لیست کتابهای حقوقی فارسی موجود در کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی فردوسی مشهد

۱٫ چالشهای مدیریت
۲٫ مبانی فلسفی تئوری سازمان
۳٫ مدل یابی معادلات ساختاری
۴٫ مدل یابی معادلات ساختاری
۵٫ توسعه اقتصادی مفاهیم مبانی نظری رویکرد نهادگرایی
۶٫ بانکداری الکترونیکی
۷٫ اقتصاد کلان دینامیک نظریه های رشد
۸٫ اقتصاد مهندسی
۹٫ بازی منصفانه
۱۰٫ از سیاست اقتصادی تا توسعه صنعتی
۱۱٫ ارزیابی ومدیریت ریسک
۱۲٫ نظریه بازیها و کاربرد
۱۳٫ رفتار مصرف کننده
۱۴٫ مدیریت سرمایه گذاری
۱۵٫ صادرات گاز ایران
۱۶٫ گزارش ویژه ۹
۱۷٫ مطالعه تجربه کشورها
۱۸٫ استراتژی کاهش فقر
۱۹٫ بررسی نقش تشکل های کارگری
۲۰٫ اقتصاد دانش محور
۲۱٫ بازشناسی ماهیت اقتصاد پنهان
۲۲٫ اقتصاد سیاسی جهانی
۲۳٫ دوره چهار جلدی مبسوط
۲۴٫ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
۲۵٫ نتایج تفصیلی ۱۳۸۵
۲۶٫ نتایج کلی ۱۳۸۵
۲۷٫ سن و جنس
۲۸٫ گزیده ۴۰ سال
۲۹٫ سالنامه ۸۵
۳۰٫ سالنامه ۸۶
۳۱٫ سالنامه ۸۷
۳۲٫ فکر اقتصادی ثروت و موفقیت
۳۳٫ حقوق و اقتصاد رابرت کوترو
۳۴٫ نظریه اقتصاد خرد نیکلسون
۳۵٫ اخلاق سازمانی
۳۶٫ مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی
۳۷٫ مدیریت منابع انسانی
۳۸٫ تبدیل استراتژی از حرف به عمل کارت کارت امتیازی
۳۹٫ برنامه ریزی توسعه مبانی مفاهیم و مطالعه تطبیقی
۴۰٫ نابرابری توزیع درآمد
۴۱٫ اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴۲٫ تجارت الکترونیکی و توسعه صادرات
۴۳٫ سازندگان و فروشندگان کالا در حقوق ایران
۴۴٫ فرهنگ دو سویه سازمان جهانی تجارت
۴۵٫ بازاریابی شبکه ای دکتر اصغری
۴۶٫ مبانی حقوق اساسی زنجانی
۴۷٫ حقوق معاملات دولتی حبیبی
۴۸٫ آیات الاحکام عمید زنجانی
۴۹٫ نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم
۵۰٫ حقوق جزای اختصاصی ۱ سپهوند
۵۱٫ حقوق جزای عمومی باهری
۵۲٫ کیفر شناسی نوین دکتر گودرزی
۵۳٫ تازه های علوم جنایی
۵۴٫ تسامح صفر
۵۵٫ تعیین خسارت ناشی ازنقض
۵۶٫ جرایم علیه اشخاص
۵۷٫ حقوق اداری(۱)
۵۸٫ حقوق بین الملل کیفری
۵۹٫ حقوق رسانه
۶۰٫ حقوق مالیه عمومی
۶۱٫ سیاست جنایی ریسک مدار
۶۲٫ شبه جرم و مسئولیت مدنی
۶۳٫ شروط باطل
۶۴٫ شناخت جرم شناسی
۶۵٫ قانون کار در نظم حقوقی
۶۶٫ قراردادهای ویژه
۶۷٫ نظامهای بزرگ سیاست جنایی
۶۸٫ نظریه های جرم شناسی
۶۹٫ بازاریابی در بنگاههای کارآفرین (مفاهیم بنیادین و کاربرد آنها در کسب و کارهای جدید)

total quality management
lean manufacturing that works-powerful tools
helping how to offer Give and recive help
essentials of strategic management
games for business and economics
game theory: a multi – leveled approach
engineering economics and costing
economic growth: theory and numerical
economic environment of business
econometrics
applied probability and stocaastic prosses
the princeton encyclopedia of the world
statistical models and methods for financial
labor economics
interest rates exchange rates and world
principles of leadership
costituting modernity
the western humanities
criminal law and procedure
criminal procedure
university administration:global challenges in the 21st century
encyclopedia of public administration
operations management
the iraq war:causes & consequences Fawn & Hinnebusch
emergency management concepts and strategies for effective programs
economics and the environment
international macroeconomics
foundations of banking risk:an overview of banking banking risks and risk-based banking regulation
early modern philosophy:essential readings with commentary
economic policy
portable MBA in finance and accounting
essentials of cost accounting for health Care
Acounting and the global economy after
solved numerical problems in financial management
Action learning for managers
Sage dictionary of qualitative management research
deregulation and competition
calculus and techniques of optimization with
Macroeconomics
Criminal Justice ethics:theory and practice
Media and criminal justice:the CSI effect
manufacturing planning and
to empower,empowered:reading
think better:an innovators guide to
the competencies handbook(development
the future of management
financial statement analysis and
intermediate accounting
investment planning
management accounting
Time-driven activity-Based costing:a
management:leading and collaborating in the competitive world
strategic management
international marketing
marketing management
essentials of marketing research
marketing research
marketing
strategic marketing
PMS: developing employees
pocket mentor:coaching people
HBR classics: the disipline of teams
MBA in autsshell:Master the key consepts taught at top business schools
Pocket mentor series:delegating work
the element of moral philosophy
english law
foucault s law
comparative law in a changing world
contract law in perspective
e-commerce
modern law of contract
business law
Q & A commercial law
Q&A company law
Equity and fairness in islam
Mathematical finance core Theory problems and statistical algorithms
lean six sigma secrets for the CIO
leadership mindsets
efficiency and management
strategic management in the media
Qualitative research in business & management
public management,A critical text
talent management
Qualitative methods in business research
Data analysis in business research a step by step nonp
The case study handbook
IMF Exchange Rate policy advice
development economics
labor economics from a free market perspective : employ
Globalization and international trade politics
globalization
social inequality analytical egalitarianism and the ma
between global violence and the ethics of peace
microeconomics for public managers
computer fraud casebook-the bytes that bite
fraud risk assessment: building a fraud audit program
encyclopedia of accounting
cost recovery:turning your accounts payable department
internal audit:efficiency through automation
activity-based management for financial institutions
business combinations with SFAS
wiley IFRS2010:interpretation and application of
action research in the classroom
analyzing qualitative data
logistic regression
Cybercrime:an introduction to an emerging phenomenon
Key perspectives in criminology
coding manual for qualitative researcher
the law & policy of the world trade organization , text
ethnics in criminal justice
theoritical foudations of law & economics
sentencing & criminal justice
crine prevention, principles, perspectives & practices
an introduction to islamic law
GATS & the regulation of interservices,world
professional english in use law
american democracy now
social justice in the global age
introduction to global studies
politics and morality
development
accounting theory
social and environmental accounting
change management
encyclopedia of islamic law and jurisprudence
comparative political science
ethnic conflict
handbook of social justice
approaches to international relations
theory of organizing
strategic business forcasting
organization development: the prosess of leading organization
work breakdown structures the foundation for project management
internal control strategies ; a mid to small business guide
challenges to international business
managing organizational change in public services
quality management
anatomy of a fraud investigation
strategy making in a crisis
the accountants dictionary
self- defence as a foundamental principles
essentials of business research
advanced data analysis
advances in quantitative analysis of finance and accounting
six sigma in HR tranformation : achievin 9 excellnce in
recent advances in financial engineering
black law dictionary

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نشریه حقوق اساسی(دو فصلنامه)

با سلام خدمت دوستداران حقوق عمومی نشریه حقوق اساسی یکی از نشریات تخصصی بوده که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *