حقوق بین الملل

استفاده از حق شرط یا حق رزرو

ممکن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین لمللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه رابا منافع یا عادات و رسوم خود مغایر میبیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمیشود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی …

ادامه نوشته »

قانون اساسی اتحادیه اروپایی

The constitution of the European Union ۱ . INTRODUCTION The European Union, and the rules of community law, now exercise an enormous influence on the united kingdom, including its constitutional law. We will see in the next chapter that the house of lords has ruled that parliamentary legislation should not be applied when it conflicts with a rule of Community …

ادامه نوشته »

تعلق جزایر سه‌گانه خلیج فارس به ایران از منظر حقوقی

گروه حقوقی- سال‌هاست که این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دفاع از ادعای ارضی امارات متحده عربی، مالکیت بر جزایر ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را بهانه ایجاد تنش در منطقه می‌کنند؛ اما اصل موضوع چیست؟ این کشورها بر چه اساس نسبت به این جزایر ادعای حقوقی می‌کنند و چرا ایران این ادعا را واهی می‌داند. ریشه …

ادامه نوشته »

نقطه‌گره ‌های مثبت و منفی در اتحاد ملّی ـ

 عبدالوهاب فراتی   انقلاب حاصل اتفاق و اتحاد نیروهای مردمی بر موضوعی مشترک است که این اتفاق انقلابی با تلاش آگاهانه می‌تواند به اتحاد سیاسی تبدیل گردد. نگارنده در پی آن ‌است که بگوید برای دستیابی به اتحاد ملی به‌وجود آگاهی و بالا بردن آستانه تحمل نیروهای سیاسی نیاز است؛ چراکه وجود اختلاف و تفاوت در جوامع، خصلت لاینفک زندگی …

ادامه نوشته »

صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری*

 ـ آندره کلیپ**   ترجمه: مهدی حدادی***   چکیده   شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئله مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟   پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت …

ادامه نوشته »

صلاحیت ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری

  محمد صالح مفتاح   مقدمه   رسیدگی حقوقی به اختلافات بین‌المللی، از مهمترین و قاطع‌ترین طرق حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفه‌ی مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه‌های اساسی کشورها بوده است. از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین‌المللی خود را نمی‌پذیرفته‌اند. اما گسترش حقوق …

ادامه نوشته »

میراث بشری درحقوق بین الملل

    نویسنده : دکتر مرتضی بهشتی   چکیده:   مدتی است به عنوان محکومیت حادثه هشتم شوال۱۳۴۳ه-ق که طی آن درعربستان سعودی وپس از تسلط وهابیون برقدرت ضمن تخریب قبور ائمه اطهارع آثاری که برروی قبورقرارداشت را ازبین بردند.ودرجریان این واقعه موهن بارگاه امامان معصوم(امام حسن –امام سجاد-امام باقر-امام صادق)ویران گردیدبراساس اسناد وتصاویر منتشره ،این قبرستان تاقبل ازروی کار …

ادامه نوشته »