حقوق بین الملل

قاچاق اموال فرهنگی در حقوق بین الملل

  چکیده      اموال فرهنگی از جمله اموال ارزشمند است که نه تنها به ملت ها، بلکه به تمامی بشریت تعلق دارد، فقدان هر یک از این اموال بسیار ارزشمند از طریق تنزیل وضعیت یا از میان رفتن آنها موجب فقر میراث کلیه ملل جهان خواهد شد. بخش هایی از این اموال را می توان به علت ویژگیهای استثنایی شان …

Read More »

آسیب شناسی تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد از منظر حقوق بشر

  چکیده در جهان امروز تحریم های بین المللی به عنوان ابزای در جهت اعمال فشار بر کشورها از سوی جامعه جهانی مطرح می شود که این فشارها با هدف تغییر و تعدیل سیاست و منش کشورهای هدف صورت می گیرد و اغلب نه تنها سیاست دولت های مورد تحریم تغییر پیدا نمی کند بلکه فشار اصلی تحریم ها در …

Read More »

اصول و فنون مذاکره در حقوق بین الملل

چکیده یکی از موارد مهمی که در مذاکرات بین کشورها اهمیت زیادی دارد رعایت اصول مذاکره است. استفاده از مذاکره مبتنی بر اصول، رویکردی انسانی دارد در این شیوه احترام به کرامت و منزلت انسانی در درجه‌ی اول قرار گرفته و استفاده از ابزارهای منصفانه به عنوان حاصل خرد انسانی سرلوحه این روش مذاکره است. در صورتی که اصول مذاکره …

Read More »

آیین دادرسی دادگاه های کیفری بین المللی(icc)

  چکیده محاکم کیفری بین المللی همانند محاکم داخلی برای پیشبرد رسالت خود نیاز به پیش بینی مقرراتی دارند که با اجرای آن محاکمات را به انجام رسانند. ساختار و تشکیلات محکمه، نحوه اعمال صلاحیت، چگونگی انجام دادرسی و مراحل مختلف آن و همچنین اعمال مجازات از جمله مبحث هایی هستند که باید در مقررات آیین دادرسی پیش بینی شوند. …

Read More »

احاله در حقوق ایران

احاله عبارت است از ارجاع یک امر حقوقی از حوزه ی یک قانون به حوزه ی قانون دیگر در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی. در حقوق داخلی نیزاحاله ممکن است بروز نماید و آن به این صورت است که یک دادگاهی که صالح به رسیدگی است پرونده را بنابر جهاتی که به صورت خاص وفوق العاده قانونگزار پیش بینی نموده …

Read More »

وضعیت حقوقی ایرانیان غیر شیعه

استثنایی که قانون گذار ایرانی نسبت به اجرای قانون ملی در مورد احوال شخصیه قایل شده جهت رعایت حال ایرانیان بوده که مسلمان شیعه نیستند ولی مذهب یا دین انان در ایران به رسمیت شناخته شده است. ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب دهم مرداد ۱۳۱۲ اعلام می دارد نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه …

Read More »

ازدواج و تابعیت زن ایرانی

جلال علیزاده دانش آموخته کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد رباط کریم چکیده: ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران …

Read More »