حقوق جزا

ساختار پارلمان در کانادا

گفتار اول ـ ساختار پارلمان در پایان نیمه دوم سده بیستم اصل براین است که مردم مستقیم و رویاروی با سرنوشت خود و در تصمیم گیریهای سیاسی شرکت نمی کنند و حق قانونگذاری یا تصمیم در زمینه زندگی مشترک به عهده نمایندگانی است که بر طبق قوانین باید آزادانه از سوی مردم انتخاب شوند و به جای آنان تصمیم بگیرند. …

ادامه نوشته »

سیاست های تقنینی ایران در پیشگیری از وقع جرایم مواد مخدر

منظور از مواد مخدر، تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم زا و سستی آور بوده و آثار جسمی و روحی را برای فرد دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می گردد. مسئله قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان سبب شده است که امنیت ملی کشورها به مخاطره افتد و اکثر کشورها این مسئله …

ادامه نوشته »

تعویق صدور حکم در حقوق ایران و فرانسه

فصل اول « کلیات »: مفهوم یکی از تصمیمات پیش بینی شده در راستای اصلاح مجرمین تعویق صدور حکم می باشد که با تاکید بر رفع نیاز های مجرم نه شدت جرم اتخاذ می گردد. اجرای عدالت در طی سالیان متمادی با پند و اندرز از تجربیات گذشته بالنده می شود . در مراحل اجرای عدالت در نظام کیفری به ویژه …

ادامه نوشته »

حمیده ستاینده: فرزند کشی در فقه و حقوق

از خانم حمیده ستاینده که مقاله بسیار زیبا و قوی ای در مورد فرزندکشی و نظریات فقها در مورد قصاص پدر و مادر نوشته اند تشکر می کنیم. امیدوار است این نوشته پربار مورد استفاده دوستداران حقوق قرار گیرد. (ابوالقاسم شم آبادی) نویسنده: حمیده ستاینده دانشگاه قم *دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی* چکیده       برسی مبانی فقهی و حقوقی …

ادامه نوشته »

جهات شرعی ابطال مصوبات دولتی توسط شورای نگهبان

شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود را به تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ بیان کرده است: «با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی، مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.»قانون جدید دیوان نیز با توجه به نظریه تفسیری مذکور ضمن تبصره ماده ۱۹ خود رسیدگی به شکایات از تصمیمات قضایی قوه قضائیه، مصوبات و …

ادامه نوشته »

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اختیاری

صلاحیت اختیاری صـلاحیت اختیـاری یکی از عناصر مهم اداره امور عمومی در نظم اجتماعی مدرن است . مسائل مطرح شـده در اداره به اندازه ای گوناگون و تخصصی و همچنین فـضای اداره بـه انـدازه ای پویـا و متغیر است که قانونگذارن نمی تواند چیزی بـیش از راهنمـایی کلـی بـرای مـأموران اداره پیش بینی کند. علاوه بر آن، مدیران بایستی انعطاف …

ادامه نوشته »

نظام نیمه آزادی تاسیسی مفید در قانون جدید مجازات اسلامی

نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمینات لازم از آزادی نسبی برخوردار می‌شود به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، …

ادامه نوشته »