پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوان پدیدآور تاریخ نشر
پایان نامه فارسی خصوصی‌سازی از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رشیدی‌پور فیروز‌آبادی٬ رضا ۱۳۸۶.
پایان نامه فارسی تحدید حدود دریای خزر ملکوتیان، علی ‏‫‏‏۱۳۸۰.
پایان نامه فارسی ضمانت اجرا در تعهدات قراردادی علی‌زاده، حمیدرضا ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی پروانه رانندگی اسدی‌عزیزآبادی، شاهرخ ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی تفسیر قوانین کیفری عباسی، هه‌ژار. ۱۳۸۵.
پایان نامه فارسی اکو و تحولات آن قاجاریه، حمیدرضا ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی مقایسه قانون نمونه داوری آنسیترال و لایحه داوری تجاری بین‌المللی جعفریان٬ منصور ۱۳۷۴
پایان نامه فارسی حضانت‌از‌نظر‌قانون‌مدنی‌وفقه‌امامیه حاجی‌کتابی، محمد. ۱۳۷۹.
پایان نامه فارسی تعهد به فعل ثالث شامانی٬ محمد‌مهدی. ۱۳۸۴.
پایان نامه فارسی حمایت بین‌المللی از اطفال بزهکار بزه دیده عرب‌کرمانی، میترا ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی ایجاب و آثار حقوقی آن شیرخانی، عزت ۱۳۸۰
پایان نامه فارسی بیع‌عین‌موقوفه رضیان٬ عبدالله. ۱۳۸۴.
پایان نامه فارسی شرط عوض و خیار در ابراء منصوری شیخ‌جان، بهزاد ‏‫۱۳۸۷.‬
پایان نامه فارسی بررسی بیماری اسکیزوفرنی و عوامل جرم‌زایی آن کبودوند، سلیمان
پایان نامه فارسی تعیین خسارت معنوی ناشی از جرم اسدپور، آزیتا
پایان نامه فارسی بررسی رژیم حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی (محدوده قانونی و حریم شهرها) موسوی‌بفروئی، علی‌اکبر ۱۳۸۵
پایان نامه فارسی توجیه صحت عقد مشروط به شرط خلاف مقتضای ذات عقد شکیبا‌نیا٬ محمد‌علی ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی شرط نامشروع در قراردادها خان‌قیطاقی، محمد. ۱۳۷۹.
پایان نامه فارسی نظام حقوقی حاکم در بازنامه‌های دریایی در تجارت بین‌المللی کالا سلیم‌زاده‌بناب٬ سیامک ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی مقایسه قواعد داوری ICC و قواعد داوری آنسیترال ( ۱۹۷۶) نوری‌مصباحی، نازآفرین ۱۳۸۱
پایان نامه فارسی بررسی عملکرد حقوقی شوراهای شهردر استان آذربایجان‌غربی یونسی‌سلماسی ، حسن ۱۳۸۵
پایان نامه فارسی بررسی نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های متضمن بکارگیری زور پس از پرونده نیکاراگوئه حق‌پناهان٬ زهره ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در قانون جدید ولایی‌کبریا، حسین ‏‫‏۱۳۸۸.
پایان نامه فارسی آلودگی‌های زیست‌محیطی و مسؤولیت‌های پیمانکاران خارجی در قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران بشیری٬ امیر ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی قسامه و جایگاه آن در دادسرا نجف‌زاده٬ مصطفی ۱۳۸۵
پایان نامه فارسی جرائم فناوری اطلاعات خرم‌آبادی٬ عبدالصمد ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌ س‍ی‍د ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌ ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی بررسی ابعاد حقوقی و جنایی کشتار مردم حلبچه در کردستان عراق کردپور، اسعد. ۱۳۸۴.
پایان نامه فارسی تحلیل حقوقی مالکیت هنری با تأکید برحقوق ناشی از قراردادهای سینمایی محمدی، حسین ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی اقسام قراردادهای منعقده از طرف دولت و بررسی ویژگی‌های آنها جمشیدی٬ علی ۱۳۸۶
پایان نامه فارسی بررسی تطبیقی عرف در حقوق ایران و انگلستان درویش‌‌متولی، علی
پایان نامه فارسی ضمانت بینه در شهادت گرشاسبی، فاطمه
پایان نامه فارسی جرائم در حکم خیانت در امانت در قوانین ایران امینی‌راستایی، شهاب
پایان نامه فارسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در رابطه با حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان نجارزاده‌هلچه‌سو، نیما
پایان نامه فارسی امر بشیئی مقتضی نهی از ضد است زمانی، فریبرز
پایان نامه فارسی آثار عقود و تعهدات عبدالرحیمی، جعفر
پایان نامه فارسی اختیارات ولی فقیه در اسقاط مجازات سرخیل، عباس
پایان نامه فارسی بررسی سیاست کیفری قانونگذار راجع به قاچاق ارز و تخلفات ارزی اعتباری، مرتضی
پایان نامه فارسی ‏‫بررسی جرایم بورس اوراق بهادار آقامیری، سمیه‌سادات
پایان نامه فارسی جایگاه رأی مردم در نظام حقوقی اسلام عارفی‌کیا٬ علی ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی امکان بررسی مشروعیت قطع‌‌نامه‌های شورای امنیت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری حق‌پناهان، حمیدرضا ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر؛ ح‍م‍ای‍ت‍ه‍ا و م‍ق‍اوم‍ت‍ه‍ا در ح‍وزه‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌ دی‍ن‍ی‌ آق‍ای‍ی‌ خ‍وزان‍ی‌، م‍ی‍ن‍و ۱۳۸۳
پایان نامه فارسی مقایسه حق حبس در بیع داخلی و بیع بین‌المللی مشمول کنوانسیون کالا صفری سیاهکلرودی٬ افسانه ۱۳۸۷.
پایان نامه فارسی بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین اصغرنژاد، حسینعلی ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی بررسی مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی یزدان‌پناه، مجید ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی اب‍ع‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ج‍ه‍ان‍ش‍م‍ول‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر رس‍ت‍م‌ ن‍ژاد م‍ق‍دم‌، ام‍ی‍ر ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی وظایف و اختیارات دادستان در امور کیفری حصاری، یدالله ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی نقش علم قاضی در اثبات زنا عابدی، مرتضی ۱۳۸۴
پایان نامه فارسی تجزیه و تحلیل مواد ” ۲۱۶ و ۲۱۷ ” قانون مجازات اسلامی شکری، شکوفه ۱۳۷۶
پایان نامه فارسی حمایت بین‌المللی از وضعیت کودکان در معرض فحشا و هرزه‌نگاری میرزایی، فرزانه
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *