حقوق بین الملل

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۹

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۹ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حاکم است، گفته می‌شود. منابع دکتری حقوق بین الملل شامل موارد ذیل است: الف- دروس اختصاصی که شامل (متون فقه)بحث جهاد-(حقوق بین الملل) و(سازمان های بین المللی) است. ب- دروس عمومی که شامل زبان عمومی …

ادامه نوشته »

جایگاه دین درترویج و توسعه حقوق بین الملل

اصغر صالحی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی مقدمه در دنیاى معاصر، با عنایت به پیوند بسیار نزدیک جوامع بشرى، که عوامل حیاتى متعددى ملت ها را به تعاون و همکارى و هم زیستى مسالمت آمیز فرا مى خواند و زندگى در انزوا را دشوار مى نماید، تبیین جایگاه و نقش دین، به ویژه اسلام، در توسعه حقوق بین الملل حیاتى است و …

ادامه نوشته »

ماهیت حقوقی دریای سرزمینی

علی علمی  دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   تعریف دریای سرزمینی به حاشیه ای از دریا که مجاور ساحل است گفته میشود. این قسمت از دریا ب همراه فضای بالا بستر دریا و زیر بستر دریا تحت حاکمیت کشور ساحلی قرار دارد.و آب های آن سوی آب های سرزمینی معمولا آب های بین المللی گفته میشود. محدوده ی …

ادامه نوشته »

ورود، خروج و اخراج اتباع بیگانه

  مسعود فیروزکوهی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   اصل آزادی ورود، اقامت و خروج بیگانگان انستیتو حقوق بین الملل در سال ۱۹۳۹، موضوع «آزادی خروج از کشور» را به عنوان یک حق برای اتباع خارجی به دولت­ها توصیه کرده است. این حق در کنوانسیون­های بعدی سازمان­های بین المللی، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد …

ادامه نوشته »

نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد

با افزایش نهادهای نظارتی که بر مبنای معاهدات حقوق بشری ایجاد شده اند”مجمع عمومی”، نهادهای متنوع دیگری هم در چارچوب سازمان ملل وجود دارند که اصول پایه ای و اساسی ایجاد آن ریشه در منشور سازمان ملل متحد دارد. مهمترین این ارگان های حقوق بشری که از ارکان فرعی رکن های اصلی ملل متحد می باشند، عبارتند از کمیسیون حقوق …

ادامه نوشته »

اصول حاکم بر روابط دوستانه

فهرست مطالب مقدمه   تعریف روابط بین الملل   اصول روابط بین‌الملل   اصول حاکم بر روابط دوستانه   اصل برابری   اصل تعیین سرنوشت    تعریف و تبیین اصل همزیستی مسالمت آمیز  حقوق فضا  روابط اقتصادی دوستانه بین المللی   منابع   مقدمه حقوق بین الملل اقتصادی را می توان به طور گسترده ای به صورت مجموعه ای از …

ادامه نوشته »

حقوق حاکم بر روابط دوستانه بین دولت ها

مقدمه   تعریف روابط بین الملل   اصول روابط بین‌الملل   اصول حاکم بر روابط دوستانه   اصل برابری   اصل تعیین سرنوشت   تعریف و تبیین اصل همزیستی مسالمت آمیز  حقوق فضا  روابط اقتصادی دوستانه بین المللی  منابع مقدمه حقوق بین الملل اقتصادی را می توان به طور گسترده ای به صورت مجموعه ای از قواعد حقوقی و هنجارها، …

ادامه نوشته »