پایان نامه های دفاع شده موجود در کتابخانه ملی

عنوانپدیدآورتاریخ نشر
پایان نامه فارسیحقوق و نیازهای بشری از دیدگاه سعدی در بوستان و گلستانگرمه، رویا
پایان نامه فارسیغ‍ص‍ب‌ م‍ن‍ف‍ع‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ی‍اق‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیاخ‍ت‍ی‍ار طلاق‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ال‍ن‍چ‍ری‌، رض‍ا۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیبررسی عوامل مؤثر بر بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانعکایی، خسرو۱۳XX ]
پایان نامه فارسینقش ابلاغ و احضار در فرایند دادرسی کیفریحاتمی‌ماربینی٬ رضا
پایان نامه فارسیحمایت از بزه‌دیده در فرآیند دادرسی کیفریفرامرزی‌بابادی، سعید
پایان نامه فارسیمسئولیت مدنی ناشی از آلاینده‌های صنعتیرضایی، حامد
پایان نامه فارسیبررسی رویکرد جدید مقابله با پدیده بازگشت به رفتار جناییمرتضایی، مریم
پایان نامه فارسیبررسی مبانی اداره فضولی اموالابطحی، سیدمحسن
پایان نامه فارسیبررسی قانون کار و بازدهی آن در جامعهجبارپور، سیمین۱۳۸۱
پایان نامه فارسیبررسی میزان توجه به مولفه‌های حقوق شهروندی در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه ایرانعلیپور، یعقوب
پایان نامه فارسیبررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانفرنیان، هادی‏‫‏۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیپیشگیری اجتماعی از جرم با تاکید بر آموزه‌های اسلامپورکندزی، مرتضی
پایان نامه فارسیآراء صادره نسبت به اختلافات تجاری بین‌المللی و زمینه‌های اعتراض به آنتوسلی، دانیال
پایان نامه فارسیبررسی فقهی قاعده احسان و احکام مترتب بر آن با توجه به قانون مدنیمیرزاکلهر، طوبی
پایان نامه فارسیبررسی فقهی حقوقی ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
پایان نامه فارسیبررسی ادله فقهی حقوقی عده و مسائل جدید
پایان نامه فارسیبررسی احکام فقهی مسائل مستحدثه حج در عصر حاضر
پایان نامه فارسیبررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی
پایان نامه فارسیرویکرد اقتصادی به جرم
پایان نامه فارسیپیشگیری از جرم از طریق تحلیل مسئله جنایی
پایان نامه فارسیتبیین عدالت کیفری اسلام در جرایم جنسی
پایان نامه فارسیبررسی قاعده اقرار و تطبیق آن با قاعده من ملک
پایان نامه فارسیجایگاه انرژی (نفت و گاز) در روابط ایران و عربستان (۱۳۸۸-۱۳۵۸)
پایان نامه فارسیمعناشناسی کتاب در قرآن و روایات
پایان نامه فارسیبررسی احکام مربوط به قتل دیوانه و کودک در فقه امامیه و تطبیق آن با فقه شافعی و حنفی
پایان نامه فارسیبررسی شهرت فتوایی با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)
پایان نامه فارسیبررسی فقهی و حقوقی فییء
پایان نامه فارسیریشه‌های فقهی همزیستی مسالمت‌آمیز درقرآن
پایان نامه فارسیترجمه و شرح ادبی – موضوعی گزیده‌ای از اشعار دمیه‌القصر (قسمت پنجم از جلد اول ص ۵۵۹-۵۹۴)
پایان نامه فارسیمفهوم لقاءالله در آیات و روایات
پایان نامه فارسیاح‍ک‍ام‌ ام‍ان‍ت‌ و آث‍ار خ‍ی‍ان‍ت‌ در آن‌. در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌آق‍ای‍ی‌، ص‍ادق‌۱۳۷۸ – ۱۳۷۹
پایان نامه فارسیم‍وان‍ع‌ اج‍رای‌ م‍ج‍ازات‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍وض‍وع‍ه‌ع‍رب‌ع‍ام‍ری‌، خ‍دی‍ج‍ه‌۱۳۷۹ – ۸۰
پایان نامه فارسیبررسی رابطه میزان مصرف رسانه و آگاهی از حقوق شهروندی در بین معلمان شهرستان هشترودنوروزی، اسماعیل
پایان نامه فارسیبررسی تأثیر سپرهای مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهمقناعت‌لاریجانی، مجید۱۳۸۵
پایان نامه فارسیقاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنتمزیدآبادی، فاطمه
پایان نامه فارسیت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍ج‌ از ک‍ت‍اب‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رال‍ص‍ادق‌ (ع‌)ش‍ری‍ف‍ی‌ رس‍ائ‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
پایان نامه فارسیبررسی نقش سازمان‌ملل در مبارزه با مواد مخدرکریمی٬ مجید
پایان نامه فارسیسینما در ساحت فقهطباطبایی‌لطفی، سید‌محسن
پایان نامه فارسیذبح اسلامی از دیدگاه فقهای مذاهب پنجگانه فقهیمحمدی، محمد‌حسین
پایان نامه فارسینحوه اجرای احکام کیفری نهادهای شبه قضاییملائی، علی
پایان نامه فارسیبررسی پولشویی در سیاست جنایی ایرانجعفری، باقر
پایان نامه فارسیس‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ح‍اج‍ی‌پ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌۱۳۷۷
پایان نامه فارسیبررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبتهای P/E و P/B در پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهرانپور‌حسن، فهیمه۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیم‍ع‍اطات‌ و آث‍ار آن‌ در ع‍ق‍ودارض‍ی‌، ح‍س‍ن‍ی‌
پایان نامه فارسیتطهیر پول در جرایم سازمان‌یافته فراملیساحلی٬ شاهین
پایان نامه فارسیبررسی تطبیقی حق‌حبس در عقد اجارهرسولی، رسول
پایان نامه فارسی‏‫بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار (MVA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در شرکتهای ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵خان‌سوار، زری‏‫‏۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیمشارکت سیاسی زنان و بررسی نقش آنان در قدرت (از دهه ۹۰ تاکنون)نگینیان، ایمان۱۳۸۷.
پایان نامه فارسیبررسی نقش محتوای روزنامه‌های دوم خرداد ۷۶ تا ۸۰ در ایجاد گرایش روزنامه‌خوانی اساتید دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسیزنگنه، مریم.۱۳۸۴.
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *