تست تالیفی حقوق بین الملل
مجموعه تست های حقوق بین الملل دکتری

پیش بینی مباحث سوال خیر آزمون دکتری حقوق بین الملل 1399(بررسی تحلیلی)

با سلام- همانطور که داوطلبان حقوق بین الملل در جریان هستند امسال(1398) منبع متون فقه حذف شده است؛ این موضوع مسلما اقدام خوبی بوده است؛ چون متون فقه بیشتر با سایر شاخه ها و از جمله حقوق خصوصی و حقوق جزا مرتبط است. به هر حال:

سوالات آزمون دکتری معمولا 90 عدد است که از این 90 سوال در آزمون دکتری حقوق بین الملل سال 98 تعداد 20 سوال به بخش متون فقه اختصاص داشت و تعداد 35 سوال به حقوق بین الملل عمومی و تعداد 35 سوال به حقوق سازمان های بین المللی.

اما در آزمون دکتری 1399 پیش بینی می شود که با حذف متون فقه تعداد سوالات سازمان های بین المللی 45 عدد و تعداد سوالات حقوق سازمان های بین المللی نیز 45 عدد باشد. به عبارتی هر سوال: 1/1 نمره خواهد داشت و ضریب این دو درس نیز مانند روال سابق 4 می باشد.

آزمون دکتری حقوق بین الملل با دارا بودن دو درس تخصصی مسلما قابل مطالعه شده و کافی است داوطلبان بدانند از کدام مباحث سوال بیشتری می آید تا در این موضوعات تمرکز بیشتری داشته باشند و رتبه بهتری کسب کنند. مخصوصا اینکه کسب رتبه خوب در حقوق بین الملل با یک مطالعه منظم و مستمر به مدت 3 ماه امکانپذیر است.

اما همانطور که از موضوع این مطلب مشخص است؛ می خواهیم با توجه به سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل در سال 1398، بخش های سوال خیز حقوق بین الملل امسال را به داوطلبان این شاخه معرفی کنیم. چنانچه عمری باشد انشا… سوالات سنوات قبل را نیز بررسی خواهیم کرد:

به نظر می رسد منابع مورد سوال به غیر از مسائل روز بین الملل، حقوق بین الملل عمومی دکتر میرعباسی- حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی- حقوق بین الملل عمومی هوشنگ مقتدر و حقوق معاهدات دکتر فلسفی است. البته در کنار اسناد بین المللی: مانند کنوانسیون حقوق معاهدات- کنوانسیون حقوق دریاها- کنوانسیون حقوق دیپلماتیک- منشور- پیش نویش کنوانسیون مسئولیت بین المللی کشورها در اعمال متخلفانه بین المل- اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری

در مورد سازمان ها ی بین المللی نیز حقوق سازمانهای بین المللی دکتر بیگ زاده- حقوق سازمانهای بین المللی دکتر قاسم زمانی- حقوق سازمانهای بین الملل سید داوود آقایی و حقوق سازمانهای بین المللی دکتر نیاورانی. ضمنا مسائل روز سازمانهای بین المللی نیز مهم است.

اما بررسی بخش های سوال خیر در آزمون دکتری 1398:

مسئولیت بین المللی کشورها در اعمال متخلفانه بین المللی و حل و فصل اختلافات بین المللی: 8 سوال – بدون شک این بخش مهمترین، تاکید می کنم مهمترین و سوال خیزترین مبحث آزمونی است.

حقوق معاهدات: 7 سوال

حقوق دریاها: 4 سوال

مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر: 4 سوال

دیوان بین المللی دادگستری: 3 سوال

مبانی و دکترین و نظریات؛ مانند دولت های ناتوان- اصل دوام کشورها- اصل احترام به حقوق مکتسبه: 3سوال

حقوق جنگ و حقوق سرمایه گذاری نیز یکی دو سال است که اهمیت پیدا کرده است. در آزمون دکتری 98 2 سوال از حقوق جنگ و 2 سوال از حقوق سرمایه گذاری آمده است.

بخش های سوال خیز حقوق سازمان های بین المللی در آزمون دکتری حقوق بین الملل سال 1398

بیشترین سوالات سازمانهای بین المللی مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به سازمان ملل و بالاخص منشور می باشد. بنابراین مهمترین بخش و سوال خیز ترین مبحث منشور سازمان ملل با سه زیر مبحث: مجمع عمومی- شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی است. از این بخش به طور کلی 8 سوال در بخش سازمانهای دکتری حقوق بین الملل سال 1398 مطرح شده است.

مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی: 6 سوال مطرح شده است؛ همانطور که می بینید این مبحث بسیار مهم است؛ هم در بخش حقوق بین الملل از مبحث مسئولیت بین المللی سوال طرح شده و هم در بخش سازمانهای بین المللی

معاهدات سازمانهای بین المللی: 5 سوال

حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی: 2 سوال

اساسنامه سازمان های بین المللی وسند موسس این سازمانها: 3 سوال

حقوق دیپلماتیک: این بخش نیز همواره سوال خیز بوده اما در آزمون دکتری 98 تعداد سوالات کمتری از حقوق دپلماتیک مطرح شده است؛ اما این به معنای اهمیت کم این موضوع نیست. با بررسی سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق بین الملل در سال 1398، تعداد 3 سوال از حقوق دیپلماتیک مطرح شده است.

مباحث اداری و سازمانی سازمانهای بین المللی مانند شخصیت حقوقی- موضوعات شغلی- کارمندان: 2 سوال- این بخش هر چند اهمیت کمتری نسبت به بخش های دیگر دارد اما هر ساله مستمر حداقل یکی دو سوال مطرح می شود.

نکته آخر: ما در بررسی سوالات آزمون دکتری حقوق بین الملل 98 بخش های سوال خیز را بررسی کردیم و چنانچه از یک موضوعی یک سوال آمده و یا کم اهمیت به نظر می رسیده اشارهای به این نوع سوالات نشده است. مسلما داوطلبان می توانند نگاهی هم به بخش های کم اهمیت تر سوالات دکتری حقوق بین الملل داشته باشند.

در آخر هم یک کتاب خوب برای تسلط بر این مباحث پیشنهاد می شود. ما یک کتابی منتشر کرده ایم که در این کتاب حدود 8 کتاب اساتید رفرنس مانند حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیایی بیگدلی- حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر – حقوق بین الملل عمومی دکتر میرعباسی- حقوق بین الملل عمومی دکتر قاسم زمانی- حقوق سازمانهای بین المللی دکتر بیگ زاده- حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی- حقوق معاهدات دکتر ضیایی بیگدلی را صفحه به صفحه بررسی کرده و سوالات کتاب را منظم و مستمر تا آخر کتاب بررسی کرده ایم. بنابراین داوطلبی که چه منابع عدلیه را تهیه کرده باشد و چه تهیه نکرده باشد؛ این کتاب حقیقتا منبع کاربردی ای است. جهت اطلاع نمونه این صفحات این کتاب در ذیل آورده می شود:

بسته دکتری حقوق بین الملل

1- کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی:مشاهده نمونه فایل کتاب

2- کتاب دکتری حقوق بین الملل عمومیمشاهده نمونه فایل کتاب

3- کتاب نکته و تست(خلاصه نکات و تست از 10 کتاب رفرنس اساتید مانند کتاب دکتر بیگ زاده- قاسم زمانی- ضیایی بیگدلی- هوشنگ مقتدر و…)مشاهده نمونه فایل کتاب

4- کتاب مجموعه اسناد بین المللی مخصوص دکتری حقوق بین المللمشاهده نمونه فایل کتاب

5- کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللیمشاهده نمونه فایل کتاب

6- کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده از اسناد بین المللی مشاهده نمونه فایل کتاب

تلفن تهیه بسته دکتری فوق از انتشارات عدلیه: 02166921002- 02166581748

چنانچه خریدتان اینترنتی و از طریق سایت است لطفا روی متن ذیل کلیک کنید:

http://est.academy/product-category/university-books/phd-books/international-phd-law-books-package/

چنانچه سوالی دارید و یا سفارش تلفنی و یا مشاوره رایگان در خصوص بسته دکتری حقوق بین الملل هستید با ابوالقاسم شم آبادی از طرق ذیل می توانید صحبت کنید انتشارات عدلیه: 02166921002- 02166581748

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

فراوانی موضوعی سؤالات متون فقه آزمون کارشناسی ارشد سراسری از سال 1386 الی 1391

یکی از دروس مهم در آزمون کارشناسی ارشد حقوق، متون فقه می باشد. شما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *