حقوق جزا

مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی

یکی  از ابداعات قانون جدید مجازات اسلامی، تبیین نظامی جامع برای مجازات اشخاص حقوقی است. این نوآوری در ماده ۱۴۲ قانون جدید به این صورت بیان شده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع ان مرتکب …

Read More »

بررسی مباشرت و سببیت در قتل

    فهرست مقدمه.  فصل اول: مباشرت در قتل گفتار اول: مباشرت گفتار دوم: سببیت فصل دوم: مباشرت و سببیت در فقه و حقوق گفتار اول: سببیت در قتل گفتار دوم: بررسی مباشرت و سببیت در قانون جزا  نتیجه منابع مقدمه طبق ماده ۳۱۷ ق. م. ا. مباشرت آن است که جنایت مستقمیاً توسط خود جانی واقع شده باشد بنابراین …

Read More »

دکتر مریم سلطانی بهلولی:مراکز ترک اعتیاد؛ از درمان تا بزهکاری و بزه‌دیدگی معتادان

حقوقدان  و استاد دانشگاه در حال حاضر ، معضل اعتیاد و روند رو به رشد به آن خصوصاً در میان دو قشر آسیب پذیر جوانان و زنان، یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع مختلف می باشد. اعتیاد یک بیماری مزمن و عصبی است که به دلیل وابستگی به مواد یا عادت های ناهنجار، آسیب های اجتماعی بسیاری را به همراه دارد. …

Read More »

ابوالقاسم شم آبادی: اصل احترام به حقوق انسانی معتادان

حقوق پایمال شده در مراکز ترک اعتیاد     فرناز قلعه دار سیاوش ۱۶ ساله بود که در دام اعتیاد گرفتار شد. مانند تمام کسانی که ذره ذره معتاد می‌شوند و خودشان هم خبر ندارند یا حداقل نمی‌خواهند قبول کنند که معتاد شده‌اند او نیز نمی‌خواست بپذیرد که قدم در مسیر نابودی گذاشته است. اما مادرش نخستین فردی بود که …

Read More »

بررسی اصول و مبانی مجازات های سالب حیات

فهرست مطالب فصل اول: کلیات گفتار اول: مفهوم و تاریخچه مجازات سالب حق حیات گفتار دوم: تاریخچه مجازات سالب حیات فصل دوم: بررسی مبانی مجازات سالب حیات گفتار اول: مبنای مجازات سلب حیات در مکاتب بشری گفتار دوم: مجازات سلب حیات و پیامدهای ناسازگار با اصول حقوق جزا نتیجه منابع مقدمه حقّ حیات از حقوق اساسی انسان است و همه‌ی …

Read More »

بررسی تطبیقی جرم استفاده از سندمجعول در حقوق ایران و انگلستان

  چکیده جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می‌شود، در حالی که قانون‌گذار نه‌تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از …

Read More »

بررسی مبانی جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای و شغلی در پرتو حقوق کیفری ایران

 نعمت بیابانی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی چکیده در قوانین جزایی برای جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی از جانب قانون گذار تعریفی ارائه نشده است لذا بیان تعریفی از جرم افشای اسرار مستلزم شناخت ارکان و عناصر تشکیل دهنده­ی جرم مزبور می باشد. در راستای شناخت و ارائه تعریف دقیقی از جرم افشای اسرار حرفه ای و …

Read More »
hacklinkci - e sigara -