حقوق بین الملل

آیین دادرسی دادگاه های کیفری بین المللی(icc)

  چکیده محاکم کیفری بین المللی همانند محاکم داخلی برای پیشبرد رسالت خود نیاز به پیش بینی مقرراتی دارند که با اجرای آن محاکمات را به انجام رسانند. ساختار و تشکیلات محکمه، نحوه اعمال صلاحیت، چگونگی انجام دادرسی و مراحل مختلف آن و همچنین اعمال مجازات از جمله مبحث هایی هستند که باید در مقررات آیین دادرسی پیش بینی شوند. …

ادامه نوشته »

احاله در حقوق ایران

احاله عبارت است از ارجاع یک امر حقوقی از حوزه ی یک قانون به حوزه ی قانون دیگر در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی. در حقوق داخلی نیزاحاله ممکن است بروز نماید و آن به این صورت است که یک دادگاهی که صالح به رسیدگی است پرونده را بنابر جهاتی که به صورت خاص وفوق العاده قانونگزار پیش بینی نموده …

ادامه نوشته »

وضعیت حقوقی ایرانیان غیر شیعه

استثنایی که قانون گذار ایرانی نسبت به اجرای قانون ملی در مورد احوال شخصیه قایل شده جهت رعایت حال ایرانیان بوده که مسلمان شیعه نیستند ولی مذهب یا دین انان در ایران به رسمیت شناخته شده است. ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب دهم مرداد ۱۳۱۲ اعلام می دارد نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه …

ادامه نوشته »

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

جلال علیزاده دانش آموخته کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد رباط کریم چکیده: ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران …

ادامه نوشته »

فرشاد کریمی: لزوم تابعیت

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اصل لزوم تابعیت و بررسی موارد بی تابعیتی و راه حل های ارائه شدن به آن انجام شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی، کاربردی می باشد که به شیوه کتابخانه ای و از مطالعه تعدادی از کتب و مقالات موجود در این زمینه شکل گرفته است که البته سعی در آن بوده تا …

ادامه نوشته »

فرشاد کریمی: تعارض قوانین (قراردادها)

پژوهشگر حقوقی چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تعارض قوانین (قراردادها) می باشد که در آن مباحث، حدود اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد و همچنین حکومت قانون اجرای محل و حکومت قانون محل وقوع عقد و در نهایت تحلیل وضعیت کنونی حقوق ایران در این زمینه بررسی می شود. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی – کتابخانه ای می …

ادامه نوشته »

حفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه

تکنیک‌های جنگ مدرن ممکن است تاثیرات چندی بر محیط زیست داشته باشند، دو طریق مختلف چنین اثراتی عبارتند از: اول – اثرات جانبی که استفاده از سلاح‌های مدرن اعم از متعارف یا غیر متعارف ممکن است بر محیط زیست داشته باشد دوم – پدیده‌های طبیعی ممکن است به عمد برای اهداف خصمانه بکار گرفته شود. چکیده: ۱- تکنیک‌های جنگ مدرن …

ادامه نوشته »