محورهای همایش :

 • نظریات کلان روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • نظریات سیاست خارجی و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • نخبگان سیاسی کشورهای خاورمیانه و سیاست خارجی آنها
 • تحولات منطقه‌ای (بیداری اسلامی) و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • تحولات نظام بین‌الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • تبیین رویکرد و سیاست خارجی آمریکا در مدیریت تحولات بیداری اسلامی
 • امکان سنجی شکل گیری هسته‌های مقاومت علیه آمریکا در خاورمیانه
 • نقش دیپلماسی غیررسمی در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • افکار عمومی و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • رسانه و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • جایگاه اتحادها و ائتلاف‌ها در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه
 • انگاره‌ها و ایده‌های تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه نسبت به یکدیگر