نمونه دادخواست با قابلیت دانلود

TitleSize
تقاضای نفقه توسط زوج۱۷۵٫۳۱ KBدانلود
تقاضای نفقه توسط زوجه۱۵۵٫۸۳ KBدانلود
تقاضای تهیه مسکن برای زوجه۱۴۹٫۶۱ KBدانلود
تعیین تکلیف به تقاضای زوجه۱۶۰٫۹۳ KBدانلود
تقاضای تمکین توسط زوج۱۶۳٫۳۰ KBدانلود
منع اشتغال زوجه۱۴۶٫۰۷ KBدانلود
مهریه توسط زوج۱۷۸٫۹۶ KBدانلود
درخواست طلاق از سوی زوج۱۷۰٫۱۰ KBدانلود
تنظیم سند رسمی اجاره (دعوی غیر مالی)۱۳۱٫۱۲ KBدانلود
حضانت۱۶۴٫۹۷ KBدانلود
تعدیل اجاره‌بها۱۳۰٫۵۱ KBدانلود
استرداد طفل۱۵۲٫۹۳ KBدانلود
اعتراض به منع تحصیل زوجه۱۶۲٫۴۶ KBدانلود
استرداد جهیزیه۱۶۰٫۱۹ KBدانلود
اثبات نسب۱۴۹٫۷۹ KBدانلود
اجرت‌آلمثل۱۶۴٫۸۰ KBدانلود
تخلیه ملک مسکونی۱۲۱٫۸۴ KBدانلود
ترک نفقه۱۵۹٫۹۸ KBدانلود
تجویز انتقال منافع۱۲۷٫۴۷ KBدانلود
اعتراض در مورد نحله۱۵۶٫۰۵ KBدانلود
تجدیدنظر خواهی از فسخ نکاح۱۵۹٫۰۰ KBدانلود
TitleSize
قتل عمد۱۲۲٫۳۶ KBدانلود
قتل غیر عمد۱۰۳٫۱۶ KBدانلود
گزارش خلاف واقع۱۱۵٫۰۸ KBدانلود
دزدیدن طفل۱۱۵٫۶۷ KBدانلود
رفع مزاحمت۱۰۸٫۵۳ KBدانلود
سرقت یا مفقود شدن چک۱۱۱٫۰۵ KBدانلود
مزاحمت تلفنی۱۱۷٫۷۶ KBدانلود
کلاهبرداری۱۳۳٫۴۵ KBدانلود
کیف زنی و جیب بری۹۹٫۰۱ KBدانلود
کیف قاپی۹۸٫۱۱ KBدانلود
مطالبه خسارت ازکارفرما به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی۸۱٫۹۹ KBدانلود
مطالبه دیه از کارفرما۱۰۸٫۷۶ KBدانلود
نفقه۱۰۱٫۴۴ KBدانلود
الزام زوجه به تحویل فرزند۱۱۹٫۲۰ KBدانلود
ایراد ضرب و شتم عمدی۱۱۲٫۳۲ KBدانلود
برقراری رابطه نامشروع۱۲۵٫۱۸ KBدانلود
آدم ربائی۱۱۹٫۴۴ KBدانلود
اعلام فقدان یا سرقت چک۱۰۶٫۴۱ KBدانلود
افترا،توهین و هتک حرمت۱۱۰٫۲۵ KBدانلود
تصادف منجر به خسارت۱۰۸٫۱۳ KBدانلود
خیانت در امانت۹۹٫۸۳ KBدانلود
خیانت در امانت در خصوص اتومبیل۱۱۵٫۶۹ KBدانلود
خیانت در امانت در خصوص فرش۱۱۱٫۳۶ KBدانلود
تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق۱۳۲٫۲۱ KBدانلود
تعقیب کارفرما به سبب مسامحه در کار۱۰۹٫۴۰ KBدانلود
چک بلامحل۱۱۸٫۶۶ KBدانلود
TitleSize
فسخ نکاح۱۱۹٫۵۴ KBدانلود
عدم اشتغال همسر۱۲۲٫۹۵ KBدانلود
گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)۱۳۰٫۷۸ KBدانلود
گواهی عدم امکان سازش۱۲۵٫۹۴ KBدانلود
صدور قرار تامین خواسته نسبت به مهریه۱۳۰٫۷۳ KBدانلود
درخواست ملاقات فرزند۱۲۲٫۰۳ KBدانلود
حضانت۱۲۳٫۱۴ KBدانلود
دریافت جهیزیه از ماترک زوج مرحوم۱۱۹٫۸۳ KBدانلود
درخواست وصول مهریه به همراه تامین خواسته۱۲۶٫۰۸ KBدانلود
واخواهی نسبت به دادنامه۱۲۱٫۲۵ KBدانلود
ملاقات فرزند با تعیین مکان و زمان۱۲۴٫۴۱ KBدانلود
کاهش ساعات ملاقات فرزند۱۱۳٫۵۰ KBدانلود
کاهش اقساط مهریه۱۲۴٫۰۶ KBدانلود
مطالبه نفقه معوقه۱۲۹٫۳۶ KBدانلود
مطالبه مهریه۱۲۱٫۷۳ KBدانلود
مطالبه اجرت المثل ایام زندگی۱۳۷٫۳۴ KBدانلود
مطالبه نفقه از ولی توسط فرزند۱۲۳٫۲۴ KBدانلود
مطالبه نحله۱۳۱٫۳۱ KBدانلود
استرداد عین جهیزیه۱۳۴٫۹۸ KBدانلود
استرداد اثاثیه۱۲۴٫۱۷ KBدانلود
اعطای حضانت فرزند۱۲۵٫۳۹ KBدانلود
اعسار از پرداخت مهریه۱۲۶٫۵۶ KBدانلود
اجازه ازدواج مجدد با رضایت همسر۱۲۲٫۰۹ KBدانلود
اجازه ازدواج از دادگاه به علت نارضایتی پدر۱۲۴٫۵۱ KBدانلود
اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج۱۲۰٫۳۳ KBدانلود
اجازه ازدواج مجدد۱۳۵٫۸۹ KBدانلود
اجازه ازدواج دختربه علت مجهول المکان بودن پدر۱۲۵٫۹۷ KBدانلود
تامین دلیل فوری جهیزیه۱۳۴٫۷۸ KBدانلود
اهدای جنین۱۲۴٫۷۹ KBدانلود
تقاضای کاهش نفقه۱۱۴٫۴۲ KBدانلود
تعیین میزان نفقه فرزند مشترک۱۲۳٫۰۹ KBدانلود
انتقال حضانت۱۱۶٫۰۸ KBدانلود
افزایش نفقه۱۲۵٫۳۸ KBدانلود
افزایش ساعات ملاقات فرزند۱۱۷٫۲۷ KBدانلود
الزام به تهیه مسکن و پرداخت نفقه برای زوجه۱۳۰٫۲۷ KBدانلود
الزام به تهیه مسکن مستقل۱۲۵٫۷۹ KBدانلود

 

TitleSize
وقف۵۵٫۲۲ KBدانلود
وراثت۷۶٫۷۷ KBدانلود
ارث
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۹

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۹ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *