حقوق جزا

رعایت حقوق زندانیان با نظارت های ویژه

حیدر آسیابی در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: تشکیل چنین شعبی با هدف اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون فوق انجام شده‌است. وی اظهار کرد: در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ همچنین آیین‌نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان تاکید جدی شده و موارد …

Read More »

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری

اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی می‌گوید …

Read More »

بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام قضایی ایران

  چکیده پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال۱۳۸۱ مرحله‌ی محاکمه وصدور حکم بر عهده‌ی دادگاه‌های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم وتحقیق از وی و به طورکلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر …

Read More »

ممنوع الخروج کردن شوهر بابت پرداخت مهریه

ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ممنوع‌ الخروجی یک مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟  در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدوراجراییه کرده که پس از ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید. گاه زن به اموال …

Read More »

واکاوی حقوقی «تخریب اموال»از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه

 مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. به همین دلیل قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است.  تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات …

Read More »

دکتربهشید ارفع نیا: تحول قانون آیین دادرسی کیفری در اعلام جرم

    استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری                              موضوع بسیار مهمی که برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک.) جدید مصوب ۴/۱۲/۹۲ پیش بینی شده، دخالت دادن سازمان‌های مردم نهاد Ngo) ها ) نه تنها در اعلام جرم، بلکه در شرکت در دادرسی …

Read More »

آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

 فصل نهم قانون مجازات اسلامی راجع به مجازات های جایگزین حبس قابل اجرا شد. هر چند قانون مجازات اسلامی ابتدای سال ۹۲ به تصویب نهایی رسید اما اجرایی شدن مجازات های جایگزین حبس – یا همان مجازات های اجتماعی – منوط به تصویب آیین نامه آن شده بود. به موجب ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و …

Read More »
hacklinkci - e sigara -