نمونه دادخواست

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج
دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور ….. و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران
دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور ….. و ثبت رسمی آن در ایران

 دادخواست مهریه
دادخواست مطالبه مهریه
دادخواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس
دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن
دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه
دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

فسخ نکاح یا ابطال آن
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

فسخ نکاح یا ابطال آن
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امکان استئذان ولی
دادخواست ثبت ازدواج دایم
دادخواست ثبت ازدواج موقت
دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت
دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۱)

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۲)

دادخواست تجویز ازدواج مجدد (۳)

دادخواست ثبت واقعه رجوع

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شکایت خیانت در امانت

مورد شکایت: خیانت در امانت و فروش مال غیر ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *