سوالات چهار گزینه ای حقوق عمومی- جزوه دکتری حقوق عمومی

منابع دکتری حقوق عمومی 1399(بررسی سوالات تطبیقی حقوق اداری و حقوق اساسی در آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق عمومی سال 1397 و 1398)

با سلام خدمت داوطلبان دکتری حقوق عمومی

اکنون اوایل آذرماه 1398 است و تا آزمون دکتری حقوق عمومی 99 دقیقا 90 روز دیگر مانده است. برای برخی ها سوال است که در این مدت چه منابعی بخوانیم و برای برخی دیگر سوال اصلی این است که چگونه برنامه ریزی کنیم؟ این موضوع را در مطلب دیگری توضیح خواهم داد اما با توجه به دغدغه داوطلبان حقوق عمومی در خصوص سوالاتی که از مباحث تطبیقی در حقوق اداری و حقوق اساسی مطرح می شود بعد از بیان دو نکته این موضوع را بررسی خواهیم کرد:

نکته اول:

از نظر آماری با تجربه چندین ساله در این حوزه مشاهده کرده ام که خیلی از داوطلبان دکتری حقوق عمومی فقط مطالعه شان منحصر در این سه ماه بوده است و حتی از رتبه های چند سال اخیر(20 حقوق عمومی) و(رتبه 6 حقوق عمومی) نیز بوده اند که کمتر از این مدت مطالعه کرده اند. بنابراین ابتدا مطمئن باشید که می توانید خود را به آزمون امسال برسانید؛ هر چند حقوق کار به منابع اضافه شده و متون فقه نیز با تغییراتی مواجه بوده است.(مخصوصا با اضافه کردن مباحث قضا و شهادت- انفال- امر به معروف و نهی از منکر- احیاء موات) این اضافه شدن هم ایرادی ندارد به دلیل اینکه این موضوع برای همه داوطلبان اتفاق افتاده هر چند که اگر داوطلبان از این فرصت استفاده کرده و کمی وقت بیشتری بر حقوق کار و یا فقه بگذارند مسلما رتبه بهتری خواهند آورد؛ دلیلش هم این است که فقه و حقوق کار پاشنه آشیل داوطلبان حقوق عمومی است؛ چون حقوق کار را عموما حقوق عمومی ها اطلاعاتی ندارند و یا اطلاعات کمی دارند و چنانچه به هر علتی نتوانند منبع را مطالعه کنند در آزمون نخواهند توانست تستی را صحیح بزنند. متون فقه هم که از ابتدا به عنوان مهمترین درس بوده است و عموما داوطلبانی که رتبه خوب می آورند در فقه بسیار قوی می باشند. پس اگر داوطلبی به دنبال استفاده از فرصت ها باشد به این نکات دقت فراوانی خواهد کرد.

نکته دوم:

امسال یک اتفاق هم به نفع داوطلبان حقوق عمومی تمام خواهد شد؛ اینکه تا آزمون سال 98 هر داوطلبی که از شاخه های حقوق خصوصی- جزا- نفت و گاز و حتی فقه و مبانی حقوق اسلامی می خواست در یک شاخه آسانتر شرکت کند وارد حقوق عمومی می شد اما امسال به حقوق بین الملل این گروه می روند. بنابراین این نیز یک فرصت مناسب برای داوطلبان حقوق عمومی امسال می باشد؛ دلیلش هم یک چیز است: کمتر شدن داوطلبان حقوق عمومی.

سوال اصلی این نوشتار: منابع اصلی و فرعی در رابطه با سوالات و مباحث تطبیقی آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق عمومی 1399 چیست؟

برای رسیدن به پاسخ بنده ابتدا سوالات آزمون دکتری 98 و 97 حقوق عمومی را بررسی کردم و این نتیجه حاصل شد:

در حقوق اداری سال 98 این سوالات مطرح شده بود:

 24-در سنت حقوقی کامن لا، موضوع بنیادین حقوق اداری، کدام است؟

۱) حمایت از اقتدارات عمومی ۲) توازن منافع حقوق عمومی و حقوق خصوصی
۳) کنترل قدرت حکومت ۴) برابری شهروندان در برابر اداره

۲۷- در نظام دادرسی اداری در فرانسه، کدام مورد، از اجرای قانونی بودن بیرونی محسوب می­شود؟

۱) اشتباه حکمی ۲) اشتباه موضوعی
۳) عدم صلاحیت ۴) سوء استفاده از اختیار

۲۸- اصل تناسب به عنوان مبنای بازنگری قضائی آرای انضباطی و سلب مالکیت در حقوق اداری فرانسه، در کدام نوع از کنترل، موضوعیت پیدا می­کند؟

۱) حداقلی ۲) حداکثری
۳) متعارف ۴) عقلایی

۴۷- «تنظیم گری رابطه حکومت و بخش خصوصی»، ویژگی اصلی حقوق اداری در کدام کشور است؟

۱) فرانسه ۲) انگلستان
۳) آمریکا ۴) آلمان  

۵۲- کدام مورد، به «اصول عدالت طبیعی» در حقوق اداری انگلستان اشاره دارد؟

۱) نفی جانبداری – تناسب ۲) تناسب – برابری
۳) استماع – نفی جانبداری ۴) استماع – برابری

در حقوق اساسی سال 98 این سوالات مطرح شده بود:

۵۹- کدام مورد، جزو ویژگی­های الگوی نظارت قضائی در نظام آمریکا است؟

۱) پیشینی بودن ۲) اعمال آن صرفاً توسط دیوان عالی
۳) عدم اعمال توسط مرجع واحد ۴) عدم رعایت کامل اعتبار امر مختومه در آن

61- در فرانسه، اعلامیه سیاست عمومی دولت به وسیله کدام مقام یا مقامات زیر، در مجلس ملی قرائت می­شود؟

۱) رئیس جمهور و هریک از وزیران ۲) نخست وزیر و هریک از وزیران
۳) رئیس جمهور ۴) نخست وزیر

64- از نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اعمال کدام وتو بر مصوبات کنگره، مغایر قانون اساسی است؟
۱) کلی ۲) جزئی
۳) عادی ۴) جیبی

68- انحلال مجلس ملی در فرانسه، به کدام ترتیب زیر است؟

۱) توسط رئیس جمهور به پیشنهاد نخست وزیر

۲) توسط نخست وزیر پس از مشورت با رئیس جمهور

۳) توسط رئیس جمهور به پیشنهاد رئیس مجلس ملی

۴) توسط رئیس جمهور پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین

۷۳- در کدام نظام سیاسی، طرح سانسور یا استیضاح سازنده دولت پیش بینی شده است؟

۱) انگلستان       ۲) سوئیس      
۳) آلمان ۴) روسیه

سوالات حقوق اداری در آزمون دکتری حقوق عمومی سال 1397:

27-در حقوق داری امریکا، منظور از قانون توانمندساز(Enabling act) کدام قانون است؟

الف) به موجب آن، قوه مقننه اجازه اتخاذ تصمیمات یا انجام اقدامات را به سازمان‌های اداری می‌دهد.

ب) به موجب آن، قوه مقننه اجازه ورود به امور اداری و اجرایی را می‌یابد.

ج) به تقویت سازمان‌های اداری آسیب‌پذیر می‌انجامد.

د) به تقویت گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه می‌انجامد.

33-مهم‌ترین مشخصه‌های حقوق اداری در آلمان چیست؟

الف) دولت نظامی، تفکیک قوا، وجود دادگاه‌های اداری ویژه

ب) وحدت حقوق عمومی- خصوصی، دولت حداقلی، دادگاه‌های عام

ج) دولت اجتماعی(سوسیال رفاهی)، وجود دادگاه‌های اداری ویژه، دوگانگی حقوق عمومی- خصوصی

 د) دولت اجتماعی(سوسیال رفاهی)، وحدت حقوق عمومی- خصوصی، سازمان‌های اداری مقررات‌گذار

42-در انگلستان برداشت غالب از ماهیت حقوق اداری، کدام است؟

الف) مجموعه قواعد مستقل و مجزا از حقوق خصوصی ناظر بر تنظیم روابط اداری میان دولت و شهروند

ب) اصول کلی ناظر بر نحوه اجرای صلاحیت‌ها و تکالیف مقامات و مراجع عمومی

ج) مجموعه قواعد ویژه ناظر بر روابط میان دولت و شهروند

د) اصول کلی متمایز مشخص کننده حقوق و تکالیف اداره

46-شورای دولتی فرانسه در کدام مورد به‌عنوان مرجع بدوی، صلاحیت ترافعی دارد؟

الف) حل اختلاف در مورد صلاحیت محاکم اداری و دادگاه‌های عمومی

ب) دعاوی مربوط به اعتراض به آیین‌نامه‌های مقامات عالیه کشور

ج) صرفاً دعاوی مربوط به انتخابات پارلمان اروپا

د) فرجام‌خواهی از آرای قطعی محاکم اداری

سوالات حقوق اساسی در آزمون دکتری حقوق عمومی سال 97

59-اولین بار، رژیم پارلمانی کامل در کدام کشور، در قالب جمهوری اجرا شد؟

الف) استرالیا                                                                       ب) انگلستان     

ج) هندوستان                                                                      د) فرانسه

65-در چارچوب اصل 39 قانون اساسی فرانسه، کدام مورد صحیح است؟

الف) دولت صلاحیت تقدیم لایحه به پارلمان را دارد، منوط به اینکه نظر مشورتی شورای دولتی را اخذ کرده باشد.

ب) دولت صلاحیت تقدیم لایحه به پارلمان را دارد، منوط به اینکه نظر مشورتی شورای قانون اساسی را اخذ کرده باشد.

ج) دولت پس از بحث در شورای وزیران و پس از اخذ نظر مشورتی شورای قانون اساسی و شورای دولتی، صلاحیت تقدیم لایحه را دارد.

د) دولت و اعضای پارلمان، صلاحیت تقدیم لایحه و طرح را به پارلمان دارند، منوط به اینکه نظر مشورتی شورای دولتی را اخذ کرده باشند.

75-در خصوص معاون رئیس‌جمهور در ایالات متحده آمریکا، کدام مورد صحیح است؟

الف) نائب رئیس مجلس سناست.

ب) صرفاً در صورت مرگ و کناره‌گیری رئیس‌جمهور، جانشین وی می‌شود.

ج) اگر در دو سال دوم، جانشین رئیس‌جمهور شود، نمی‌تواند شخصی را به‌عنوان معاون برای خود تعیین کند.

د) هرگاه در دوسال نخست، جانشین رئیس‌جمهور شود، تنها برای یک دوره دیگر می‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.

76-در کشور امریکا، در کدام صورت، کنگره می‌تواند مصوبه‌ای را که توسط رئیس‌جمهور وتو شده‌است، ضمن رد، مجدداً تصویب کند؟

الف) با تصویب اکثریت سه‌چهارم هر دو مجلس و تأیید دیوان عالی فدرال.

ب) اساساً امکان اصلاح مصوبه وتو شده توسط رئیس‌جمهور وجود ندارد.

ج) با تصویب اکثریت دوسوم هر دو مجلس.

د) با برگزاری رفراندوم عمومی.

82-در کشور آلمان، هرگاه رئیس‌جمهور به‌وسیله مجلس نمایندگان (بوندستاگ) به نقض قوانین فدرال متهم شود، رسیدگی به این اتهام و صدور حکم مقتضی از اختیارات کدام مرجع است؟

الف) شورای ایالات(بوندسرات)                                                      ب) دادگاه قانون اساسی

ج) دیوان عالی فدرال                                                                   د) دادگاه عالی اداری

89-اعلامیه اصل حقوقی Habeas Corpus مرتبط با چه موضوعی است و در کدام کشور صادر شد؟

الف) کنترل قدرت سیاسی- آمریکا                                               ب) حقوق جنگ- فرانسه

ج) حقوق فردی- انگلستان                                                         د) مسئولیت دولت- ایتالیا

با توجه به بررسی سوالات دکتری حقوق عمومی در سال 1398 و 1397 در دو بخش حقوق اداری و حقوق اساسی این نتیجه حاصل شد:

همانطور که می دانید تعداد کل سوالات دکتری حقوق عمومی در بخش تخصصی 90 سوال است. از این تعداد سوالات حقوق اساسی و اداری 70 عدد است و 20 عدد نیز متعلق به متون فقه است.

در هر یک از آزمون های سال 98 و 97 نیز 10 سوال از بخش تطبیقی آمده است. یعنی 10 سوال تطبیقی از اداری و اساسی در آزمون دکتری سال 1398 و 10 سوال تطبیقی در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1397. با آوردن سوالات در نمودار و درصد بندی حدودا در هر سال 14 درصد سوالات از بخش تطبیقی بوده است و پیش بینی می شود امسال نیز از این تعداد بیشتر نباشد.

ضمنا چنانچه بخش بندی نیز نمایید این نتیجه حاصل می شود:

سوالات دکتری حقوق عمومی سال 1398 بخش حقوق اساسی : 5 سوال

سوالات دکتری حقوق عمومی سال 1398 بخش حقوق اداری : 5 سوال

سوالات دکتری حقوق عمومی 1397 بخش حقوق اداری: 4 سوال

سوالات دکتری حقوق عمومی 1397 بخش حقوق اساسی: 6 سوال

بنابراین درجه اول در برنامه ریزی مطالعه منابع حقوق عمومی داخلی است؛ که در کنار آن قوانین مطالعه شود و مرحله بعد نیز نگاهی به کتب تطبیقی اداری و حقوق اساسی داشته باشید.

منبع آموزشی:

با توجه به این بررسی بنده از پارسال در حال جمع آوری مطالب حقوق اساسی و حقوق اداری تطبقی هستم و با منبع یابی سوالات و بررسی کتب رفرنس توانسته ام یک کتاب مختصر را تهیه نمایم که به دلیل وقت بر بودن کتاب حقوق کار که یکشنبه منتشر می شود؛ انتشار بخش تطبیقی کمی عقب افتاد.

منابع اصلی:

به هر حال داوطلبانی که نمی خواهند منابع بنده را مطالعه نمایند و یا می خواهند منابع اصلی را مطالعه نمایند این منابع پیشنهاد می شود:

مهمترین منبع حقوق اداری دو جلدی دکتر مهدی هداوند می باشد. منبع دوم جزوه حقوق اداری تطبقی دکتر زارعی- منبع سوم کتاب حقوق اداری تطبقی دکتر بیژن عباسی- در نهایت نیز دو منبع فرعی وجود دارد که اگر داوطلب فرصت کرد مطالعه نماید: حقوق اداری تطبیقی دکتر رضایی زاده- حقوق اداری تطبیقی دکتر طباطبایی موتمنی

مهمترین منابع حقوق اساسی تطبیقی: بخش های تطبیقی بایسته قاضی شریعت پناهی- حقوق اساسی تطبیقی دکتر قاضی شریعت پناهی- حقوق اساسی تطبیقی دکتر هریسی نژاد- حقوق اساسی تطبقی دکتر عمید زنجانی منابع فرعی نیز در این زمینه وجود دارد: اساسی تطبیقی دکتر جلال الدین مدنی- اساسی تطبقی دکتر شیخ الاسلامی- اساسی تطبیقی دکتر جعفر بوشهری

بسته دکتری حقوق عمومی:

1- کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی دکتری: نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

2- کتاب جامع و کاربردی حقوق اداری:  نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

3- کتاب جامع و کاربردی متون فقه- دو جلد است:

جلد اول(جهاد و ولایت)نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

جلد دوم(انفال- امر به معروف و نهی از منکر- قضا و شهادت- احیاء موات)نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

4- کتاب مجموعه قوانین کاربردی آزمون دکتری حقوق عمومی: نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

5- کتاب مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان( مخصوص آزمون دکتری حقوق عمومی) کلیک کنید.

6- کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی حقوق اساسی(تالیفی- مخصوص دکتری حقوق عمومی)نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

7- کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق اداری( تالیفی-مخصوص آزمون دکتری حقوق عمومی)نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

8- کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده  متون فقه(بخش جهاد و ولایت-انفال- امر به معروف و نهی از منکر- قضا و شهادت- احیای موات): نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

9- کتاب مجموعه آزمونهای دکتری از سالهای 90 الی 98(با پاسخ تشریحی)نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

10- کتاب مجموعه آزمونهای شبیه سازی شده دکتری حقوق عمومی(در حال تالیف و آماده کردن کتاب)

11- کتاب 23 آزمون شبیه ساز(تالیفی)نمونه فایل کتاب کلیک کنید.

12- کتب شب کنکور دکتری حقوق عمومی(خلاصه همه بخش ها از جمله حقوق کار- متون فقه با تغییرات جدید- اداری و اساسی)

13- کتاب مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 1399(شامل پرسش و پاسخ سنوات قبل و سوالات تالیفی حقوق کار- حقوق اداری- حقوق اساسی- متون حقوقی)

کتابهای جدید چاپ شده

14-کتاب جامع و کاربردی حقوق کار(مخصوص آزمون دکتری حقوق عمومی) قابل تهیه

15-مجموعه کامل تستی از همه بخش ها(حقوق کار- حقوق اساسی- حقوق اداری- متون فقه- به علاوه سوالات آزمونهای دکتری از سال 90 الی 98 با پاسخ تشریحی و نکته و تست) قابل تهیه از 20 آبان ماه

چنانچه خریدتان اینترنتی و از طریق سایت است لطفا روی متن ذیل کلیک کنید:

http://est.academy/product-category/university-books/phd-books/general-phd-law-books-package/?orderby=popularity

چنانچه سوالی دارید و یا سفارش تلفنی و یا مشاوره رایگان در خصوص بسته دکتری حقوق عمومی هستید با ابوالقاسم شم آبادی از طرق ذیل می توانید صحبت کنید انتشارات عدلیه: 02166921002- 02166581748

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

فراوانی موضوعی سؤالات متون فقه آزمون کارشناسی ارشد سراسری از سال 1386 الی 1391

یکی از دروس مهم در آزمون کارشناسی ارشد حقوق، متون فقه می باشد. شما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *