کنفرانس بین المللی

به نام خدا


“کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده”

برگزار کننده:

انجمن مدیریت ایران

زمان برگزاری:

۲ و ۳ مهرماه

مکان برگزاری:

تهران

سایت همایش

 

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …