آزمون دکتری حقوق- منابع دکتری حقوق خصوصی 1399- منابع آزمون دکترای حقوق خصوصی 1400- لیست منابع دکترای حقوق عمومی 1400- سرفصلهای دکتری حقوق عمومی 1400- سرفصلهای دکتری حقوق بین الملل 1399- سرفصلهای دکتری حقوق جزا و جرمشناسی 1400- سرفصل های دکترای حقوق- سرفصل دکترای حقوق بین الملل سال 1400- آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق جزا و جرمشناسی 1400- آزمون دکترای نیمه متمرکز حقوق جزا و جرمشناسی 1401- آزمون دکترای جزا 1399- آزمون دکتری جزا با پاسخنامه 1400- آزمون دکتری جزا با پاسخنامه 1399- آزمون دکتری جزا با پاسخنامه 1398- آزمون دکتری حقوق بین الملل 1400- آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق بین الملل 1400- دکتری بین الملل 1399- دکتری حقوق خصوصی 1400- دکتری حقوق خصوصی 1399 دکتری حقوق عمومی 1399- دکتری حقوق عمومی 1400- دکتری حقوق نفت و گاز 1400- منابع دکتری حقوق نفت و گاز 1400- کتاب حقوق قراردادهای نفت و گاز- کتاب حقوق عمومی و بین الملل قراردادهای نفت و گاز- جزوه شب کنکور دکتری حقوق خصوصی- جزوه مصاحبه دکتری حقوق نفت و گاز- کتاب مصاحبه دکتری نفت و گاز- کتاب مصاحبه دکتری حقوق بین الملل- کتاب مصاحبه دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- کتاب مصاحبه دکتری حقوق خصوصی- منابع و لیست کتابهای شاخه دکتری حقوق خصوصی و آزمون دکترای حقوق خصوصی- لیست منابع و کتب آزمونی آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق خصوصی 1399- لیست منابع اصلی آزمون دکترای نیمه متمرکز حقوق خصوصی 1400 و 1401- بسته دکتری حقوق خصوصی- بسته دکتری حقوق بین الملل- بسته دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- بسته دکتری حقوق عمومی- بسته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- منابع جدید شاخه دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- منابع جدید و اصلی شاخه حقوق جزا و جرمشناسی- جدیدترین منابع شاخه آزمون دکتری نیمه متمرکز فقه و حقوق اسلامی- منابع دکتری نیمه متمرکز فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 1399- منابع اصلی دکترای نیمه متمرکز فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 1400- سوالات دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 1399- سوالات دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 1401- آزمون دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی با پاسخنامه سال 1399- جزوات دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- جزوات دکتری حقوق عمومی- لیست جزوات دکتری حقوق خصوصی- لیست جزوات دکتری حقوق بین الملل- لیست جزوات دکتری حقوق نفت و گاز- لیست جزوات دکتری حقوق جزا و جرمشناسی- منبع اصلی حقوق تعهدات دکتری حقوق نفت و گاز- منبع اصلی حقوق تجارت بین الملل دکتری حقوق نفت و گاز- منبع اصلی حقوق قراردادهای نفت و گاز- حقوق بین الملل و عمومی نفت و گاز- حقوق قراردادهای عمومی و بین الملل نفت و گاز- کتاب آزمونهای دکتری حقوق نفت و گاز با پاسخ تشریحی- کتاب مجموعه سوالات دکترای نفت و گاز سال 1391 الی 1398 با پاسخنامه تشریحی- سوالات دکترای نفت و گاز 1400- سوالات دکترای نفت و گاز 1400- جزوه حقوق تجارت بین الملل دکتر شیروی- جزوه داوری تجاری بین المللی دکتر شیروی- کتاب بی او تی دکتر عبدالحسین شیروی- کتاب مقدمه علم حقوق دکتر عبدالحسین شیروی- کتاب حقوق اساسی دکتر سید محمد هاشمی- کتاب مبانی حقوق عمومی دکتر گرجی ازندریانی- برنامه ریزی دکتری نیمه متمرکز حقوق- سوالات و مشاوره دکتری حقوق عمومی- مشاوره در خصوص دکتری حقوق عمومی- مشاوره در خصوص آزمون دکترای جزا و جرمشناسی- مشاوره درباره آزمون دکترای نیمه متمرکز حقوق خصوصی- مشاوره درباره آزمون دکترای نیمه متمرکز حقوق نفت و گاز- مشاوره در خصوص دکتری حقوق بین الملل عمومی- مشاوره در خصوص بسته ها و منابع دکترای حقوق عمومی- مشاوره در خصوص منابع دکتری و بسته های دکترای حقوق بین الملل خصوصی- مشاوره در خصوص آزمون دکترای حقوق بین الملل عمومی سال 1400- مشاوره درباره برنامه ریزی دکتری حقوق بین الملل 1400- مشاوره و برنامه ریزی درباره منابع دکتری جزا و جرمشناسی 1400- مشاوره و برنامه ریزی دکترای نیمه متمرکز حقوق جزا و جرمشناسی 1400 و 1401- لیست جزوات اصلی دکتری جزا- دانلود جزوات اصلی دکتری جزا- دانلود کتاب فقه جزایی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی 1399- دانلود کتاب فقه جزایی دکتری انتشارات عدلیه- بسته دکتری حقوق انتشارات عدلیه- بسته دکترای حقوق خصوصی- بسته دکترای حقوق بین الملل- بسته دکترای حقوق نفت و گاز- بسته دکترای حقوق قراردادهای نفت و گاز- بسته دکتری نفت و گاز 1399- بسته دکتری نفت و گاز 1400- لیست سرفصلهای دکتری جزا سال 1399- لیست سرفصلهای دکتری جزا سال 1399- دانلود رایگان جزوات دکتری نیمه متمرکز حقوق خصوصی- دانلود جزوات دکتری نیمه متمرکز حقوق عمومی- دانلود رایگان جزوات دکترای نیمه متمرکز حقوق نفت و گاز- دانلود جزوات حقوق بین الملل عمومی سال 1399- آزمون دکترای جزا سال 99-آزمون دکتری چیست؟ آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق چگونه برگزار می شود؟ آزمون دکتری حقوق کی ثبت نام دارد؟ آمون دکتری حقوق چه زمانی ثبت نام دارد؟ زمان ثبت نام آمون نیمه متمرکز دکتری حقوق- زمان ثبت نام در آزمون نیمه متمرکز حقوق- زمان اعلام نتایج مرحله اول آزمون دکتری- زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- دکتری دانشگاه های سراسری- دکتری روزانه- دکتری شبانه- دکتری پردیس خودگردان- دکتری پیام نور- دکتری دانشگاه های غیرانتفاعی- دکتری حقوق در ایران- هزینه دکتری حقوق در ایران- هزینه یک ترم دکتری- شهریه دکتری- شهریه هر ترم دوره دکتری- دوره دکتری چقدر هزینه بر میدارد- دوره دکتری حقوق را کدام دانشگاه ها دارند؟ دوره دکترای حقوق خصوصی در کدام دانشگاه ها وجود دارد. بهترین دانشگاه ها در رشته حقوق- بهترین دانشگاه ها در دکترای حقوق خصوصی- بهترین دانشگاه ها در شاخه دکترای حقوق عمومی- معتبرترین موسسه در زمینه دکتری حقوق موسسه ای که در دکتری حقوق کار می کند. انتشاراتی که کتب دکتری حقوق خصوصی را دارد. کتاب تستی دکترای حقوق خصوصی- کتاب تستی دکتری نفت و گاز- دانلود رایگان کتاب تست های شبیه ساز دکترا- مجموعه سوالات چهار گزینه ای دکتری حقوق عمومی

ویس و صدای کلاس های دکتری حقوق عمومی(استاد: ابوالقاسم شم آبادی)

با سلام.

بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم. به غیر از کتب تستی و بسته های دکتری که در شاخه دکتری و برای آمادگی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز ارائه داده ام؛ ویس و صدای ضبط شده کلاسهای آمادگی آزمون دکتری حقوق عمومی نیمه متمرکز را طی آزمونهای 1397 و 1398 تهیه و آماده سازی کرده ام که به داوطلبان قابل ارائه است. به هر حال، به دلیل اینکه داوطلبان حقوقی عمومی ممکن است نیاز به کلاس و یادگیری واقعی دروس تخصصی مانند اساسی و اداری یا فقه داشته باشند بنده ویس های دوسال اخیر که برای داوطلبان دکتری تدریس کرده ام را تهیه کرده و به داوطلبان حقوق عمومی ارائه می دهم. این کلاس ها هم تدریس است و هم قانون خوانی و هم حل تست های آزمون دکتری حقوق عمومی است. به بیان دیگری کاربردی است.
ضمنا یک جلسه از حقوق اداری رو هم جهت استفاده داوطلبان قرار می دهم. اگر داوطلبی تمایل داشت برای تهیه اش باید ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنه که بنده نصف می گیرم یعنی ۲۵۰ تومن. 👇👇👇👇

Rating: 1.8/5. From 4 votes.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

جزوه ارث دکتر محمد حسین شهبازی(جزوه حقوق مدنی 8- جزوه حقوق مدنی هشت دکتر کاتوزیان/ خلاصه کتاب شفعه وصیت ارث دکتر ناصر کاتوزیان)

نکاتی در خصوص ارث    موجبات ارث : به تصریح ماده 861 ق. م ²موجبات ارث دو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *