موضوعاتی پیشنهادی رساله های دکترا و کارشناسی ارشد و کار تحقیقی

گردآوری: ابوالقاسم شم آبادی

موضوعاتی پیشنهادی  رساله های دکترا و کارشناسی ارشد و کار تحقیقی

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم:

اولا لازم به ذکر است که  بیشتر موضوعات ذیل ، پیشنهاداتی هستند که دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی در کتاب گرانسنگ در تکاپوی حقوق اساسی آورده اند.

ثانیا ، با توجه به اینکه امکان دارد در طی سال های اخیر بعضا موضوعات ذیل تصویب و احیانا دفاع شده باشد لطفا موضوعات را با دقت بیشتر انتخاب کنید.

الف- مبانی حقوق اساسی

۱٫      نظریه های جدید و تحولات اخیر حقوق اساسی در کشورهای دیگر (به طور نمونه فرانسه انگلستان- امریکا)

۲٫      مباحثی در پیرامون تاریخ حقوق اساسی

۳٫      تاریخ حقوق  اساسی در ایران (پیش از انقلاب + پس از انقلاب)

۴٫      مسأله صیانت از قانون اساسی در رژیم گذشته یا نگاهی به موارد نقض قانون اساسی در آن رژیم

۵٫      سرنوشت قانون اساسی مشروطیت

۶٫      تاریخ حقوق اساسی در جهان

۷٫      حقوق اساسی محلی

۸٫      جایگاه حقوق اساسی در نظم حقوقی- سیاسی ایران

۹٫      حقوق اساسی دینی (اسلامی)(ایدئولوژیک)

۱۰٫حقوق اساسی اروپایی

۱۱٫حقوق اساسی در کشورهای اسلامی (بررسی کلی یا بررسی تک تک کشورها به صورت منفرد)

۱۲٫ویژگی های حقوق اساسی جهان

۱۳٫حقوق اساسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

ب- مطالعات بین رشته ای (روابط حقوق اساسی و دیگر حوزه های فکری)

۱۴٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق خصوصی (حقوق مدنی، خانواده، تجارت و …)

۱۵٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق کیفری

۱۶٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق بین الملل

۱۷٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق اداری

۱۸٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق مالی

۱۹٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق شهری

۲۰٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق روستایی

۲۱٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق محیط زیست

۲۲٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و حقوق بشر

۲۳٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و علوم سیاسی

۲۴٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و علوم اجتماعی

۲۵٫ پیوندهای متقابل (تعاملات) حقوق اساسی و علوم اقتصادی

۲۶٫ حقوق اساسی و مطالعات مذهبی دینی (فقه سیاسی)

۲۷٫ پیوندهای متقابل (تعاملات)حقوق اساسی و …

ت- پیشگامان حقوق اساسی

۲۸٫ بررسی و تحلیل آثار و نوشته های حقوقی حقوق دانان اساسی ایران و جهان از جمله آثار:

– دکتر ابوالفضل قاضی در حوزه حقوق اساسی

-دکتر سید محمد هاشمی در حوزه حقوق اساسی

– دکتر سید جلال الدین مدنی در حوزه حقوق اساسی

– آیت الله عمید زنجانی در حوزه حقوق اساسی

-دکتر ناصر کاتوزیان د رحوزه حقوق اساسی

– و ….

ج- بنیادهای نظم عمومی

۳۳٫ نظم عمومی در حقوق تطبیقی

۳۴٫ نظم عمومی، منافع عام، مصلحت عمومی

۳۵٫ نظم عمومی ، نظم حقوقی و نظم اخلاقی

۳۶٫ معنا و مبنای نظم عمومی در نظام های سیاسی دینی

۳۷٫ …

ح- موضوعات گوناگون مربوط به قوه مجریه

۳۸٫ ماهیت و الگوهای قوای اجرایی در عصر حاضر

۳۹٫ صلاحیت های قوه مجریه در حقوق تطبیقی

۴۰٫ قوه مجریه و مسأله نظارت بر قانون اساسی

۴۱٫ نقد و بررسی لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری

۴۲٫ لایحه تبیین اختیارات رییس جمهوری و مسأله تفکیک قوا

۴۳٫ لایحه تبیین اختیارات رییس جمهوری و مساله پاسداری از قانون اساسی

خ- موضوعات گوناگون مربوط به قوه مقننه (پارلمان)، نماینده و نمایندگی در ایران و جهان

۴۴٫ ساختار و نظام کارآمدی مجلس شورای اسلامی ایران

۴۵٫ مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

۴۶٫ در جستجوی مجلس دوم در نظام حقوقی ایران

۴۷٫ اعتبار نامه درنظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی

۴۸٫ و ….

د- موضوعات گوناگون مربوط به قوه قضائیه در ایران و جهان

۴۹٫ ساختار قوه قضائیه در ایران و جهان

۵۰٫ اهداف قوه قضائیه

۵۱٫ استقلال قضات

۵۲٫ وزرات دادگستری و قوه قضائیه: دوگانگی یا یگانگی؟

۵۳٫ جایگاه مراجع اختصاصی در حقوق تطبیقی

۵۴٫ شوراهای حل اختلاف از منظر قانون اساسی

۵۵٫ نقش قوه قضائیه در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها

۵۶٫ نقش دیوان عالی کشور در پشتیبانی از حقوق و آزادی ها

۵۷٫ نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق و آزادی ها

۵۸٫ نقد و تحلیل موردی آراء قضایی مربوط به حقوق و آزادی ها

۵۹٫ و…

ذ- نقد رویه های حقوق اساسی (قضایی)

۶۰٫ رویه های ملی: رویه های شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دیوان محاسبات و … از دیدگاه حقوق اساسی (مانند حقوق شهروندی)

۶۱٫ رویه های خارجی: شورای قانون اساسی فرانسه، دیوان عالی آمریکا و …

ر- دادرسی اساسی، دادگاه های قانون اساسی

– موضوعات گوناگون مربوط به شورای نگهبان از جمله:

۶۲٫ هنجارهای مرجع در نظریات شورای نگهبان

۶۳٫ بررسی میزان تأثیر گذاری شورای نگهبان در نظم اداری و قضایی (حقوقی) و سیاسی ایران

۶۴٫تعاملات دکترین حقوقی و شورای نگهبان: کنکاشی پیرامون میزان اثر پذیری شورا بر دکترین پویای حقوقی

۶۵٫ نظارت پذیری شورای نگهبان (قوه موسس)

۶۶٫ ترکیب و ساختار شورای نگهبان

۶۷٫ کارکردها و رویه های شورای نگهبان

۶۸٫ شورای نگهبان و اندیشه های فقهی

۶۹٫ و….

ز- موضوعات گوناگون مربوط به بازنگری در قوانین اساسی

۷۰٫ فلسفه و چرایی بازنگری در قانون اساسی

۷۱٫ تجربه بازنگری در ایران یا کشورهای دیگر

۷۲٫ روش های بازنگری

۷۳٫ محدودیت های بازنگری

۷۴٫ مجمع تشخیص مصلحت و تجدید نظر در قانون اساسی

۷۵٫ اختیارات رهبری و رئیس جمهور در امر بازنگری قانون اساسی

۷۶٫ نظارت پذیری امر تجدید نظر در قانون اساسی (مطابقت با مبانی اسلام و قانون اساسی)

۷۷٫ و …

س- موضوعات گوناگون مربوط به همه پرسی (رفراندوم)

۷۸٫ جایگاه حقوقی و رویه عملی همه پرسی در حقوق تطبیقی

۷۹٫ کالبدشکافی همه پرسی در ایران

۸۰٫و ….

ش- شورای عالی انقلاب فرهنگی   

۸۱٫ پیشینه تاریخی

۸۲٫ جایگاه حقوقی

۸۳٫ صلاحیت ها و اختیارات

۸۴٫ تجارب عملی

۸۵٫و….

ص- شورای عالی امنیت ملی

شورای عالی امنیت ملی

۸۶٫ ساختار

۸۷٫ تاریخچه

۸۸٫ اختیارات و صلاحیت ها

۸۹٫ ماهیت حقوقی

۹۰٫ و …

ض- مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹۱٫ ساختار مجمع تشخیص

۹۲٫ اختیارات و صلاحیت ها

۹۳٫ خاستگاه حقوقی و دینی

۹۴٫ ماهیت حقوقی (سیاست گذار یا قانون گذار یا….؟)

۹۵٫ تحولات مجمع

۹۶٫ و …

ط- موضوعات گوناگون مربوط به مجلس خبرگان

۹۷٫ مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان

۹۸٫ ترکیب، ساختار و کارکردهای مجلس خبرگان

۹۹٫ صلاحیت های مجلس خبرگان

۱۰۰٫ ابزارهای نظارتی مجلس خبرگان

۱۰۱٫ تحلیل موارد عینی تجربه های نظارتی مجلس خبرگان

۱۰۲٫ مجلس خبرگان و حاکمیت ملی

۱۰۳٫ انتخابات مجلس خبرگان

۱۰۴٫ مجلس خبرگان و ….

ظ- حقوق و آزادی های بنیادین (آزادی های عمومی)

۱۰۵٫ مفاهیم، مبانی، جایگاه، روش های حمایتی

۱۰۶٫نقش نهادهای سیاسی، قضایی در حمایت از حقوق و آزادی ها

۱۰۷٫ بررسی موردی یکی از حقوق و آزادی ها مانند آزادی اندیشه، آزادی بیان، اصل برابری (در برابر قانون- دادگستری – ….)

۱۰۸٫ و ….

ع- اراده عمومی

۱۰۹٫ مفهوم، جایگاه و تحولات اراده عمومی در حقوق تطبیقی

۱۱۰٫ مفهوم، جایگاه و تحولات اراده عمومی درحقوق ایران

۱۱۱٫ اراده عمومی، مردم سالاری، اندیشه های دینی

۱۱۲٫ قلمرو اراده عمومی

۱۱۳٫ جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی

۱۱۴٫ جایگاه اراده عمومی در دموکراسی عرفی     

۱۱۵٫ و….

غ- موضوعات مربوط به تمرکز زدایی 

۱۱۶٫ عدم تمرکز در ساختار سیاسی ایران

۱۱۷٫ نظام حقوقی حاکم بر شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان.

۱۱۸٫ تعارض و اختلاف میان مقامات محلی و مرکزی و رفع آن

۱۱۹٫ تامین مالی شهرداری ها و دهداری ها و نقش دولت مرکزی

۱۲۰٫ جایگاه شورای عالی استان ها در نظام جمهوری اسلامی

۱۲۱٫ مفهوم دموکراسی محلی

۱۲۲٫ فدرالیسم یا تمرکز زدایی

۱۲۳٫ واحدهای محلی در خدمت قدرت مرکزی یا در رقابت با آن

۱۲۴٫ قانون اساسی و تمرکززدایی

۱۲۵٫ استقلال نهادهای محلی

ف- موضوعات متفرقه

۱۲۶٫ معرفی، نقد و تحلیل کتابها یا دیگر نوشته های حقوق اساسی

۱۲۷٫ ماهیت حقوقی نظام سیاسی ایران (ریاستی یا پارلمانی یا …..؟)

۱۲۸٫ حقوق اساسی و وکالت

۱۲۹٫ رییس دولت در نظام سیاسی ایران با مقایسه بر حقوق تطبیقی

۱۳۰٫ دیوان محاسبات و نقش نظارتی پارلمان بر اجرای بودجه

۱۳۱٫ سلسله مراتب هنجارها در حقوق ایران (سلسله مراتب منابع حقوقی در ایران)

۱۳۲٫ اساسی سازی گرایشهای مختلف حقوق در ایران

۱۳۳٫ امنیت قضایی و حقوق اساسی

۱۳۴٫ مکانیزم های اصلاح پذیری نظام ها در حقوق اساسی (بازنگری +عرف ها+رویه ها)

۱۳۵٫ عرف های حقوق اساسی در ایران یا دیگر کشورها

۱۳۶٫ جایگاه عرف در حقوق اساسی ایران از مشروطه تاکنون

۱۳۷٫ مفهوم و حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸٫ حقوقی کردن سیاست

۱۳۹٫ سیاسی کردن حقوق

۱۴۰٫ ویژگی های پارلمانتاریسم اسلامی و وجوه ممیزه آن با پارلمانتاریسم عرفی

۱۴۱٫ حقوق اساسی و مبارزه با تروریسم

۱۴۲٫ اصل برابری و ارزش قانون اساسی آن

۱۴۳٫ قانون اساسی و حقوق اجتماعی

۱۴۴٫ قانون اساسی و حقوق اقتصادی

۱۴۵٫ قانون اساسی و حقوق سیاسی

۱۴۶٫ قانون اساسی و حقوق فرهنگی

۱۴۷٫ تحلیل وبررسی نقش قوای سه گانه در روند انعقاد قرار دادهای بین المللی

۱۴۸٫ حاکمیت ملی درج .ا.و دادگاه بین المللی کیفری

۱۴۹٫ حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی مفهومی بسیط (ملی) یا مرکب (الهی ملی)

۱۵۰٫ مقایسه روشهای نظارت بر مطبوعات در ایران و کشورهای اروپایی+آمریکایی+ اسیایی+ آفریقایی

۱۵۱٫ مطالعه حقوقی تحزب در ایران یا جهان (موضوعاتی چون آزادی تحزب و چارچوب های حقوقی آن)

۱۵۲٫ روش های نظارت بر سلامت مالی احزاب

۱۵۳٫ ویژگی های حقوقی مردم سالاری دینی

۱۵۴٫ سهم و جایگاه اقلیت های دینی و سیاسی در حکومت دموکراتیک دینی

۱۵۵٫ قلمرو قانون و آیین نامه

۱۵۶٫ بررسی حقوقی آیین نامه های پارلمانی

۱۵۷٫ تهدید یا تحدید حق بنیادین مالکیت خصوصی (مطالعه مبانی، اهداف، روشها)

۱۵۸٫ خصوصی سازی؛ محدودیت ها و راهکارهای آن در حقوق اساسی ایران

۱۵۹٫ صدا و سیما و مباحث گوناگون حقوق اساسی از جمله بررسی مسأله صدا و سیمای خصوصی

۱۶۰٫ تفکیک قوا

۱۶۱٫ حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اختیارات استثنایی

۱۶۲٫ قوه موسس (بنیانگذار)

۱۶۳٫ مطالعه اصول فراقانون اساسی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

۱۶۴٫ شاخصه های حقوقی دولت

۱۶۵٫ شاخصه های حقوقی نهادهای مستقل (خاص)

۱۶۶٫ قانون اساسی اروپا

۱۶۷٫ قانون اساسی اروپا مدلی برای یک قانون اساسی مشترک در جهان اسلام

۱۶۸٫ قانون اساسی اروپا مدلی برای یک قانون اساسی مشترک در منطقه خاورمیانه

۱۶۹٫ موضوعات گوناگون مربوط به دولت قانون مدار (حاکمیت قانون)

۱۷۰٫ مبانی مذهبی و حقوقی دولت- کشور

۱۷۱٫ تفاوتهای حقوقی «امت» و «ملت»

۱۷۲٫ حقوق ودموکراسی

۱۷۳٫ دموکراسی و جهانی شدن

۱۷۴٫ دموکراسی و مقوله نسبیت

۱۷۵٫ حقوق و جمهوریت

۱۷۶٫ مباحث مربوط به تفسیر قانون اساسی

۱۷۷٫ حاکمیت قانون در آیینه اندیشه ورزان مشروطه

۱۷۸٫ انقلاب مشروطه و حاکمیت قانون

۱۷۹٫ حاکمیت قانون در نظام سیاسی پیش از انقلاب اسلامی

۱۸۰٫ جامعه شناسی حاکمیت قانون در ایران: موانع فرهنگی اجتماعی

۱۸۱٫ حاکمیت قانون در اندیشه اسلامی

۱۸۲٫ موضوعات مربوط به فلسفه حقوق از جمله مباحث مربوط به منابع و هنجارهای حقوقی                  

۱۸۳٫ نسبت میان دستورگرایی و مذهب: بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]  

۱۸۴٫ تاثیرهای جهانی شدن حقوق بر نظام حقوق اساسی کشورهای در حال توسعه (بررسی موردی ایران)

۱۸۵٫ بررسی مفهوم عدالت (جنسیتی) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۸۶٫ قانون اساسی و توسعه اقتصادی: بررسی موردی قانون اساسی ایران

۱۸۷٫ نهادهای سیاست گذار در قانون اساسی ایران

۱۸۸٫ نهادهای سیاست گذار در نظام حقوقی ایران

۱۸۹٫ بررسی تطبیقی محدودیت نامزدی در انتخابات

۱۹۰٫ نسبت میان استانداردهای جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی

۱۹۱٫ نسبت میان استانداردهای جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی

۱۹۲٫ نظام انتخاباتی و مشارکت عمومی: بررسی موردی ایران

۱۹۳٫ نظام انتخاباتی و عدالت انتخاباتی

۱۹۴٫ نظام انتخاباتی و برابری: بررسی موردی انتخابات مجلس خبرگان رهبری

۱۹۵٫ آرایش قدرت سیاسی و تأثیرهای آن بر نهادهای اساسی سیاسی

۱۹۶٫ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام: مفهوم، جایگاه و چالش ها

۱۹۷٫ نسبت میان نظام اقتصادی و حقوق اساسی

۱۹۸٫ جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی: همسازی و ناهمسازی؟

۱۹۹٫ حق بر تصویر (دیده نشدن در رسانه های همگانهی)

۲۰۰٫ بررسی انتقادی مفهوم برابری در قانون اساسی ایران.[۲]   

موضوعات دیگر:

۲۰۱٫ خصوصی سازی در شرکت نفت ایران در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی

۲۰۲- خصوصی سازی در سایر شرکت های دولتی

۲۰۳٫ شیوه های بازنگری قانون اساسی در ایران و کشورهای دیگر نظیر انگلستان- امریکا- آلمان

۲۰۴٫  بررسی حقوق اساسی یا بخشی از آن در افغانستان و عراق

۲۰۵٫  تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آیین نامه در نظام حقوق ایران

۲۰۶٫ وضعیت استثنایی در حقوق اساسی ایران

۲۰۷٫ بررسی کمیسیون های شهرداری( به غیر از کمیسیون ماده ۷۷ و ۱۰۰ که کار شده است)

۲۰۸٫ بررسی میزان توجه به حقوق ملت در کتاب های درسی

۲۰۹٫ اختیارات عالی ترین مقامات اجرای ( به غیر از فرانسه- امریکا و انگلستان)

۲۱۰٫ بررسی انواع صلاحیت های مجلس شورای اسلاکمی

۲۱۱٫ نظارت مالی بر انتخابات ریاست جمهوری-  مجلس شورای اسلامی-خبرگان- شورای شهر و …

۲۱۲٫ بررسی اضطرار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲۱۳٫ حاکمیت قانون و تاثیر آن بر عملکرد قوه مجریه و قضاییه در جمهوری اسلامی ایران

۲۱۴٫ برسی دولت حقوقی و تمایز آن از دولت قانونمند

۲۱۵٫ اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر

۲۱۶٫  دولت مجازی

۲۱۷٫  دولت الکترونیک و جایگاه آن در برنامه های توسعه

۲۱۸٫ بررسی نقش دولت در تحقق دولت الکترونیک در چشم انداز ۱۴۰۴

۲۱۹٫ حمایت از آزادی هنر در نظام بین المللی

۲۲۰٫ بررسی حقوقی تشکل های مدنی در ایران

۲۲۱٫ بررسی نهادهای خصوصی دارای کارکرد عمومی

۲۲۲٫ ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون در نظام حقوق اساسی ایران

۲۲۳٫ حقوق اساسی و نقش آن در شکل گیری مدل دموکراسی

۲۲۴٫ بررسی قانون انتخابات کشورهای مختلف مثلا فرانسه- لبنان

۲۲۵٫ اصل برابر ی و تبلیغات انتخاباتی در حقوق انتخابات سیاسی

۲۲۶٫ بررسی ایراد تزاحم اصل انتظار مشروع با برخی از اصول اداری

۲۲۷٫ تحقیقی تاریخی درباره نظارت زمامداران در صدر اسلام

۲۲۸٫ چگونگی ننظارت بر قوه موسس در کشورهای مختلف

۲۲۹٫ نقش اینترنت در مشارکت عمومی برای حفاظت و مدیریت محیط زیست

۲۳۰٫حاکمیت قانون و تاثیر آن بر دادخواهی در دیوان عدالت اداری

۲۳۱٫ نظریه سپهر عمومی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲۳۲٫ بررسی اصل ۲۵ قانون اساسی

۲۳۳٫ بررسی کنترل قضایی نسبت به اقدامات اداری در حقوق اساسی ایران یا سایر کشورها

۲۳۴٫ دادخواهی ادرای و ساختار نظام دادگاهی در انگلستان یا سایر کشورها

۲۳۵٫ بررسی حقوق صلاحیت ها و استثناهای صلاحیت دیوان عدالت اداری

۲۳۶٫ بررسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری

۲۳۷٫ بررسی  حقوقی چگوگی نظارت بر بانک ها- شرکت ها- موسسات..

۲۳۸٫ بررسی تطبیقی دادگاه های اداری

۲۳۹٫ شوراهای حل اختلاف در   چشم انداز ۱۴۰۴

۲۴۰٫ بررسی حقوقی سهام عدالت در نظام حقوقی کشور یا در پرتو اصل ۴۴ قانون اساسی

برای راهنمایی بیشتر می توانید به ایمیل یا شماره موبایل مندرج در صفحه اصلی رجوع نمایید.

 

 


[۱] – موضوعات شماره ۱۸۳ تا ۲۰۰ از وبلاگ اندیشه های حقوق عمومی برگرفته شده است

[۲] – منبع: در تکاپوی حقوق اساسی دکتر گرجی ازندریانی

راهنمایی بیشتر :

shamabadi.abolghasem@yahoo.com

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *