منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط حقوقی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حاکم است، گفته می‌شود. منابع دکتری حقوق بین الملل شامل موارد ذیل است:
الف- دروس اختصاصی که شامل (متون فقه)بحث جهاد-(حقوق بین الملل) و(سازمان های بین المللی) است.
ب- دروس عمومی که شامل زبان عمومی و استعداد تحصیلی است.
سازمان های بین المللی:
بهترین منبع برای کتاب سازمان های بین المللی کتاب دکتر رضا موسی زاده است. به غیر از آن مطالعه کتاب سازمان های بین المللی دکتر آقایی هم به نظر مفید است.
حقوق بین الملل:
اولین و مهمترین کتاب در زمینه بین الملل کتاب حقوق بین الملل ضیایی بیگدلی است. به غیر از آن کتاب حقوق بین الملل دکتر رضا موسی زاده هم مناسب است.
از دیگر کتاب هایی که می توان مطالعه کرد کتاب بین الملل عمومی میرعباسی است.
در زمینه حقوق بین الملل مطالعه منشور سازمان ملل- کنوانسیون ۱۹۸۱ حقوق دریاها- کنوانسیون حقوق دیپلماتیک
و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یا همان آی سی سی
در نهایت هم اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطالعه شود.
مقالاتی که از اساتید فوق ارایه شده است به نظر جهت مطالعه مفید است.
همچنین مطالعه تست های دکتری سال پیش هم فراموش نشود.

متون فقه(جهاد)

 

در مورد متون فقه بخش جهاد منبع مشخصی وجود ندارد و لازم است کلیه مباحث موجود در این زمنیه مطالعه شود. مانند شهید اول- ثانی- شرایع الاسلام- البته تا اواخر آبان کتاب متون فقه قسمت جهاد برای آزمون دکتری نیمه متمرکز از انتشارات عدلیه منتشر شده است

درباره متون فقه

متون فقه به عنوان یکی از منابع تخصصی دکتری حقوق عمومی نیمه متمرکز ۱۳۹۶ انتخاب شده است. ضریب این درس ۴ است. البته در متن منتشره توسط سازمان سنجش متون فقه امسال از قسمت جهاد و ولایت می آید.

قبلا برای منابع اگر تحریر الروضه را می خواندید کافی بود اما اکنون بخش جهاد نهایت ۵ صفحه در تحریر الروضه وجود دارد. پس نیاز است منابع دیگر هم مورد بررسی قرار گیرد.

منابعی که برای بخش جهاد و ولایت استفاده شده از قرار ذیل است:

تحریر الروضه

لمعه دمشقیه

تحریر الوسیله

جامع الشتات

جواهر الکلام

شرایع الاسلام

المقنع

ولایت فقه

بیع امام خمینی

حکومت اسلامی نراقی

مکاسب

بنابراین متوجه می شوید که وقت خود را ممکن است ماه ها صرف کنید تا مطالب مربوط به جهاد و ولایت را مطالعه کنید. اما با خواندن بسته دکتری حقوق عمومی مسلما بی نیاز هستید.

بنابراین اگر هم وقت ندارید بسته متون فقه منتشره توسط انتشارات عدلیه را مطالعه نمایید: نمونه بسته جهاد و ولایت برای دکتری حقوق عمومی و البته جهاد برای بین الملل هم مناسب است:

دانلود کنید

منابع عمومی

۴- زبان عمومی

دانلود رایگان زبان عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶

دانلود ۵۰۴ واژه برای دکتری ۹۶

دانلود کلمات ضروی تافل برای دکتری نیمه متمرکز ۹۶

۵- استعداد تحصیلی

دانلود رایگان جزوه استعداد تجصیلی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

دانلود سوالات استعداد تحصیلی ۹۴ برای دکتری نیمه متمرکز ۹۶

دانلود جزوه استعداد تحصیلی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶

حالا که منابع را دانستید می توانید اطلاعات بیشتری در این خصوص جمع کنید- چرا که آزمون نیمه متمرکز ۹۶ مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجو صورت می گیرد:

الف- نحوه برگزاری آزمون دکتری

پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۶ بر اساس قانون “سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی” مصوب ۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی  انجام می شود. لذا ضرورت دارد تمامی متقاضیان ورود به دوره دکتری در کلیه رشته ­های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی اعم از دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون ورودی دوره­های دکتری (Ph.D) شرکت نمایند. لازم به ذکر است پذیرش بر اساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور (که در زمان ثبت نام توسط سازمان سنجش منتشر می­شود)، صورت خواهد گرفت.

قانون سنجش و پذیرش دانشجو

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور  مصوب ۹۴ و ابلاغی ۹۵ به شرح ذیل است:

ماده۱ـ تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف ـ دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب ـ وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ ـ سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت ـ پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث ـ تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده۲ـ برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

۱ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳ـ دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین

۴ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

۵ ـ رئیس دانشگاه پیام نور

۶ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

۷ـ دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره۱ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می‌یابد.

تبصره۲ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

تبصره۳ـ شـورا مـوظف است در اجـرای این قـانـون، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقـام معظم رهبری و مصـوبات شـورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید.

ماده۳ـ وظایف و اختیارات شورا درخصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف ـ تصویب شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب ـ تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ ـ نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت ـ تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث ـ تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج ـ تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ ـ تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده۴ـ سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام می‌شود.

ماده۵ـ سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می‌شود:

الف: دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱ـ آزمون‌های متمرکز (۵۰ درصد)

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب: دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت می‌گیرد:

۱ـ آزمون‌های متمرکز (۳۰ درصد)

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴ـ تهیه طرح واره (۲۰ درصد)

تبصره۱ـ برگزاری آزمون‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود. شورا می‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (۱) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند.

تبصره۲ـ هریک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ طرح‌واره موضوع بند (۴) دکتری پژوهش‌محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی‌ربط رسیده باشد.

تبصره۴ـ شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (۱۰%) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است.

ماده۶ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است.

تبصره ـ افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید».

بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه­های « آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می­شود:

الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می­گیرد:

۱ـ آزمون متمرکز (۵۰ درصد)

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

۱ـ آزمون­ متمرکز (۳۰ درصد)

۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

۳ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

۴ـ تهیه طرح­واره (۲۰ درصد)

اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

ب- سرفصل های رشته  

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۳۹۶ به شرح زیر خواهد بود:

الف) آزمون زبان با ضریب (۱)

ب) آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱)

ج) آزمون دروس تخصصی با ضریب (۴) می باشد که منابع آن قبلا ذکر شد.

سنجش و پذیرش برای کلیه دوره ­ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پژوهش محور، پردیس­های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، دانشگاه آزاد اسلامی و …. بر اساس قانون فوق صورت گرفته و لذا کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری (Ph.D)  لازم است در این آزمون ثبت نام و شرکت نمایند.

جدول زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون به شرح خواهد بود:

زمان ثبت نام آزمونزمان برگزاری آزمون
۱۶ الی ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵۶ اسفند ماه ۱۳۹۵

 

سفارش کتاب:

۰۲۱     ۶۶۹۶۵۲۷۲ 

Email:nashreadliye@gmail.com

http://www.adlpub.com          

—ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جزوه متون فقه بخش جهاد برای دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

بخش اول: درسنامه

جهاد

 • متن

أقسام الجهاد

۱٫جهاد المشرکین ابتداء لدعائهم إلی الاسلام؛

۲٫جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیلاءهم علی بلادهم أو أخذ مالهم و ما أشبهه و إن قلّ؛

۳٫جهاد من یرید قتل نفس محترمهٍ، أو أخذ مالٍ، أو سبی حریمٍ مطلقاً؛ وربما اطلق علی هذا القسم الدفاع،لا الجهاد، و هو أولی؛

۴٫جهاد البغاه علی الامام.

والبحث هنا عن الاول، واستطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء، و  ذکر الرابع فی آخر الکتاب، والثالث فی کتاب الحدود.

 • ترجمه

 اقسام جهاد

۱٫جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آنها به اسلام.

۲٫جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده اند، به طوری که بیم تسلیم آنها بر شهرهای مسلمانان یا به یغمابردن اموال ایشان و اموری مانند آن، اگرچه ناچیز باشد، می رود.

۳٫جهاد با کسی که قصد کشتن نفس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را دارد،هرکس که باشد و چه بسا به این قسم،«دفاع» گفته می شود؛ نه جهاد و سزاوارتر نیز همین است.

۴٫جهاد با کسانی که بر امام خروج کرده اند.

در اینجا از قسم اول بحث می شود؛ ولی مصنف، خلاصه ای از قسم دوم را نیز به مناسبت مطرح نموده  و قسم آخر را در پایان کتاب و قسم سوم را در کتاب حدود متذکر شده است.

 • مطالب مهم این قسمت:
 • مفهوم جهاد ابتدایی = جهاد با مشرکان
 • در کدام جهاد بیم تسلیم آنها بر شهرهای مسلمانان یا به یغمابردن اموال می رود؟ جهاد با کفار
 • مفهوم جهاد با کفار چیست؟ یخافون استیلاءهم علی بلادهم أو أخذ مالهم و ما أشبهه و إن قلّ
 • در کدام مورد جهاد به معنای دفاع است؟ جهاد من یرید قتل نفس محترمهٍ، أو أخذ مالٍ، أو سبی حریمٍ مطلقاً؛ وربما اطلق علی هذا القسم الدفاع،لا الجهاد
 • مرجع ضمیر هم در استیلاءهم به چه کسی بر می گردد؟ به کفار
 • کدام نوع از انواع جهاد، جهاد البغاء گفته می شود؟ جهاد با کسانی که بر امام خروج کرده اند.
 • بغاه در جمله جهاد البغاه علی الامام به چه معناست؟ جهاد البغاه علی الامام.
 • معنی جمله: جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیلاء هم علی بلادهم أو أخذ مالهم: جهاد با کسی که قصد کشتن نفس محترمی یا گرفتن مالی یا به اسارت بردن حریمی را دارد،هرکس که باشد و چه بسا به این قسم،«دفاع» گفته می شود؛ نه جهاد
 • خودسنجی:
 • جهاد من یدهم علی المسلمین من الکفار …..

الف- یخاف علی بلادهم

ب- یخافون استیلاءهم

ج- یخافون استیلاء البغاه علی الامام.

د- من یرید قتل نفس محترمهٍ، أو أخذ مالٍ

 • جهاد در کدام حالت واجب عینی است؟(دکتری سراسری ۹۱ حقوق عمومی)

 الف- إذا أمر الامام (ع) للجمیع إلی أن یقوم به منهم من فیه کفایۀ

ب- إذا أمر الامام ((ع) لأحد علی الخصوص إن لم یقم به من کان فیه کفایۀ

ج-  إذا أمر الامام (ع) للجمیع إلی أن یقوم به منهم من فیه کفایۀ و ارتفع الحاجۀ

ج-  إذا أمر الامام  (ع) لأحد علی الخصوص و إن قام به من کان فیه کفایۀ

 • جهاد من یرید قتل نفس محترمهٍ، أو أخذ مالٍ، أو سبی حریمٍ مطلقاً؛ وربما اطلق علی هذا القسم….

الف- الدفاع،لا الجهاد

ب- هو الدفاع و الجهاد علی المشرکین

ج- الدفاع و  هو بمعنی الجهاد

د- الجهاد، لا الدفاع

 • آیه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین به کدام مورد دلالت دارد؟

(دکتری سراسری ۹۳ حقوق بین الملل)

الف- دفاع

ب-  قصاص

ج- جهاد ابتدایی

د-  اجرای حدود بر کفّار

بخش دوم: نکات نموداری

امکان قرار دادن به دلیل وجود نمودارها وجود ندارد

اما به طور نمونه بدون اینکه نمودارها اینجا باشد فقط نمونه  البته در سایت ناقص است اما در اینجا میزاریم:

اقسام جهاد:

 1. قسم اول:  جهاد با مشرکین ابتداءً ، برای این که مشرکین را به اسلام دعوت نمایند.
 2. قسم دوم: جهاد با کفاری که می خواهند بر مسلمین هجوم نمایند به گونه ای که مسلمانان از سلطه و تسلط کفار بر شهرهایشان یا ربودن اموالشان و مانند اینها می ترسند هر چند آن مال کم باشد.
 3. قسم سوم: جهاد با کسی که قصد کشتن انسان محترمی(نه کافر) یا گرفتن مالی و یا اسیر کردن ناموس محترمی را دارد.                                                                    جهاد سوم دارای دو نکته است:

۱-  الف- جنگ کردن مسلمانی که در میان مشرکین اسیر است در حالی که آن مسلمان قصد دفاع از جان خود را دارد، از جهاد قسم سوم محسوب می شود.

۲- ب- چه بسا این قسم سوم،«دفاع» نامیده می شود نه جهاد؛ و این نام بهتر است.

۴-  قسم چهارم:‌جهاد با کسانی که علیه امام معصوم  خروج می کنند و از اطاعت او بیرون نمی روند.

بخش سوم: نکات مهم فقهی و مطالب فقهای شیعه

این قسمت از بسته نوشته های  فقهای شیعه در مورد بحث جهاد و ولایت آورده است.   از:

تحریر الروضه

لمعه دمشقیه

تحریر الوسیله

جامع الشتات

جواهر الکلام

شرایع الاسلام

المقنع

ولایت فقه

بیع امام خمینی

حکومت اسلامی نراقی

مکاسب

بخش چهارم:‌ تست های جهاد و ولایت متون فقه

سوالات

 1. مراد از حریم در عبارت «الدفاع عن النفس و المال و الحریم و هو جایز فی الجمیع» چیست؟

الف-  محارم رضاعی

ب- محارم سببی

ج- ناموس

د- محارم رضاعی

گزینه ج صحیح است.

 1. معنی «الردء» که یکی از انواع معاونت در محاربه است، در کدام مورد آمده است؟

الف- هو المعین له فی ما یحتاج الیه

ب- هو المعین له فی المأکول و المرکوب

ج- هو الذی یرقب له من یخاف منه فیحذه

د- هو الذی یرقب له من یمرّ بالطریق فیعلمه به

گزینه الف صحیح است.

 1. کدام یک از گزینه های ذیل جزء تقسیمات جهاد از دیدگاه شهید اول نیست؟

الف- جهاد ابتدایی

ب- جهاد با کفار

ج- جهاد نفس

د- جهاد با کسانی که بر امام خروج کرده اند

گزینه ج صحیح است.

 1. جهاد المشرکین…..

الف- ابتداء لدعائهم الی الاسلام

ب- بحیث یخافون استیلاء هم علی بلادهم

ج- و یجب علی الکفایه

د- من یرید قتل نفس محترمه

گزینه الف صحیح است: ترجمه: جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آنها به اسلام.

 1. به کدام یک از اقسام جهاد، عنوان دفاع اطلاق می شود؟

الف- جهاد ابتدایی با مشرکان برای دعوت آنها به اسلام.

ب- جهاد با کفاری که به مسلمانان هجوم آورده اند،به طوری که بیم تسلیم آنها بر شهرهای مسلمانان یا به یغمابردن اموال ایشان و اموری مانند آن،اگرچه ناچیز باشد،می رود.

پایان

مطمئن باشید بسته های حقوق سازمان های بین المللی- حقوق بین الملل عمومی و متون فقه بخش جهاد قبولیتان را تضمین می کند:

سفارش بسته دکتری حقوق سازمان های بین المللی

سفارش بسته دکتری حقوق بیم الملل

سفارش بسته دکتری متون فقه بخش جهاد

سفارش بسته حقوق مدنی

سفارش بستهدکتری حقوق تجارت

سفارش بسته دکتری متون فقه بخش معاملات

سفارش بسته حقوق جزای عمومی و اختصاصی

سفارش بستهدکتری جرمشناسی

سفارش بسته دکتری آیین دادرسی کیفری

سفارش بسته دکتری متون فقه قسمت حدود قضاص و دیات و قضا و شهادت

سفارش بسته  دکتری حقوق تعهدات 

سفارش بسته  دکتری حقوق قراردادهای بین المللی

سفارش بسته دکتری حقوق تجارت بین المللی

سفارش بسته دکتری حقوق اساسی

سفارش بسته دکتری حقوق اداری

سفارش بسته دکتری حقوق امتون فقه

۶۶۹۶۵۲۷۲ –۰۲۱

تماس مستقیم: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶

Email:nashreadliye@gmail.com

http://www.adlpub.com          

آدرس انتشارات

 

 

 

X منابع حقوق بین المللX منابع دکتری حقوق بین الملل ۹۶X بسته دکتری حقوق بین الملل ۹۶X دکتری نیمه متمرکز ۹۶X منابع دکتری نیمه متمرکز- بسته دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶- منابع پیشنهادی دکتری حقوق بین الملل- منابع دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران- منابع دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی- اساتید طراح دکتری حقوق X اساتید طراح سوالX اساتید مصاحبه کننده دکتریX بسته دکتری حقوق بین الملل ۹۶X دکتری نیمه متمرکز ۹۶X منابع حقوق بین المللX منابع دکتری حقوق بین الملل ۹۶X منابع دکتری نیمه متمرکزX بسته دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶X بسته دکتری حقوق بین المللX اساتید طراح دکتری نیمه متمرکز ۹۶X آثار تامین خواسته در امور حقوقیX منابع مصاحبه دکتری حقوق بین المللX منابع مصاحبه دکتری دانشگاه تهرانX حقوق بین الملل دانشگاه تهرانX ارشد حقوق بین المللX حقوق بین الملل دانشگاه نجف آبادX طراحان سوال دکتری حقوق بین المللX آزمون مشاوران+جزوهX دانلود رایگان جزوه حقوق تعهداتX دانلود رایگان جزوه حقوق شاخه بین المللX دانلود جزوات میر عباسیX دانلود جزوات دکتر بیگ زادهX دانلود جزوه سازمان های بین المللی برای دکتریX دانلود زبان عمومی برای دکتری حقوق بین المللX دانلود استعداد تحصیلی برای آزمون دکتری نیمه متمرکزX دانلود سوالات دکتری دانشگاه آزاد رشته حقوق بین المللX دانلود جزوه جهاد برای متون فقهX متون فقه بخش جهادX تست سوالات جهاد مرتبط با حقوق بین الملل عمومیX جزوه دکتری متون فقه بخش جهادX سوالات دکتری متون فقه بخش جهادX جزوه جهاد دکترای حقوق بین المللبین الملل- دکتری نیمه متمرکز حقوق- دکتری نیمه متمرکز چیست؟

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سهمیه ۱۰ درصدی مربیان در هر رشته محل در آزمون دکتری ۹۸

سهمیه ۱۰ درصدی مربیان در هر رشته محل در آزمون دکتری ۹۸ در هر یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *