معرفی اساتید دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

دانشکده الهیات
محمدرسول آهنگران

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فقه و مبانی حقوق

پست الکترونیکی : ahangaran@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۰


محمد حسن احمدی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (۱۳۸۹)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : ahmadi_mh@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۵ شهریور ۱۳۹۲


محمد ادیبی مهر

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی (علوم انسانی)

پست الکترونیکی : madiby@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۰


مجتبی الهیان

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از خبرگان بدون مدرک (۱۳۶۵)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری اصول و فقه

پست الکترونیکی : elahian@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۰


رضا برنجکار

مرتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه

سایت شخصی استاد: www.berenjkar.ir

پست الکترونیکی : berenjkar@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۵ آذر ۱۳۹۲


حامد پوررستمی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه اصول الدین (۱۳۸۹)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : purrostami@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


سید عبدالرحیم حسینی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و کلام اسلامی

پست الکترونیکی : abhosseini@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


سید اسحق حسینى کوهسارى

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از خبرگان – موسسه پژوهشى و آموزشى امام خمینى (۱۳۸۶)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآنی

پست الکترونیکی : hosseini@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


حامد دژآباد

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشکده الهیات دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : h.dejabad@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱۳ آذر ۱۳۹۲


سیدمحمدعلی دیباجی فره وشانی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (۱۳۷۹)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و حکمت

سایت شخصی استاد: www.sma-dibaji.ir

پست الکترونیکی : dibaji@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


مهدی ذاکری

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

آخرین بروز رسانی : ۱۸ آبان ۱۳۹۰


علی راد

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از علوم حدیث قم (۱۳۸۹)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری قرآن و سنّت

پست الکترونیکی : ali.rad@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


مجتبى رحماندوست

مرتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۷۵)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان و ادبیات عربی

سایت شخصی استاد: www.rahmandoost.ir

پست الکترونیکی : rahmandost@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۳۰ دی ۱۳۹۱


حسن رضایی هفتادر

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه قم (۱۳۸۸)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی و حدیث)

پست الکترونیکی : hrezaii@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


احمد سعدی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشکده اصول دین و جامعه المصطفی العالمیه

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن وحدیث و دکترای فقه و معارف اسلامی

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


روح الله شاکری زواردهی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از موسسه آموزشی امام صادق (علیه السلام) (۱۳۸۰)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و کلام (کلام اسلامی)

پست الکترونیکی : shaker.r@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۳۰ بهمن ۱۳۹۱


حبیب اله طاهری آکردی

مرتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۶۷)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فقه و اصول – اجتهاد – معارف و الهیات

پست الکترونیکی : htaheri@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۶ مهر ۱۳۹۲


محمدعلی عبداللهی

مرتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

سایت شخصی استاد: www.ma-abdollahi.ir

پست الکترونیکی : abdllahi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۱


علی فتحی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۹۲)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه

پست الکترونیکی : ali.fathi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


صادق فتحی دهکردی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان وادبیات عربی

پست الکترونیکی : s.fathi.d@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۹ مهــر ۱۳۹۲


ناصر قاسمی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه دمشق – سوریه (۱۳۸۹)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان و ادبیات عربی (گرایش نقد و ادبیات تطبیقی)

آخرین بروز رسانی : ۱۷ فروردین ۱۳۹۰


یحیی کبیر

مرتبه علمى : دانشیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه محض و عرفان و فقه و حقوق اسلامی

پست الکترونیکی : kabir@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۲


رضا گندمی نصرآبادی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه

پست الکترونیکی : rgandomi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۱ فروردین ۱۳۹۱


علیرضا محمدرضایی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۷۹)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری زبان و ادبیات عربی

سایت شخصی استاد: www.amrezai.ir

پست الکترونیکی : amredhaei@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱


محمد محمدرضایى

مرتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تربیت مدرس تهران (۱۳۷۸)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه و کلام و سطح خارج فقه و اصول و فلسفه

پست الکترونیکی : mmrezai@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۵ مهـــر ۱۳۹۲


مسلم محمدی

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از مؤسسه تخصصی کلام اسلامی (۱۳۸۶)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری رشته کلام و فلسفه – گرایش کلام اسلامی

سایت شخصی استاد: www.m-mohammadi.ir

پست الکترونیکی : mo.mohammadi@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۸ آبان ۱۳۹۲


حسین معصوم

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

سایت شخصی استاد: www.h-masoom.ir

پست الکترونیکی : masoom@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۶ بهمن ۱۳۹۲


یدالله ملایری

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه دمشق

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای ادبیات عربی (نقد رمان و ادبیات تطبیقی)

پست الکترونیکی : malayeri75@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۷ اسفند ۱۳۹۲


سید محمد موسوی مقدم

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه قم (۱۳۹۱)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

پست الکترونیکی : sm.mmoqaddam@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۲


محمدعلی مهدوی راد

مرتبه علمى : دانشیار

رشته تحصیلی و گرایش آن : سطح ۴ حوزه علمیه قم

آخرین بروز رسانی : ۱۶ مهـــر ۱۳۹۲


حسن مهرنیا

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از علامه طباطبایی (ره) (۱۳۹۰)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری فلسفه (فلسفه غرب)

سایت شخصی استاد: www.mehrnia.ir

پست الکترونیکی : hmehrnia@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۸ آبان ۱۳۹۲


سید احمد میر حسینى نیرى

مرتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

رشته تحصیلی و گرایش آن : فقه و اصول – معارف اسلامی

پست الکترونیکی : mirhosein@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۲۹ فروردین ۱۳۹۰


فتح الله نجارزادگان

مرتبه علمى : استاد

اخذ مدرک : از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکتری علوم قرآن و حدیث

سایت شخصی استاد: www.najarzadegan.ir

آخرین بروز رسانی : ۱۳ بهمن ۱۳۹۲


منصور نصیری

رتبه علمى : استادیار

اخذ مدرک : از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (۱۳۸۸)

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای فلسفه (گرایش فلسفه دین)

پست الکترونیکی : nasirimansour@ut.ac.ir

آخرین بروز رسانی : ۹ مهــر ۱۳۹۲

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دکتر ناصر قربان نیا در حادثه منا به شهادت رسید….

با سلام- دکتر ناصر قربان نیا از اساتید صاحب نام و خوش اخلاق حقوق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *