مقاله
مقالات حقوق عمومی

منابع کارشناسی ارشد و دکتری نفت و گاز ۹۴

نگاشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی

در این نوشته معرفی منابع به دو قسمت منابع ارشد و دکتری نفت و گاز ۹۴ تقسیم می شوند

الف-منابع کارشناسی ارشد نفت وگاز۹۴

رشته نفت و گاز یکی از رشته های جدید و زیبایی است که تازگی ها چند دانشگاه مثل تهران-دانشگاه نفت و دانشگاه شهید بهشتی آن را دایر کرده اند. دکتری این رشته نیز فعلا تا شهریور ۹۳ در تهران- دانشگاه نفت و پردیس تهران دایر شده و قرار است در سال ۹۴ دانشگاه شهید بهشتی نیز دکتری این رشته را دایر کند.

برای قبولی در این رشته کافی است منابع ذیل به دقت مطالعه شود:

حقوق اساسی :

بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی(شریعت پناهی) و جلد دوم حقوق اساسی دکتر سیدد محمد هاشمی که هر دو نشر میزان منتشر شده اند.

قانون اساسی- قانون اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی- قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی- قانون دیوان محاسبات که همه رو می تونید از اینترنت سرچ و دانلود کنید

حقوق اداری:

حقوق اداری دکتر طباطبایی موتمنی- در صورتی که وقت داشتید کتاب دو جلدی دکتر محمد امامی و کورش استوارسنگری نیز مناسب است

قانون جدید دیوان عدالت اداری- قانون شوراها مصوب ۷۵- قانون مدیریت خدمات کشوری- قانون استخدام پیمانی- قانون فهرست نهادهای عمومی که آخرین اضافات رو داشته باشه- قانون رسیدگی به تخلفات اداری

حقوق بین الملل عمومی :

حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدلی

منشور سازمان ملل- عهدنامه حقوق معاهدات و حقوق دریاها

متون فقه:

تحریر الروضه فی شرح اللمعه جلد ۱ و ۲ با ترجمه فقه استدلالی مهدی دادمرزی

متون حقوقی :

law text به همراه ترجمه آن برای متون تخصصی و برای زبان عمومی کتاب ۵۰۴

ب-منابع دکتری نفت و گاز ۹۴

همانطور که می دانید گرایش دکتری نفت و گاز از جمله رشته های جدید است که اکنون برخی از دانشگاه ها مثل تهران – پردیس قم و دانشگاه نفت آن را دایر کرده اند. شرکت کنندگان این آزمون ملاحظه کنند که برای قبول شدن در این آزمون نیاز است تسلط نسبتا خوبی به بحث قراردادهایی اداری و عمومی و قواعد حاکم بر آن و همچنین کتب حقوق مدنی داشته باشید. اما برای راحتی شما و ایجاد نوعی تمرکز در مطالعه، کتب و مقالات به شما منابع زیر را پیشنهاد می کنم.

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی  و دایره لغات عمومی خود را قوی کنید بهترین کتاب ۵۰۴ بوده و علاوه بر آن کتاب ۱۱۰۰ واژه نیز توصیه می شود.
استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی کتب جامعی تا کنون نگاشته نشده است اما می توانید از کتابهای موجود در بازار استفاده کنید.

حقوق مدنی

همانطور که گفته شد حقوق مدنی تاثیر زیادی در قبولی شما در این آزمون دارد. برای درس حقوق مدنی این منابع را مطالعه کنید:

۱- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی بسیار خوانده شود تسلط بر مطالب این کتاب رمز موفقیت شما در آزمون است.

۲- جلد ۱ عقود معین دوره پیشرفته دکتر کاتوزیان و جلد دوم عقود معین دوره مقدماتی دکتر کاتوزیان
۳- اعمال حقوقی  و وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان برای کسانی که مبتدی می خواهند مطالعه کنند.
۴- قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی
۵- سقوط تعهدات دکتر شهیدی
۶- (الزامات خارج از قرارداد) یا همان مسئولیت مدنی دکتر صفایی
۷- لازم است  مقالات دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی را بخوانید- بد نیست نگاهی به مقالات دکتر ایزانلو نیز داشته باشید.

حقوق تجارت بین الملل

مهمترین کتاب در این زمینه کتاب حقوق تجارت بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی است. همچنین کتاب اینکوترمز ۲۰۱۰ اتاق بازرگانی بین المللی مترجم مسعود طارم سری مفید است.

۱- اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل ترجمه سعید حسنی

۲- داوری تجاری بین المللی نوشته دکتر حمید رضا نیکبخت

۳- بیمه حمل و نقل بین المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

۴- کلیه مقالات مرتبط دکتر شیروی مطالعه شود

حقوق قراردادهای نفت و گاز

به دلیل اهمیت این درس کتب و جزوات مرتبط اساتید زیر به دقت خواند شود:
۱- حقوق قراردادهای بین المللی نفت دکتر مسعود امانی
۲- جزوه حقوق انرژی دکتر بهمئی و جزوه حقوق انرژی دکتر ابراهیمی

علاوه بر آن لازم است مقالات مرتبط با موضوع دکتر شیروی، دکتر جنیدی و دکتر ایزانلو نیز مطالعه شود. همچنین بد نیست قوانین و مقررات نفتی نیز مطالعه شود.

مشاوره دقیق تر :

۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶

ptsearch11@gmail.com

این نگاشت  متعلق به پایگاه تخصصی حقوق و فقه بوده و کپی برداری نگاشت ممنوع است.

————————

 

 

 

—————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهترن منابع برای دکتری نفت و گاز- نفت و گاز- lkhfu n;jvd pr,r- n;jvd pr,r ktj , ‘hc- حقوق- نفت- دکتری- دکتر- دکترا- جدیدترین منابع- بهترین و جدیدترین منابع دکتری نفت و گاز

X منابع دکتریX منابع رایگان دکتری نفت و گازX نفت و گازX منابع دکترای حقوق نفت و گازX دکترای حقوقX دکتریX منابع رایگان دکتریX رایگانX نفتX گازX دانشگاه های ارایه دهنده دکتری نفت و گازX تهرانX دانشگاه تهرانX آشنایی با دکتری نفت و گازX چگونه برنامه ریزی کنیمX برنامه ریزی دکتری نفت و گازX بهترین منابع دکتریX منابع دکتری سراسریX سراسریX روزانهX ۱۳۹۲X ۹۲X ۱۳۹۳X منابع آزمونی دکتریX منابع آزمونی دکتری سراسریX منابع آزمونی دکتری سراسری حقوق نفت و گازX حقوق نفتX حقوق گازX بهترین منابعX دانلود جزوات دکتری نفت و گازX جزوهX جزوه دکتریX جزوات دکتری نفت و گاز دانشگاه تهرانX نفت و گاز دانشگاه تهرانX اساتید طراح نفت و گازX اساتید طراح دکتری حقوقX اساتید طراح دکتری نفت و گاز-X ۱۳۹۴X آشنایی با رشته کارشناسی ارشد نفت وگازX جزوات کارشناسی ارشد نفت و گازX حقوق نفتX حقوق نفت و گازX حقوق گازX دانشگاه دولتیX دانشگاه هایی که رشته نفت و گاز را دارندX دکتری نفت و گازX روزانهX فوق لیسانس نفت و گازX منابع آزمونی نفت و گازX منابع حقوق نفت و گاز ۹۴X منابع کارشناسی ارشد نفت و گازX منابع کارشناسی ارشد نفت و گاز روزانهX نفتX نفت و گازX گاز-X ۱۳۹۴X آشنایی با رشته کارشناسی ارشد نفت وگازX جزوات کارشناسی ارشد نفت و گازX حقوق نفتX حقوق نفت و گازX حقوق گازX دانشگاه دولتیX دانشگاه هایی که رشته نفت و گاز را دارندX دکتری نفت و گازX روزانهX فوق لیسانس نفت و گازX منابع آزمونی نفت و گازX منابع حقوق نفت و گاز ۹۴X منابع کارشناسی ارشد نفت و گازX منابع کارشناسی ارشد نفت و گاز روزانهX نفتX نفت و گازX گاز-X ۱۳۹۴X آشنایی با رشته کارشناسی ارشد نفت وگازX جزوات کارشناسی ارشد نفت و گازX حقوق نفتX حقوق نفت و گازX حقوق گازX دانشگاه دولتیX دانشگاه هایی که رشته نفت و گاز را دارندX دکتری نفت و گازX روزانهX فوق لیسانس نفت و گازX منابع آزمونی نفت و گازX منابع حقوق نفت و گاز ۹۴X منابع کارشناسی ارشد نفت و گازX منابع کارشناسی ارشد نفت و گاز روزانهX نفتX نفت و گازX گاز

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *