پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

 

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیبررسی علل تقسیم سیستان به دو منطقه ایرانی و افغانی در پایان قرن ۱۹ میلادیرضامیرلطفی٬ پرویز۱۳۷۸
پایان نامه فارسینقش ارتش و سیاستهای آن در ظهور جبهه نجات الجزایراستادی‌مقدم، زهره۱۳۷۹
پایان نامه فارسی‏‫بررسی ارتباط افراد و گروه‌های خارجی با حضرت امام خمینی ( ره ) ‬زیارتی٬ مرضیه۱۳۷۸
پایان نامه فارسیاستراتژی امنیت انرژی ژاپنتیشه‌یار٬ ماندانا۱۳۸۰
پایان نامه فارسی‏‫بررسی نقش و تأثیر نظامیان در حکومت پهلوی ( ۱۳۲۰ – ۱۳۰۰ ) ‬نداف٬ بهنام۱۳۷۸
پایان نامه فارسیعقلانیت و توسعه سیاسیکرمی٬ محسن۱۳۷۹
پایان نامه فارسینقش جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت منطقه خلیج فارسوثوقی‌راد، شهرام۱۳۸۰
پایان نامه فارسیافزایش جمعیت و توسعه اقتصادی ایرانهدایتی، علی‌اصغر۱۳۳۷
پایان نامه فارسیگسترش ناتوامینیان، بهادر۱۳۸۰
پایان نامه فارسیاستراتژی سیاسی امنیتی آمریکا در خاور‌میانه (دهه ۹۰ و ۸۰)حسینی، مسعود۱۳۷۸
پایان نامه فارسیپیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر) و تاثیر آن در امور اداری و مدیریتبرازنده‌کار٬ هرمز۱۳۵۱
پایان نامه فارسیبررسی تأثیر فرآیند خصوصی‌سازی در شکل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۶دهقانی٬ الهویردی۱۳۸۳
پایان نامه فارسی‏‫مقایسه تاثیر حقوق مالکیت و هزینه‌های معاملاتی بر توسعه اقتصادی کشورهای ‏منتخب (۲۰۰۸-۱۹۹۵)بردبار، زهرا
پایان نامه فارسیبررسی سیاست‌های کلی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
پایان نامه فارسیمقایسه اصول تعلیمات حضرت محمد و زرتشت
پایان نامه فارسیترجمه وکالت از کتاب شرح لمعه
پایان نامه فارسیبیع معاطات
پایان نامه فارسیترجمه چهار اصل (سنت، اجماع، عقل یا قیاس) در اسلام
پایان نامه فارسیترجمه رهن از کتاب شرح لمعه
پایان نامه فارسیجنگ در اسلام و قوانین مربط به آن
پایان نامه فارسیترجمه قسمتی از کتاب قضاء و شهادت از قواعد الاحکام علامه حلی علیه الرحمه
پایان نامه فارسیاصول عملیه
پایان نامه فارسیتحلیف در فقه و قانون مدنی
پایان نامه فارسیفلسفه حق مالکیت
پایان نامه فارسیوقف
پایان نامه فارسیترجمه و شرح فرمان‌نامه مبارک علی علیه السلام خطاب به جناب مالک بن حارث نخعی حکمفرمای انتصابی مصر
پایان نامه فارسیترجمه فصل چهارم تا هشتم از مختلف مرحوم علامه
پایان نامه فارسیترجمه کتاب رهن از شرایع و اقوال راجع به رهن از ماخذ فقه اسلامی
پایان نامه فارسیتاثیر کاهش ارزش پول بر مسوولیت ناشی از قرارداد
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و حقوقی اعتبار شرکت‌های عنان، ابدان، وجوه و مفاوضه
پایان نامه فارسیتاثیر فعل زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی
پایان نامه فارسیراهبردهای حقوقی سازمان‌های اقتصادی بین‌الدولی مرتبط با توسعه اقتصادی و تاثیر آن بر برنامه‌های توسعه ایران
پایان نامه فارسیبررسی مبانی حقوقی شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی در ایران( با تاکید بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام)
پایان نامه فارسیداوری در قراردادهای اداری
پایان نامه فارسیحق بازی‌کردن و شادزیستن در کودکان
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
پایان نامه فارسینقش و کارکرد سازمان کشورهای صادرکننده نفت با توجه به عضویت دولت‌های این سازمان در سازمان تجارت جهانی
پایان نامه فارسیتکالیف والدین نسبت به فرزندان طلاق و مسئولیت‌های ناشی از آن
پایان نامه فارسیبررسی آثار ناشی از معافیت‌های مالیاتی در تحقق عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران
پایان نامه فارسیشروط باطل در عقد وقف و مقایسه آن با فقه اسلامی
پایان نامه فارسیماهیت مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی
پایان نامه فارسیتحلیل ماهیت و آثار قرارداد آتی
پایان نامه فارسیص‍ی‍د و ذب‍اح‍ه‌رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
پایان نامه فارسیمسئولیت شرعی و قانونی قاضی در موارد خطا و تخلف در صدور حکمموسوی، فخرالسادات
پایان نامه فارسینتایج ازدیاد جمعیت و وسایل تکثیر نسلسدیفی، عباس‏‫‏۱۳۲۰.
پایان نامه فارسیمقایسه شاه عباس‌کبیر و نادرشاه افشاریزدانبخش، محمدعلی‏‫۱۳۲۰.‬‬
پایان نامه فارسیروابط ایران و روس در دوره فتحعلی‌شاهخداوردیان٬ ابراهیم‏‫۱۳۲۳.‬
پایان نامه فارسیت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ب‍ای‍ب‍وردی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسیج‍رای‍م‌ و م‍ج‍ازت‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ن‍ورآب‍ادی‌، ه‍ادی‌۱۳۷۹
پایان نامه فارسین‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ال‍زی‌ک‍ارج‍و، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌۱۳۷۷ – ۱۳۷۸

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *