مواد قانون مجازات جدید در مورد سقط جنین

دیه جنین

ماده ۷۱۶- دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفهای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین بهصورت خون بسته درمیآید، چهارصدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین بهصورت توده گوشتی درمیآید، ششصدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین بهصورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، یکدهم دیه کامل

ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سهچهارم دیه کامل

ماده ۷۱۷- هرگاه دراثر جنایت واردشده بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحلهای از رشد که باشد، پرداخت میشود.

ماده ۷۱۸- هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به‌منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود.

ماده ۷۱۹- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، سقط هریک از آنها دیه جداگانه دارد.

ماده ۷۲۰- دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحلهای که استخوانبندی آن کامل شده، ولی روح در آن دمیده نشده است، به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه میگردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه میشود.  چنانچه جنین براثر همان جنایت از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت میشود.

ماده ۷۲۱- هرگاه دراثر جنایت یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد؛ لکن اگر دراثر آن، صدمهای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین میشود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *