حقوق جزا

کلاهبرداری در حقوق موضوعه ایران

فصل اول: کلاهبرداری در معنای عام استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را …

ادامه نوشته »

در باب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تورم قانونگذاری

تورم قانونگذاری تصویب قوانین مکرر توسط پارلمان و نهادهای قانونگذار بوده امری که در کشور ما تبدیل به یک رویه و عرف معمول قانونگذاری شده است. برخی اوقات پیدا کردن یک ماده قانونی مرتبط با بحث ممکن است حتی یک متخصص را به زحمت بیاندازد و اضافه بر آن قوانین ناسخ و منسوخ فراوانی وجود داشته باشد که تسلط بر …

ادامه نوشته »

معیارهای دادرسی عادلانه  ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

*اسلام مندنی[۱]   چکیده: هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و … در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر …

ادامه نوشته »

خیانت در امانت

مشاوره رایگان: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ (خیانت در امانت هدرنمودن اموال دیگری است با سوء نیت) و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدررفته قبلاً بکسی سپرده شده و شخص مذکور اشیاء را بعنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور از جمله جرائم بر علیه اموال قرار گرفته. قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم …

ادامه نوشته »

دادرسی کیفری افتراقی

در کنار قواعد ماهوی متفاوت، بر اساس مطالعات کیفری صورت گرفته، حقوق کیفری شکلی متفاوتی نیز نسبت به این افراد در نظر گرفته شده است که آن را به دادرسی افتراقی ویژه اطفال تعبیر می کنند. این نظام خاص دادرسی به طور مشخص با تصویب قانون اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ در ایران آغاز شد و در حال حاضر تحت …

ادامه نوشته »

بایدها و نبایدهای لایحه پیشگیری از جرم

دکتر سلمان کونانی حقوقدان   خصوصی سازی نهاد پیشگیری از جرم یک ضرروت انکارناپذیر است. مطرح شدن اندیشه خصوصی سازی در حوزه مسائل جنایی و پیشگیری از جرم به صراحت تمام گویای پذیرش لزوم عقب نشینی دولت و نظام کنترل رسمی است. این مسأله مفید این معناست که امروزه دیگر اذعان وجود دارد دولت به تنهایی قادر نیست هم امر …

ادامه نوشته »

دکتر بهشید ارفع نیا: تحول قانون آیین دادرسی کیفری در اعلام جرم

  دکتربهشید ارفع نیا استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری موضوع بسیار مهمی که برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک.) جدید مصوب ۴/۱۲/۹۲ پیش بینی شده، دخالت دادن سازمان‌های مردم نهاد Ngo) ها ) نه تنها در اعلام جرم، بلکه در شرکت در دادرسی است. بدیهی است سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها به عنوان مثال …

ادامه نوشته »