پایان نامه های دفاع شده

عنصر روانی قتل عمد در فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن ‏با حقوق ایران و انگلیس

 

نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: ۱۳۸۴

عنوان نشر:

سازمان (ها):

چکیده:‏ ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران، به تبعیت از فقهای امامیه، طی سه بند در ماده ۲۰۶ ‏قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بند‎ ‎‏«الف» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به قتل ‏عمدی محض می باشد. در این نوع قتل، شخص قاتل واجد قصد فعل و قصد نتیجه می باشد. ‏تحقق قتل عمدی در این بند، منوط به « قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک ‏جمع » می باشد. به نظر می رسد منظور

 

بررسی تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در ایران در دو دوره قبل از انقلاب اسلامی و بعد از آن

 

نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: ۱۳۷۵

عنوان نشر:

سازمان (ها): دانشگاه امام صادق (ع) –

Pdf
Book_open
استاد راهنما : نجادعلی الماسی |

به طور کلی در تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال می‌باشیم که تدوین حقوق اتباع بیگانه در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از آن چه تحولاتی را پشت سر گذاشته و این تحولات بر مبنای کدام دلایل تاریخی و سیاسی استوار می‌باشند. در باب علت انتخاب موضوع و اهمیت آن باید گفت که امروزه روابط انسانها از حدود محله و شهر فراتر رفته و در سطح جهان وسعت بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است . به طوری که

 

قلمرو اجرای اصل حاکمیت اراده در ایقاعات با مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه

 

نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: ۱۳۸۲

عنوان نشر:

سازمان (ها): دانشگاه امام صادق (ع) –

Pdf
Book_open
ار : – مصلحی | دانشجو : محسن علیدادی |

در این پایان‌نامه قلمرو اجرای اصل حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به روش کتابخانه‌ای انجام شد و از منابع فرانسوی، فارسی (حقوق ایران) و عربی (فقه) استفاده گردید. در ابتدا دیدگاه فردگرایان و نظریه‌های اجتماعی و میانه رو و اسلام و پیشینه و اصول و مبانی هر کدام و نگرش آنها نسبت به مساله حاکمیت اراده مورد مطالعه قرار گرفت، آ

 

مطالعه تطبیقی روابط مالی زوجین ناشی از طلاق در حقوق ایران و انگلیس

موضوع: علوم انسانی > حقوق

Folder_heart
Printer

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه قم –

استاد راهنما : حسین سیمایی صراف | استاد مشاور : سید مهدی دادمرزی | دانشجو : مریم فخاریان |

چکیده: با وقوع طلاق بین زوجین، عقد نکاح بین آن دو منحل می¬گردد و به تبع آن آثار مالی ¬¬¬از خود به جای می¬گذارد. در حقوق انگلیس نیز نهاد طلاق وجود دارد که در نتیج? آن، مسائل مالی در میان زوجین مطرح می¬گردد، و به نظر می¬رسد قابل مقایسه با حقوق ایران باشد. البته در حقوق انگلیس بیشتر مسائل مالی طلاق، حول نیازها و شرایط طرفین می¬چرخد و بر این اساس، قواعد جزئی از پیش تعیی

 

تاثیرات جهانی شدن بر حقوق خانواده در ایران

موضوع: علوم انسانی > حقوق

Folder_heart
Printer

 

نوع نوشتار: پایان نامه های ۸۷ به بعد

سال انتشار: ۱۳۹۰

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشگاه اصفهان –

استاد راهنما : مرتضی طبیبی | استاد مشاور : مهدی شهابی | دانشجو : مریم شریفی |

چکیده دنیای امروز، شاهد سیستم اطّلاعاتی جدیدی می باشد تا دنیا را متحوّل کند. تحوّلات هزار? سوم، که به گونه ای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل می باشد، بر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی انسان ها تأثیر ات شگرفی داشته است و با محو مرزهای مجازی عملأ جهان تبدیل به دهکد? جهانی کوچک شده است. در این دهکد? جهانی حقوق نیز مسکن و مأوایی دارد و از ساکنان اصلی آن به حساب م

 

بررسی تطبیقی حقوق خانواده و نارسائی‌های حقوق ایران در این زمینه

موضوع: علوم انسانی > حقوق

Folder_heart
Printer

 

نوع نوشتار: طرح پژوهشی

سال انتشار:

عنوان نشر: موسسه حقوق تطبیقی

سازمان (ها):

موضوع این طرح مطالعه حقوق خانواده (نکاح، طلاق، اولاد و ارث ) در فقه اسلامی (مکاتب مختلف عامه و خاصه) و حقوق کنونی کشورهای اسلامی و نمونه‌هایی از نظامهای دیگر حقوقی است . در این تحقیق علاوه بر مطالعه حقوق خانواده در ایران و فقه اسلامی، حقوق بعضی از کشورهای اسلامی از جمله (مصر، سوریه، مراکش ، تونس ، عراق، کویت ، لبنان، اندونزی و یمن) بررسی و مقایسه خواهند شد. کنوانسیونهای راجع به

 

پناهندگی در حقوق اسلام و ایران و مقایسه آن با حقوق بین‌الملل

موضوع: علوم انسانی > حقوق

Folder_heart
Printer

 

نوع نوشتار: طرح پژوهشی

سال انتشار:

عنوان نشر: موسسه حقوق تطبیقی

سازمان (ها):

قلمرو بحث پناهندگی در حقوق اسلام مطابق با مذهب شیعه دوازده امامی و فقه عامه و حقوق ایران بعد از انقلاب اسلامی است . پیشینه بحث بررسی مهاجرت‌های صدر اسلام و بست‌نشینی در ایران پیش از انقلاب اسلامی است . در این طرح پناهندگی در حقوق اسلامی و ایران بررسی و با مقررات بین‌المللی مقایسه خواهد شد. اهم موضوعات طرح به شرح زیر است : – ماهیت و اعتبار حقوق پناهندگی – اقسام پناهندگی: پناهندگ

 

حقوق زن (ابعاد حقوقی، بررسی موارد نارسائی قوانین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی بر اساس مطالعه تطبیقی)

موضوع: علوم انسانی > حقوق

Folder_heart
Printer

 

نوع نوشتار: طرح پژوهشی

سال انتشار:

عنوان نشر: موسسه حقوق تطبیقی

سازمان (ها):

-۱۴ حقوق زن (ابعاد حقوقی، بررسی موارد نارسائی قوانین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی) نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسیهای تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد. حقوق زن و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن در نیم قرن اخیر در کشورهای مختلف جهان دگرگونی‌های بسیار یافته است . در سطح بین‌المللی اسنا

نمایه ها:

 

حقوق انسانی در مناقشات نظامی با نگاهی به حقوق بین‌الملل اسلامی

 

نوع نوشتار: پایان نامه

سال انتشار: ۱۳۷۶

عنوان نشر:

سازمان (ها): دانشگاه تهران –

Pdf
Book_open

پیشرفت علوم و فنون، آلات و ادوات جنگ را نیز در بر گرفته و اثر تخریبی جنگها به شدت رو به فزونی است . بالنتیجه آمار و تلفات نیروهای انسانی بطور سرسام‌آوری بالا گرفته است . حقوقدانان که خود را در خشکاندن ریشه بروز و شیوع جنگها عاجز یافته‌اند، به هدف قانونمند کردن جنگها، حقوق جنگ را بطور جدی پیگیر شده‌اند، مجامع مختلف دفاع از حقوق بشر تشکیل داده و قواعد و مقررات بسیاری را مدون نمود

نمایه ها:

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *