حقوق بین الملل آزمون کارشناسی ارشد سال 99 انتشارات عدلیه

کتاب حقوق بین الملل مخصوص آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399

سخنی با خوانندگان کتاب

مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون کارشناسی ارشد امسال؛ اگر یک نگاه کوچک به صفحات کتاب داشته باشید و تورقی در قسمت‌های مختلف آن زده باشید متوجه می‌شوید؛ که تقریبا آنچه برای آزمون کارشناسی ارشد لازم بوده؛ در عبارات کتاب آمده است.

یکی از دلایل مهم در تالیف این کتاب مشکلاتی است که داوطلب کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در منبع‌یابی کتب آموزشی با آن رو به رو می شود و این مشکل دقیقا، همان نبود کتاب آزمونی به صورت جامع است. بنابراین مهمترین نکته در مورد کتاب حقوق بین الملل عمومی؛ کاربردی بودن و طرح تست های شبیه ساز با پاسخ های تشریحی که به تثبیت و یادگیری مطالب کتاب بسیار کمک خواهد کرد.

باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه  این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر کتب اساتید رفرنس و مطالعه چندین و چند کتاب فقط در یک کتاب تخصصی.  بنابراین در تالیف این وجیزه تخصصی برای آزمون کارشناسی ارشد هم کتب اساتید طراح مدنظر بوده و هم کتب اساتیدی که احتمال طرح سوال از کتاب آنها وجود داشته و یا وجود دارد. اضافه بر آن در جای جای سوالات سعی شده است که نگاهی ویژه به نظرات و تئوری های مطرح شده توسط اساتید رفرنس شود. ضمنا در بیان تئوری ها و نظرات اساتیدِ طراح، به دلیل اهمیت موضوع حتی در جایی که نیاز به تشریح مطلب وجود دارد؛ این کار با حوصله و دقت فراوان همراه با تخصص لازم انجام شده است. ضمنا به دلیل اهمیت اسناد بین المللی مانند حقوق تعهدات، حقوق دریاها، مسئولیت بین المللی و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از نکات مهم این اسناد در درسنامه های داخل کتاب غافل نشده ایم.

نکته بعدی اینکه سعی شده است اگر مطلبی از کتب رفرنس ضرورت زیادی نداشته اما جهت یادگیری مسائل آزمونی راه گشا باشد در پاورقی کتاب آورده شود؛ ضمن اینکه سعی شده است در هر تستی و یا پاورقی ای امانتداری رعایت شود و در اکثریت قریب به اتفاق موارد در آخر پاسخ تشریحی یا نکات مهم هر تست شماره صفحه کتابی که مورد استناد قرار گرفته است؛ ارائه شود.

با مطالعه این کتاب داوطلب به یکباره متوجه این موضوع می شود که کلیه موضوعات آزمونی و کاملا تخصصی را به صورت حرفه ای از زوایای مختلف مطالعه کرده است و شاید در برخی از مواقع یک سوال و یا یک نکته به صور مختلف و از زوایای مختلف در کتاب ذکر شده است؛ مسلما این موضوع هدفدار صورت گرفته و در هر تکرار مطلبی یکی از زوایای پنهانی آن موضوع، آشکار گردیده است چرا که نتیجه این موضوع یادگیری نکته و تثبیت مطلب در ذهن داوطلب خواهد بود(مرور و یادگیری).

با ذکر مطالب فوق حال، به مهمترین مزیت این کتاب می رسیم: با مطالعه این کتاب داوطلب، در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی مطمینا در آزمون کارشناسی ارشد کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته‌ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند.

 در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر[1] برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند.

دانلود نمونه فایل و صفحات کتاب حقوق بین الملل ارشد: جهت دانلود روی عبارت ذیل کلیک کنید:


[1] – @a_shamabadi-shamabadi.abolghasem@yahoo.com

فهرست کتاب حقوق بین الملل ارشد در ذیل آورده می شود:

فهرست مطالب

                 سخنی با خوانندگان کتاب

بخش اول: فراوانی سوالات حقوق بین الملل درآزمون کارشناسی ارشد. 9

در آزمون 1397 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 10

در آزمون 1396 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 11

در آزمون 1395 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 12

در آزمون 1394 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 13

در آزمون 1393 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 14

در آزمون 1392 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 15

در آزمون 1391 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل.. 16

در آزمون 1390 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل…………………………………………………………… 17

بخش دوم: درسنامه کاربردی.. 19

کلیات و مبانی حقوق بین الملل عمومی.. 20

تابعان فعال و منفعل.. 21

ویژگیهای جامعه بین المللی.. 22

منظور از مراجع فراملی.. 22

منظور از اعمال حاکمیتی و تصدیگری.. 22

نکات مهم. 24

نظریه یگانگی یا دوگانگی حقوق. 26

تدوین و توسعه حقوق بین الملل.. 27

اصول حاکم بر حقوق بین الملل.. 27

منابع حقوق بین الملل.. 28

نکات مهم. 29

خودسنجی.. 31

حقوق معاهدات.. 51

پاراف.. 51

 دیدگاه کنوانسیون حقوق معاهدات درباره تصویب ناقص یا بی قاعده. 52

لزوم ثبت و انتشار معاهدات.. 52

مفهوم حق شرط در معاهدات.. 52

اصل نسبی بودن معاهدات.. 53

شرط دولت های کامله الوداد 53

صلاحیت تفسیر معاهدات.. 54

منظور از نقض اساسی معاهده. 54

جانشینی در معاهدات.. 55

طبقه‌بندی معاهدات.. 55

آیین انعقاد معاهده. 56

تصویب معاهده. 58

ورود معاهده به نظام حقوقی بین‌المللی 60

ثبت و انتشار معاهده. 60

حق شرط.. 61

آثار معاهده. 62

اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات.. 65

بطلان یا بی اعتباری معاهدات.. 67

شرایط اعتبار معاهدات.. 67

موجبات بطلان معاهده. 68

آثار بطلان معاهده. 69

علل اختتام، فسخ یا کناره‌گیری از معاهده. 69

نکات مهم. 74

خودسنجی اول. 77

خودسنجی دوم. 88

عرف.. 94

مبنای الزام در حقوق بین الملل.. 96

ضمانت اجراها در حقوق بین الملل.. 96

اعمال یکجانبه در حقوق بین الملل.. 98

عناصر اساسی تعریف قاعده آمره. 98

جایگاه عرف در دیوان بین‌المللی کیفری.. 99

خودسنجی.. 102

شناسایی.. 108

ماهیت شناسایی 108

آزادی عمل در شناسایی 108

 انواع شناسایی.. 109

آثار شناسایی.. 109

خودسنجی 110

جانشینی.. 119

 خودسنجی.. 121

مسئولیت بین‌المللی.. 132

مفهوم مسئولیت بین‌المللی.. 132

مبنا و منشأ مسئولیت بین‌المللی 134

مسئولیت بین‌المللی سازمان های بین‌المللی.. 136

 افتراق سازمانهای غیر دولتی با سازمانهای بین المللی بین الدولی.. 138

پیشنویس معاهده مسؤولیت کشورها دربرابر اعمال متخلفانۀ بین‌المللی، مصوب 2001. 138

معیار کنترل مؤثر در رأی نیکاراگوئه. 142

معیار کنترل کلی در رأی تادیچ…………………………………………………………………………….. 142

معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها…………………………………… 143

معیار کنترل مؤثر در رأی بوسنی…………………………………………………………………………… 144

مسئولیت جدائی طلبان(شورشی ها)……………………………………………………………………….. 145

درباره دکترین مسؤولیت حمایت…………………………………………………………………………… 165

خودسنجی………………………………………………………………………………………………… 150

صلاحیت در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………. 164

صلاحیت عام یا جهانی…………………………………………………………………………………….. 168

مصونیت از صلاحیت……………………………………………………………………………………….. 176

مصونیت دولت ها………………………………………………………………………………………….. 176

مصونیت دیپلماتیک………………………………………………………………………………………… 178

دکترین عمل دولت………………………………………………………………………………………… 181

لغو مصونیت……………………………………………………………………………………………….. 181

مصونیت سازمان های بین‌المللی…………………………………………………………………………… 182

نکات مهم…………………………………………………………………………………………………. 183

حقوق بین الملل اقتصادی…………………………………………………………………………………. 187

ارزش حقوق بین الملل در حقوق داخلی ایران……………………………………………………………… 189

حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی…………………………………………………………………….. 199

روش­های سیاسی حل و فصل اختلافات بین­المللی…………………………………………………………… 202

خودسنجی………………………………………………………………………………………………… 207

روشهای حقوقی حل مسالمت آمیز اختلافی بین‌المللی………………………………………………………. 213

داوری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………. 218

خودسنجی………………………………………………………………………………………………… 221

حقوق دریاها……………………………………………………………………………………………… 253

آبهای داخلی…………………………………………………………………………………………….. 253

نظام حقوقی دریای آزاد………………………………………………………………………………….. 262

فلات قاره………………………………………………………………………………………………… 263

منطقه میراث مشترک بشریت………………………………………………………………………………. 264

خودسنجی………………………………………………………………………………………………… 266

حقوق بشر………………………………………………………………………………………………… 338

خودسنجی………………………………………………………………………………………………… 340

بخش سوم:  خلاصه کتب آزمونی …………………………………………………………………………. 345

بخش چهارم: نکات مهم آزمونی…………………………………………………………………………… 393

بخش پنجم: مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد(93 الی 97)………………………………………………. 429

آزمون کارشناسی ارشد 97……………………………………………………………………………….. 430

آزمون کارشناسی ارشد 96……………………………………………………………………………….. 433

آزمون کارشناسی ارشد 95……………………………………………………………………………….. 436

آزمون کارشناسی ارشد 94……………………………………………………………………………….. 440

آزمون کارشناسی ارشد 93………………………………………………………………………………. 443

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کارگاه آمادگی آزمان دکترای حقوق عمومی(آزمون دکترای 1399)

با سلام. این کارگاه برگزار گردیده و ویس کارگاه قابلیت ارائه به داوطلبان دکتری حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *