حقوق جزا

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر را با دقت مطالعه وتحلیل و بررسی کنید👇👇👇👇_سوالات علمی(ویژه دیپلماسی)١.در مورد دیپلماسی چه اطلاعاتی دارید؟٢.ویژگی یک دیپلمات خوب چیست؟٣.فرق دیپلماسی و سیاست خارجی را توضیح بدهید؟۴.دیپلماسی سنتی با دیپلماسی نوین دارای چه تفاوت هایی هستند؟۵.آیا ایران در اشاعه دیپلماسی عمومی موفق بوده است؟_سوالاتی در مورد …

بیشتر بخوانید »

منابع حقوق مدنی جهت آزمون دکتری ۹۹ حقوق خصوصی

🛑کتاب مدنی در نظم دکتر کاتوزیان دوره عمومی قراردادهای دکتر کاتوزیان مدنی ۳ و ۶ دکتر شهیدیعقود معین دکتر کاتوزیان مدنی دکتر بیات(چنانچه مدنی در نظم را می خوانید نیازی به این کتاب نیست و یا بالعکس)کتاب تست های دکتری ۹۰ الی ۹۷ انتشارات عدلیه کتاب تست های شبیه سازی شده انتشارات عدلیه کتاب تست مدنی دکتر قربانی مجموعه قوانین …

بیشتر بخوانید »