پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیخصوصی‌سازی از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانرشیدی‌پور فیروز‌آبادی٬ رضا۱۳۸۶.
پایان نامه فارسیتحدید حدود دریای خزرملکوتیان، علی‏‫‏‏۱۳۸۰.
پایان نامه فارسیضمانت اجرا در تعهدات قراردادیعلی‌زاده، حمیدرضا۱۳۸۴
پایان نامه فارسیپروانه رانندگیاسدی‌عزیزآبادی، شاهرخ۱۳۸۰
پایان نامه فارسیتفسیر قوانین کیفریعباسی، هه‌ژار.۱۳۸۵.
پایان نامه فارسیاکو و تحولات آنقاجاریه، حمیدرضا۱۳۸۴
پایان نامه فارسیمقایسه قانون نمونه داوری آنسیترال و لایحه داوری تجاری بین‌المللیجعفریان٬ منصور۱۳۷۴
پایان نامه فارسیحضانت‌از‌نظر‌قانون‌مدنی‌وفقه‌امامیهحاجی‌کتابی، محمد.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسیتعهد به فعل ثالثشامانی٬ محمد‌مهدی.۱۳۸۴.
پایان نامه فارسیحمایت بین‌المللی از اطفال بزهکار بزه دیدهعرب‌کرمانی، میترا۱۳۸۴
پایان نامه فارسیایجاب و آثار حقوقی آنشیرخانی، عزت۱۳۸۰
پایان نامه فارسیبیع‌عین‌موقوفهرضیان٬ عبدالله.۱۳۸۴.
پایان نامه فارسیشرط عوض و خیار در ابراءمنصوری شیخ‌جان، بهزاد‏‫۱۳۸۷.‬
پایان نامه فارسیبررسی بیماری اسکیزوفرنی و عوامل جرم‌زایی آنکبودوند، سلیمان
پایان نامه فارسیتعیین خسارت معنوی ناشی از جرماسدپور، آزیتا
پایان نامه فارسیبررسی رژیم حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی (محدوده قانونی و حریم شهرها)موسوی‌بفروئی، علی‌اکبر۱۳۸۵
پایان نامه فارسیتوجیه صحت عقد مشروط به شرط خلاف مقتضای ذات عقدشکیبا‌نیا٬ محمد‌علی۱۳۸۴
پایان نامه فارسیشرط نامشروع در قراردادهاخان‌قیطاقی، محمد.۱۳۷۹.
پایان نامه فارسینظام حقوقی حاکم در بازنامه‌های دریایی در تجارت بین‌المللی کالاسلیم‌زاده‌بناب٬ سیامک۱۳۸۴
پایان نامه فارسیمقایسه قواعد داوری ICC و قواعد داوری آنسیترال ( ۱۹۷۶)نوری‌مصباحی، نازآفرین۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی عملکرد حقوقی شوراهای شهردر استان آذربایجان‌غربییونسی‌سلماسی ، حسن۱۳۸۵
پایان نامه فارسیبررسی نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های متضمن بکارگیری زور پس از پرونده نیکاراگوئهحق‌پناهان٬ زهره۱۳۸۴
پایان نامه فارسینسب ناشی از تلقیح مصنوعی در قانون جدیدولایی‌کبریا، حسین‏‫‏۱۳۸۸.
پایان نامه فارسیآلودگی‌های زیست‌محیطی و مسؤولیت‌های پیمانکاران خارجی در قراردادهای بیع متقابل نفتی ایرانبشیری٬ امیر۱۳۸۴
پایان نامه فارسیقسامه و جایگاه آن در دادسرانجف‌زاده٬ مصطفی۱۳۸۵
پایان نامه فارسیجرائم فناوری اطلاعاتخرم‌آبادی٬ عبدالصمد۱۳۸۴
پایان نامه فارسیب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍ات‍اک‍ی‍د ب‍ر س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دول‍ت‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌س‍ی‍د ح‍ات‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌۱۳۸۳
پایان نامه فارسیبررسی ابعاد حقوقی و جنایی کشتار مردم حلبچه در کردستان عراقکردپور، اسعد.۱۳۸۴.
پایان نامه فارسیتحلیل حقوقی مالکیت هنری با تأکید برحقوق ناشی از قراردادهای سینماییمحمدی، حسین۱۳۸۴
پایان نامه فارسیاقسام قراردادهای منعقده از طرف دولت و بررسی ویژگی‌های آنهاجمشیدی٬ علی۱۳۸۶
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی عرف در حقوق ایران و انگلستاندرویش‌‌متولی، علی
پایان نامه فارسیضمانت بینه در شهادتگرشاسبی، فاطمه
پایان نامه فارسیجرائم در حکم خیانت در امانت در قوانین ایرانامینی‌راستایی، شهاب
پایان نامه فارسیمسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در رابطه با حفاظت محیط زیست خلیج فارس و دریای عماننجارزاده‌هلچه‌سو، نیما
پایان نامه فارسیامر بشیئی مقتضی نهی از ضد استزمانی، فریبرز
پایان نامه فارسیآثار عقود و تعهداتعبدالرحیمی، جعفر
پایان نامه فارسیاختیارات ولی فقیه در اسقاط مجازاتسرخیل، عباس
پایان نامه فارسیبررسی سیاست کیفری قانونگذار راجع به قاچاق ارز و تخلفات ارزیاعتباری، مرتضی
پایان نامه فارسی‏‫بررسی جرایم بورس اوراق بهادارآقامیری، سمیه‌سادات
پایان نامه فارسیجایگاه رأی مردم در نظام حقوقی اسلامعارفی‌کیا٬ علی۱۳۸۴
پایان نامه فارسیامکان بررسی مشروعیت قطع‌‌نامه‌های شورای امنیت توسط دیوان بین‌المللی دادگستریحق‌پناهان، حمیدرضا۱۳۸۴
پایان نامه فارسیح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر؛ ح‍م‍ای‍ت‍ه‍ا و م‍ق‍اوم‍ت‍ه‍ا در ح‍وزه‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ دم‍وک‍رات‍ی‍ک‌ دی‍ن‍ی‌آق‍ای‍ی‌ خ‍وزان‍ی‌، م‍ی‍ن‍و۱۳۸۳
پایان نامه فارسیمقایسه حق حبس در بیع داخلی و بیع بین‌المللی مشمول کنوانسیون کالاصفری سیاهکلرودی٬ افسانه۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیبررسی فقهی وحقوقی سقط جنیناصغرنژاد، حسینعلی۱۳۸۴
پایان نامه فارسیبررسی مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مجازات اسلامییزدان‌پناه، مجید۱۳۸۴
پایان نامه فارسیاب‍ع‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ت‍م‍دن‍ه‍ا و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا ج‍ه‍ان‍ش‍م‍ول‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ررس‍ت‍م‌ ن‍ژاد م‍ق‍دم‌، ام‍ی‍ر۱۳۸۴
پایان نامه فارسیوظایف و اختیارات دادستان در امور کیفریحصاری، یدالله۱۳۸۴
پایان نامه فارسینقش علم قاضی در اثبات زناعابدی، مرتضی۱۳۸۴
پایان نامه فارسیتجزیه و تحلیل مواد ” ۲۱۶ و ۲۱۷ ” قانون مجازات اسلامیشکری، شکوفه۱۳۷۶
پایان نامه فارسیحمایت بین‌المللی از وضعیت کودکان در معرض فحشا و هرزه‌نگاریمیرزایی، فرزانه

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *