قوه قضائیه در قزاقستان

قضا یکی از ارگان اساسی ثلاثه دولت قزاقستان است که وظیفه اساسی آن همانا طبق رسم عام تامین عدالت مبنی بر رعایت اصول و قوانین پذیرفته شده قزاقستان جهت دستیابی به صلح و آرامش دایمی و تشکیل جامعه عاری از جرایم و نابسامانی های اجتماعی، سیاسی … میباشد. تامین حقوق اساسی و مدنی هر فرد از شهروند کشور قزاقستان در فضای بدور از عدم مصونیت و تجاوز مستلزم قوه قضایی مستقل با زیر شاخه های موثر و کارای آن است، قزاقستان علاوه بر آنکه در عرصه های دیگری نهادینه سازی نهادهای دموکراتیک، تدریجاً راه تکامل را میپیماید. اما سیستم توانمند و مستقل قضایی این کشور خود از یکطرف گویایی تفکیک قواومبین استقلالیت نهاد قضایی این کشور است و از طرف دیگر کارایی وعملگرد آن در گذشته ها نیز به قوت این نهاد صحه گذاشته است به عنوان مثال از ابطال نتیجه انتخابات سال ۱۹۹۶وانحلال پارلمان که در نتیجه همین انتخابات به میان آمده بود، میتوان یاد کرد.

تقسیمات محاکم قضایی در هر کشور بنابر ایجابات و شرایط حاکم و همچنان روابط بین ارگان های حکومتی متفاوت است، در قزاقستان علاوه بر سطوح و شعوب عمودی نهادهای قضایی بعضی ارگانهای موجود است که با تفاوت وظیفه موازیاً با هم در مورد قضایی و عدلی مصروف اجرای امور در راستای کاری خویش اند که شرح آنرا طبق ذیل بیان میداریم.

« دیوان عالی قزاقستان بالاترین مرجع قضایی کشور و بعد از آن دادستانی کل قرار دارد.دادگاه قانون اساسی ( محکمه قانون اساسی) نیز وظیفه حراست و نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارد. ریاست قوه قضائیه منتخب رئیس جمهور است و تحت نظر ریاست جمهوری عمل مینمایددر کل دادگاه عالی قزاقستان از سوی رئیس جمهور معرفی و از طرف مجلس سنا انتخاب میگردد، قابل ذکر است که قضات دیوان عالی برای همیشه و دایمی انتخاب میگردد».

منبع:http://www.bia-judiciary.ir


No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *