نمونه دادخواست

تأمین دلیل اتومبیل
دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از دادگاه)
دادخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از شورای حل اختلاف)
دادخواست تأمین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده (از دادگاه)

اعسار
دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه
دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به

ارثیه و ماترک
دادخواست مهر و موم ترکه (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مهر و موم ترکه (از دادگاه)
دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر آن (از شورای حل اختلاف)
دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر آن (از دادگاه)
دادخواست مهر و موم ترکه و تحریر و تقسیم آن
دادخواست تقسیم ترکه
دادخواست رفع مهر و موم و تحریر ماترک از دادگاه(از شورای حل اختلاف)
دادخواست رفع مهر و موم و تحریر ماترک از دادگاه(از دادگاه)

ابطال وکالت نامه
اظهار نامهءعزل از وکالت
دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال
دادخواست ابطال وکالت نامه با دستور موقت
درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه

جعل و تزویر
شکوائیه جعل و استفاده از سند مجهول

شکوائیه شروع به جعل

ارتشاء، ربا و کلاهبرداری

شکوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی
شکوائیه ارتشاء
شکوائیه ارتشاء عمومی
شکوائیه ارتشاء داور – ممیز – کارشناس
شکوائیه ربا خواری

شکوائیه رشوه دادن
شکوائیه رشوه گرفتن

شکوائیه کلاهبرداری
شکوائیه معاونت در ارتشاء

دادخواست نفقه

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
دادخواست الزام به تهیه مسکن (از نفقه)
دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تأمین
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شکایت خیانت در امانت

مورد شکایت: خیانت در امانت و فروش مال غیر ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *