سرخط خبرها

نمونه رای

 

 نمونه رای

نمونه رای راجع به طلاق حسب خواسته زوج (شوهر )

نمونه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

نمونه رای در خصوص زنانی که حکم طلاق خارجی در دست دارند .

نمونه رای مبنی بر تنفیذ طلاق نامه عادی

نمونه حکم راجع به نفقه و پرداخت تمام مهریه

نمونه حکم راجع به الزام خوانده (زوج) به استرداد اجناس جهیزیه

نمونه رای به منع زوجه از اشتغال به کار

نمونه رای در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی

نمونه حکم راجع به اجازه ازدواج به دوشیزه به لحاظ مضایقه پدر از دادن اجازه

احکام حقوقی

حکم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره

حکم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )

نمونه حکم به رد دعوی خواهان دایر بر تقاضای تخلیه به دلیل نیاز شخصی

نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر

نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق کسب و پیشه

نمونه دیگر رای دایر تعدیل اجاره بها

نمونه دیگر رای مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره

نمونه حکم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعمیرات اساسی

نمونه رای در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفکیک پلاک ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

نمونه حکم دایر بر اجازه معامله به مشمول وظیفه عمومی و امضاء در دفترخانه

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

نمونه حکم در خصوص تجویز انتقال منافع مورد اجاره

نمونه رای مبنی بر عدم تعلق سر قفلی به خواهان

نمونه رای مبنی بر فروش مال مشاع

نمونه گواهی حصر وراثت

نمونه حکم دائر بر تحریر و تقسیم ترکه متوفی

خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملک مدعی به…

نمونه رای مبنی بر قلع بنای احداثی

نمونه رای مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه کارشناس

نمونه رای مبنی بر حکم به تملیک

نمونه رای مبنی بر تصحیح نام و ابطال شناسنامه قدیم

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

نمونه رای در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی

نمونه حکم راجع به مطالبه وجه یک فقره سفته

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

نمونه رای در خصوص ورود ثالث

نمونه حکم در خصوص دعوی اعتراض ثالث

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

شکایت خیانت در امانت

مورد شکایت: خیانت در امانت و فروش مال غیر ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *