نمونه دادخواست

رفع مزاحمت
دادخواست رفع مزاحمت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از شورای حل اختلاف )
دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت (از دادگاه )

تأمین دلیل عمومی
دادخواست تأمین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل عدم تکمیل قرارداد در مورد تعمیرات (از دادگاه)

ملک مشاعی
دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز
دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی
درخواست صدور تجویز انتقال سهم مالکانه مشمول

مطالبه وجه چک
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس با تامین خواسته(از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی (از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی (از دادگاه )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از شورای حل اختلاف )
دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با تامین خواسته(از دادگاه )

الزام به تنظیم سند رسمی خانه
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه باتحویل مبیع و فک رهن و دستور موقت
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شکایت خیانت در امانت

مورد شکایت: خیانت در امانت و فروش مال غیر ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *