حقوق جزا

نحوه رسیدگی به جرایم متعدد در دادسرا و دادگاه (منتشر در پیام آموزش شماره۱۷)

دکتر اصغر احمدی موحد  (دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)   c     چکیده بر اساس حکم مقرر در ماده (۸۳) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است به جرایم متعدد متهم توأم و یکجا رسیدگی کند. ضرورت اعمال این قاعده به جهت رعایت قواعد تعدد مذکور در مواد (۴۶ و ۴۷) قانون مجازات اسلامی و نیز رعایت …

ادامه نوشته »

قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی

دکتر طاهره عابدی طهرانی بی شک یکی از مهمترین ساختارهای نظم اجتماعی  حفظ و صیانت از تاریخ و گذشته و پیشینه فرهنگی است که با توجه به قرارداد اجتماعی مبتنی بر حفظ و رعایت نظم عمومی حفظ و حراست اشیاء و آثار فرهنگی نیاز به قانونگذاری  قانون مداری و سازو کارهای حمایتی قانونی دارد .حقوق کیفری بعنوان ساز و کار …

ادامه نوشته »

قاچاق عتیقه از نگاه حقوقی

میرعلم سیدی قاضی دادگستری مقدمه- شناخت گذشته برای ساختن  آینده ای بر پایه ی هویت فرهنگی هر ملت از اهمیت ویژه ای برخوردار است ودر حقیقت پویایی و بقای فرهنگی هر ملت  در آینده ، نیازمند پیوستگی میان دیروز ، امروز و فردای آن است  از آنجا که عرصه ی میراث فرهنگی از شاخص ترین  نمودهای ظهور هویت ملی در …

ادامه نوشته »

مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن

سمانه جاذبی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد رباط کریم از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت )مدنی و کیفری ( نیستند، بلکه اشخاص حقوقی ) اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی ( نیز در قبال اعمال خود مسئول اند . در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، » دولت« مهمترین و بزرگترین شخصی حقوقی محسوب می …

ادامه نوشته »

حقوق طبیعی  و بررسی آن در نظام  حقوقی جمهوری اسلامی ایران

علی گلرخساری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم مقدمه بحث حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است‌. در برابر طرفداران حقوق طبیعی یا آرمان گرایان‌، پوزیتویست‌ها یا طرفداران مکتب تحقّقی و یا واقع گرایان قرار دارند. عمده اختلاف میان هوادارن حقوق طبیعی و پوزیتویست‌ها اختلاف …

ادامه نوشته »

تعهدات وکیل در برابر موکل

مهدی مسلمانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده مطلب با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده …

ادامه نوشته »

اتانازی در (فقه وقانون ) ایران و هلند

 فرهاد مشهدی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم         فصل اول از دیدگاه فقه اسلامی چکیده              اتانازی (euthanasia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرض ها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت …

ادامه نوشته »