موضوعات کارتحقیقی ۱ و ۲

 

 

۱

توالی ایجاب وقبول در عقود

۲

فرق عقود آنی ومستمر

۳

تفاوت عقود مستقل وتبعی

۴

تفاوت عقود یک تعهدی وچند تعهدی

۵

تفاوت عقودمعاوضی ومشارکت ها

۶

تفاوت عقود معاوضی معین واحتمالی

۷

تفاوت عقود متعادل وغیر متعادل

۸

تاثیر بین المللی بودن عقد بر عرف مشترک طرفین

۹

همراه بودن انشاء با وسیله ابراز در تشکیل عقد

۱۰

مساله لزوم صدور قبول از مخاطب ایجاب

۱۱

مفهوم لزوم توافق اراده طرفین در تشکیل عقد

۱۲

مفهوم واثر اشتباه در عقود

۱۳

قانون به عنوان مانع قانونی تاثیر اراده

۱۴

مفهوم واثر اکراه در عقد

۱۵

تفاوت اکراه و اضطرار

۱۶

تعهد به فعل ثالث در عقود

۱۷

شرایط مال موضوع معامله

۱۸

شرایط عمل یا ترک فعل موضوع عقد

۱۹

حق به عنوان موضوع مورد معامله

۲۰

اشکال بیان اراده در انعقاد عقد

۲۱

آثار عقد نسبت به اشخاص ثالث

۲۲

شرط صفت در قرارداد وتفاوت آن با وصف معامله

۲۳

اوصاف مهم مورد معامله

۲۴

اوصاف اساسی مورد معامله وتاثیر آن در عقد

۲۵

اوصاف غیر مهم در مورد معامله وتاثیر آن بر عقد

۲۶

نمایندگی در عقود

۲۷

نظریه کشف در معامله فضولی

۲۸

نظریه نقل در معامله فضولی

۲۹

قلمرو عقد فضولی

۳۰

مساله صحت یا بطلان ایقاع فضولی

۳۱

مسئولیت فضول در معامله فضولی

۳۲

آثار معامله فضولی

۳۳

قلمرو ومحدودیت های معامله ولی از طرف صغیر

۳۴

قائم مقام در عقود

۳۵

قلمرو شرط نتیجه در عقود

۳۶

مساله امکان درج شروط ضمن ایقاع

۳۷

تفاوت انگیزه وجهت در اعمال حقوقی

۳۸

اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر تعهد به نفع ثالث

۳۹

محدودیت های تعهد به نفع ثالث در عقود

۴۰

مفهوم طرف قرارداد در عقود

۴۱

اثر نقض شرط ترک فعل در عقود

۴۲

محدودیت های شروط قابل اندراج ضمن عقد

۴۳

قلمرو شرط صفت

۴۴

شرط مجهول در قرارداد

۴۵

انشای عقد توسط بیگانه

۴۶

قلمرو تاثیرعرف بر قرارداد

۴۷

تاریخ تشریفات در عقود

۴۸

تفاوت رضا با قصد در عقد

۴۹

جنون ادواری وتاثیر آن بر عقد

۵۰

معاملات صغیر ممیز

۵۱

مفهوم جنون در اهلیت

ردیف۱

قرارداد جایز ولازم

۲

قرارداد معوض ومجانی

۳

قرارداد مستمر وفوری

۴

قرارداد معاوضی معین واحتمالی

۵

قراداد های معاوضات و مشارکت

۶

وضعیت معامله با خود

۷

عقد معلق در فقه وحقوق

۸

مفهوم طرف قرارداد

۹

زمان تشکیل عقد بین غایبان

۱۰

شرایط واثر اکراه

۱۱

مفهوم واثر اشتباه

۱۲

وضعیت معاملات صغیر

۱۳

مفهوم رشد

۱۴

انواع معامله فضولی و اثر ان

۱۵

تعهد به فعل ثالث

۱۶

شرط قابل تسلیم بودن مال مورد معامله

۱۷

شرط موجود بودن مال مورد معامله

۱۸

شرط معلوم بودن مورد معامله

۱۹

شرط معین بودن مورد معامله

۲۰

شرط مالیت داشتن مورد معامله

۲۱

شرط منفعت عقلایی داشتن مورد معامله

۲۲

وضعیت معاملات سفیه

۲۳

تاثیر انگیزه بر صحت قرارداد

ردیف۱

شرط نتیجه ضمن العقد

۲

شرط ترک فعل ضمن العقد

۳

شرط فعل مثبت ضمن العقد

۴

وضعیت شرط مجهول ضمن العقد

۵

شرط صفت مبیع ضمن العقد

۶

اثر نسبی بودن قرارداد

۷

مفهوم قائم مقام

۸

نقض تعهد قراردادی وآثار آن

۹

انجام تعهد از طرف ثالث

۱۰

شرط قابلیت پیش بینی خسارت

۱۱

اثر فسخ قرارداد بر تعهد به نفع ثالث

۱۲

شروط مبطل قرارداد

۱۳

شروط محدود کننده مسئولیت

۱۴

شروط معاف کننده مسئولیت

۱۵

آثار غیر ممکن شدن قرارداد

۱۶

آثار عرف موجود بر تعهدات قراردادی

۱۷

آثار شروط مبنایی بر تعهدات قرارداد

۱۸

شرط آزاد بودن موضوع معامله

۱۹

تاثیر اضطرار بر قرارداد

۲۰

نحوه ابراز ارداه در انعقاد قرارداد

۲۱

توالی ایجاب و قبول

۲۲

زمان ومکان انعقاد در قرارداد های منعقده از طریق فاکس

۲۳

انواع ایقاع

ردیف

۱

معلوم بودن یا نبودن طرف عقد

۲

اثر سکوت در عقود

۳

اشتباه در طرف عقد

۴

موارد لزوم توافق اراده طرفین در عقد

۵

مفهوم رضا در قرارداد

۶

اثر تفیذ عقد غیر نافذ

۷

تعهد به فعل ثالث

۸

شرایط حق موضوع معامله

۹

انواع موضوع عقد

۱۰

شروط ضمن العقد باطل

۱۱

قرارداد جمعی وفردی

۱۲

قرارداد های مسامحه ومغابنه

ردیف

۱

تاثیر گذشت زمان بر پایان یافتن قرارداد

۲

تاثیر فاقد شدن بعدی شرایط موضوع معامله بر عقد (فقدان حادث)

۳

موارد سقوط تعهد مغفول در قانون مدنی

۴

مفهوم وموارد رجوع از عقد وتفاوت آن با فسخ

۵

تفاوت پایان قرارداد وسقوط تعهد و مزایای تفکیک آن دو

۶

موارد فسخ قرارداد با اثر قهقرائی

۷

آثار اقاله و فسخ

۸

اسقاط تعهد از طریق توافق طرفین

۹

اشکال پایان قرارداد در قانون مدنی وقوانین موضوعه

۱۰

مبنای التزام طرفین قرارداد بر عرف مشترک

۱۱

اثر مانع شدن دائم قوه قهریه بر ضمان معاوضی

۱۲

تاثیر نقض تعهد بر سقوط آن

۱۳

معیار عینی بودن قرارداد

۱۴

تاثیر از بین رفتن رابطه حقوقی متبوع بر عقد تبعی ومبنای آن

۱۵

شناسائی قرارداد هایی که به محض انعقاد اجراء و پایان می یابد

منبع: نامه حقوق

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *