پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسینقش سازمان‌های غیر دولتی بشردوستانه در توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانهحسنی‌اعظمی، جعفر، ۱۳۵۲
پایان نامه فارسیبررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب (قضاوت، مرجعیت، شهادت) در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه فارسیمهریه و بررسی فقهی و حقوقی آنابراهیمیان، محبوبه۱۳۸۵.
پایان نامه فارسیس‍ک‍وت‌ و ب‍ی‍ان‌ اراده‌ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌۱۳۷۷ – ۱۳۷۸
پایان نامه فارسیقانون کار ایران و موازین بین‌المللی حقوق بشر
پایان نامه فارسیبررسی اقرار به نمایندگی در حقوق ایران و فقه امامیه
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی حق اشتغال زوجه در حقوق ایران و اسلام
پایان نامه فارسیحقوق و تکالیف شهروندان در قوانین موضوعه ایران
پایان نامه فارسیمطالعه تطبیقی مبانی تاسیس تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و مصر
پایان نامه فارسیمناسبات متقابل جهانی‌سازی و جهانشمولی حقوق بشر
پایان نامه فارسیبررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی عوض در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه فارسیحمایت از حق صلح در نظام حقوق بین‌الملل
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و حقوقی حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسیژنوساید فرهنگی د رنظام حقوق بین‌ا‌لملل معاصر
پایان نامه فارسیمسئولیت حق‌العمل کار در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه فارسیمسئولیت کیفری مباشر و معاون در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه فارسیحل و فصل اختلافات در حقوق بین‌الملل فضا
پایان نامه فارسیکاربرد معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری
پایان نامه فارسیبررسی حق بر سلامت در حقوق بین‌الملل پزشکی
پایان نامه فارسیتحولات شناسایی دولتها در حقوق بین‌الملل معاصر
پایان نامه فارسیاهلیت از نظر حقوق مدنی و بازرگانی
پایان نامه فارسیبررسی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسیقاچاق زنان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
پایان نامه فارسیآثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی شروط غیرمنصفانه در قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه فارسیقرارداد ارفاقی در حقوق ایران و آثار آن
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی حق غیر مالی در حقوق موضوعه و فقه امامیه
پایان نامه فارسیبررسی اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسیاشتباه در شخصیت طرف معامله در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه فارسیرکن مادی زنا در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسینقش تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه فارسیجرم‌انگاری تجاوزات به حقوق شهروندی
پایان نامه فارسیبررسی جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسیآسیب‌شناختی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان
پایان نامه فارسیمسئولیت دولت در قبال حقوق فرهنگی شهروندان
پایان نامه فارسیارتکاب قتل در خواب در حقوق ایران و انگلستان
پایان نامه فارسیبررسی وضعیت غائب مفقودالاثر در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسیبررسی حکم معادن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسیبررسی ارتشا در فقه اسلامی و حقوق موضوعی
پایان نامه فارسیبررسی احکام وحقوق جنین از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسیمسئولیت ولی قهری در فقه و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسیبررسی جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه‌ ایران
پایان نامه فارسی«بررسی آثار و احکام نکول در فقه امامیه و حقوق موضوعه»
پایان نامه فارسیاختیارات فسخ و اقاله از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران
پایان نامه فارسیضرورت اجرای حدود از دیدگاه فقهی و حقوق موضوعه ایران
پایان نامه فارسیمسئولیت مدنی دولت از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه فارسیبررسی مقررات مالی و استخدامی سازمان بنادر در نظام حقوق اداری ایران
پایان نامه فارسیقتل به اعتقاد مهدورالدم بودن در حقوق کیفری ایران
پایان نامه فارسیماهیت فقهی- حقوقی مجازات تعزیری و بازدارنده در حقوق ایران
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *