حقوق جزا

دعوی مدنی در دادگاه جزایی

دعوی مدنی در دادگاه جزا     از دکتر یحیی ستوده ( رئیس شعبه ۵ دادگاه جنائی مرکز)   صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است …

ادامه نوشته »

بررسی بزه در ابعاد شخصیتی کودک بزه دیده با تکیه بر علل فردی

بررسی بزه در ابعاد شخصیتی کودک بزه دیده با تکیه بر علل فردی ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر بزهکاری در هر جامعه «پدیده ای است واقعی و اجتماعی». مطالعه در امر بزهکاری به عنوان پدیده خاص نباید این توهم را به وجود آورد که می توان برای مرتکبین این اعمال هم «نمونه های خاص» ترسیم نمود و آن ها را به …

ادامه نوشته »

بزه دیده و بزه دیدگی در کودکان و نوجوانان

بزه دیده و بزه دیدگی در کودکان و نوجوانان ابوالقاسم شم آبادی پژوهشگر واژه Delinquency”“در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاهی[۱] و در اصطلاح نوعی قانون شکنی است که از حوزه شخصی خارج می شود و به عرصه عمومی مربوط می شود. بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال …

ادامه نوشته »

شناخت کودکان و نوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان

شناخت کودکان و نوجوانان در معرض خطر و علل بزه دیدگی آنان   ابوالقاسم شم آبادی  پژوهشگر   بزه دیده شناسی که به منزله یکی از شاخه های علوم جنایی در رویکرد نخستین خود ،نقش و سهم بزه دیده را به منزله یکی از شرایط یا اوضاع و احوال پیش زمینهبزهکاری در رخداد جرم بررسی می کند. در رویکرد دیگرش، …

ادامه نوشته »

وقف ذر آیینه مطبوعات

وقف در آیینه مطبوعات مهدی خلیلی چکیده : وقف یکی از سنت های حسنه ای است که در تمام ادیان و از جمله دین مبین اسلام به عنوان عملی نیکو و ارزشمند مورد تاکید قرار گرفت . در فرهنگ اسلامی وقف در کنار سایر پدیده ها ی خیر و نیکویی مانند صدقات ، قرض الحسنه و انفاق قرار می گیرد …

ادامه نوشته »

تکلیف قاضی در موارد عدم امکان دستیابی به قانون خارجی صلاحیتدار قسمت دوم

اکنون در نظر می گیریم که حسب فرض, امکان دسترسی به قانون فرانسه بنا به دلیلی وجود ندارد و لذا اجرای آن در عمل متعذر می گردد در این فرض, مدلول نظریه مورد بحث این خواهد بود که با توجه به اقامت این شخص ر ایتالیا, و سایر جوانب قضیه, قاضی ایرانی باید قانون ایتالیا را به موقع اجرا بگذارد. زیرا این …

ادامه نوشته »