نحوه برگزاری آزمون دکتری ایجاد شده، نوع منابع آزمون دکتری نیز تغییر پیدا کرده است. چرا که لازم است مطالعه بین رشته ای و حتی رشته های دیگر هم در کنار منابع تخصیی رشته حقوق جزا مطالعه شود و بدون مطالعه داوطلب نخواهد توانست از سد دکتری عبور کند. علی ایحال  برای …

ادامه نوشته »

نحوه رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا و دادگاه (منتشر در پیام آموزش شماره۱۷)

دکتر اصغر احمدی موحد  (دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)   c     چکیده بر اساس حکم مقرر در ماده (۸۳) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است به جرایم متعدد متهم توأم و یکجا رسیدگی کند. ضرورت اعمال این قاعده به جهت رعایت قواعد تعدد مذکور در مواد (۴۶ و ۴۷) قانون مجازات اسلامی و نیز رعایت …

ادامه نوشته »

قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی

دکتر طاهره عابدی طهرانی بی شک یکی از مهمترین ساختارهای نظم اجتماعی  حفظ و صیانت از تاریخ و گذشته و پیشینه فرهنگی است که با توجه به قرارداد اجتماعی مبتنی بر حفظ و رعایت نظم عمومی حفظ و حراست اشیاء و آثار فرهنگی نیاز به قانونگذاری  قانون مداری و سازو کارهای حمایتی قانونی دارد .حقوق کیفری بعنوان ساز و کار …

ادامه نوشته »

قاچاق عتیقه از نگاه حقوقی

میرعلم سیدی قاضی دادگستری مقدمه- شناخت گذشته برای ساختن  آینده ای بر پایه ی هویت فرهنگی هر ملت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ودر حقیقت پویایی و بقای فرهنگی هر ملت  در آینده ، نیازمند پیوستگی میان دیروز ، امروز و فردای آن است  از آنجا که عرصه ی میراث فرهنگی از شاخص ترین  نمودهای ظهور هویت ملی در …

ادامه نوشته »

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

سمانه جاذبی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد رباط کریم از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت )مدنی و کیفری ( نیستند، بلکه اشخاص حقوقی ) اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال خود مسئول اند . در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، » دولت« مهمترین و بزرگترین شخصی حقوقی محسوب می …

ادامه نوشته »

حقوق طبیعی  و بررسی آن در نظام  حقوقی جمهوری اسلامی ایران

علی گلرخساری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم مقدمه بحث حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است‌. در برابر طرفداران حقوق طبیعی یا آرمان گرایان‌، پوزیتویست‌ها یا طرفداران مکتب تحقّقی و یا واقع گرایان قرار دارند. عمده اختلاف میان هوادارن حقوق طبیعی و پوزیتویست‌ها اختلاف …

ادامه نوشته »

تعهدات وکیل در برابر موکل

مهدی مسلمانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده مطلب با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده …

ادامه نوشته »