قوانین و مقررات ایثارگران

بسم الله الرحمن الرحیم

«مَنْ لَمْ یَشْکُر المُنْعِمْ مِنْ المَخْلوقینَ لَمْ یَشْکُرَ الخالِقْ»

این زمان و این زمین، عرصه اطلاعات و ارتباطات است، آنکس که نمی‌داند، نمی‌تواند.

   برداشتن هر قدمی جهت آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی، توانمند ساختن ناتوانان برای انجام کارهائی است، که بدون بهره‌برداری از چنین دانشی یا عاجزند یا مبهوت و متحیـّر و در هر حال عموماً بازمانده از مقصد و مقصود.

   آگاهی بخشی آنگاه که از نوع رهنمون گشتن دیگران به حقوقشان باشد، گامی است بزرگ در راه حفظ عزت حق مدارانی که بر حق خویش آگاهی ندارند و آنگاه که مخاطبان این اطلاع‌رسانی، عزیزان درگاه خداوند شاهدان و یادگاران بی‌بدیل‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران باشند این تلاش، ارجمندتر، ارزشمندتر وستودنی‌تر می‌گردد.

   بسیارند ایثارگرانی که بخاطر عدم آگاهی از قوانین و مقررات کشور یا مجبور می‌شوند در سخت‌ترین مراحل مشکلات خود در پیچ و خم زندگی روزمره دست و پا بزنند و هیچ دری بر رویشان گشوده نگردد، هر چند قانون برایشان پیش‌بینی حقی برای نجات از مشکل کرده باشد، و یا تن به تحقیر دهند و بخشی از عزّت ایثارگری خویش را -بنا حق- هزینه رفع مشکل کنند، در حالیکه قانون آنان را عزتمندانه صاحب حق دانسته است.

   این مجموعه حاصل کار سخت و طاقت فرسای عزیزی است که با صرف مدت طولانی و با کیفیتی ارجمند با جلب همکاری و مساعدت هم‌پیمانان متخصص و پرتلاش خود، فراهم آورده است و آنرا صدقه جاریه‌ای قرار داده است که پاداش آن استمرار خواهد یافت، مادام که بهره‌گیری ایثارگران از آن استمرار یابد. من بر ارزش این تلاش واقفم و آنرا ارج بسیار می‌نهم زیرا در دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی پژوهش‌های دیگری برای استفاده اقشار ایثارگر به دیگر مراکز ذیربط سفارش داده شد، اما تنها پروژه قابل اعتنا و ارزشمندی بود که به بار نشست و انشاءا… مبنایی خواهد شد که در آینده نیز به ثمربخشی خود ادامه دهد.

  ضمن سپاس به درگاه خداوند شهیدان برای تحقق این آرزو، سپاس فراوان خود را از جناب آقای دکتر میرحسین عابدیان مشاور محترم وزیر دادگستری در امور ایثارگران و همکارانشان تقدیم می‌دارم.

 

فهرست عناوین

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>                                                                   بخش اول)    «اولویت ورود به خدمت و انتصابات»     

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>          بخش دوم)   «حقوق و مزایای استخدامی»                    

          گفتار یک) کلـّیـات                                                                                                         

          گفتار دو) ارتقاء گروه و ترفیعات                                

          گفتار سه) چگونگی احتساب سوابق خدمتی                  

          گفتار چهار) وضعیت خدمتی                                     

          گفتار پنج) فوق‌العاده‌های خاص                        

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>           بخش سوم)       «انتقال و مأموریت‌ها»                                

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>             بخش چهارم)    «آموزش ضمن خدمت»                               

            گفتار یک) دوره‌های آموزشی                                         

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>            بخش پنجم)  «حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پاداش و بازخرید خدمت»           

  • فصل سوّم:    ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>            بخش اول)     «تأمین منابع و امکانات»                                                                                                                   

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>                 بخش دوم)   «تسهیلات»                                                                                           

<!–[if !supportLists]–>o        <!–[endif]–>            بخش سوم)  «آموزش و مهارت‌های فنی»                                      

  • فصل چهارم:    امور فرهنگی، آموزش و تربیت بدنی

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش اول)       «کلیات»                                                                                                                                                      

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش دوم)       «تحصیلات و آموزش عالی»

  گفتار یک) تقویت بنیه علمی                                           

  گفتار دو) ورود به مراکز آموزش عالی              

  گفتارسه)تحصیل در مراکزآموزشی و تسهیلات‌ دانشجوئی

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش سوم)     «امور تربیت بدنی و ورزش»                                                         

  • فصل پنجم:    مقررات رفاهی

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش اول)    «حمایت‌های قضائی و تسهیلات حقوقی»                                                                                                  

            گفتار یک) فرزندان شهداء                               

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش دوم)    «بهداشت و درمان»                                                                                                              

                               گفتار یک) کلیات

             گفتار دو) خدمات درمانی

 گفتار سه) هزینه‌های درمانی

 گفتار چهار) تسهیلات پزشکی و درمانی            

             بند 1- کالاهای پزشکی                                                

                                   بند 2- نقاهتگاهها و آسایشگاهها                                         

                                    بند 3- اعزام به خارج                                                    

                                          بند 4- هزینه‌های ویژه پرستاری و بیماریهای خاص    

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش سوم)       «بیمه»                                                                                  

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش چهارم)     «مسکن»                                                                                                                                

          گفتار یک) واگذاری زمین و مسکن                   

          گفتار دو) خانه‌های سازمانی و اماکن استیجاری 

          گفتار سه) سایر موارد                  

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش پنجم)       «تسهیلات اعتباری، وام، جبران خسارات وخدمات حمایتی»       

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش ششم)     «معافیت‌ها و بخشودگی‌ها»

          گفتار یک) معافیت‌های مالی                                      

                   گفتار دو) معافیت از عوارض قانونی                  

                   گفتار سه) سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها      

<!–[if !supportLists]–>o                    <!–[endif]–>بخش هفتم)      «موارد متفرقه»                                                                      

مجموعه قوانین و مقررات سال 1357

قوانین

ردیف

عنوان

تاریخ تصویب

شــماره روزنامه رسمی

1

لایحه شمول ماده 48 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانه‌ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کارافتاده گردیده‌اند یا بدرجه شهادت رسیده

6/12/57

شورای انقلاب

9924

29/12/57

 

مجموعه قوانین و مقررات سال 1358

قوانین

ردیف

عنوان

تاریخ تصویب

شــماره روزنامه رسمی

1

لایحه قانون تأمین رفاه وراث شهداء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

29/8/58

شورای انقلاب اسلامی

10144

28/9/58

2

لایحه قانونی وراث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران

10/9/58

شورای انقلاب اسلامی

10148

3/10/58

3

لایحه قانونی راجع به تعیین خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانی که بصورت موقت اداری استخدام و به علت انجام وظیفه شهید و یا معلول شده‌اند.

4/12/58

شورای انقلاب اسلامی

10236

18/1/59

4

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه قانونی شمول ماده 80 و 83 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانه‌ها و … که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کارافتاده گردیده‌اند و یا بدرجه شهادت رسیده‌اند.

29/8/58

شورای انقلاب اسلامی

10084

15/7/58

5

لایحه قانونی مربوط به تعیین حقوق وظیفه و مستمری پرسنل معلول نیروهای مسلح ج.ا.ا

6/9/58

شورای انقلاب اسلامی

10139

22/9/58

6

لایحه قانونی شمول مواد 60-70-72-73-74-80-81-82-83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماده 1358 درباره کلیه بیمه‌شدگانی که درجریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو و از کارافتادگی جزئی یا کلی گردیده و به درجه شهادت نائل شده‌اند.

26/6/58

شورای انقلاب اسلامی

 

ردیف

عنوان

تاریخ تصویب

شــماره روزنامه رسمی

7

لایحه قانونی پرداخت مقرری به وراث مرحوم کامران نجات‌الهی

17/3/58

شورای انقلاب اسلامی

10074

2/7/58

8

لایحه قانونی برقراری مستمری درباره ورثه سرگرد شهید سخائی کاشانی

7/6/58

شورای انقلاب اسلامی

10074

2/7/58

9

لایحه قانونی پرداخت مستمری به وراث مرحوم محمدحسین کریمی

8/6/58

شورای انقلاب اسلامی

10074

2/7/58

10

لایحه قانونی برقراری مستمری به ورثه شهید ساسان صمیمی بهبهانی

26/6/58

شورای انقلاب اسلامی

10084

15/7/58

11

لایحه قانونی برقراری مستمری برای افراد تحت تکفل مرحوم پرویز انکشافی

26/6/58

10084

15/7/58

12

لایحه قانونی برقراری مستمری درباره ورثه قانونی مرحوم مهندس ولی‌ا… نیکبخت

5/7/58

شورای انقلاب اسلامی

10088

19/7/58

13

لایحه قانونی راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پیاده شهید منوچهر شریفی فرمانده سابق ژاندارمری کردستان به درجه سرتیپی

21/9/58

شورای انقلاب اسلامی

10170

1/11/58

14

لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان مرحوم خانم دکتر منیره احمدی و همسرش دکتر محمد ایمانی فولادی آسیستانهای سابق دانشکده پزشکی دانشگاه فردوسی

17/2/59

 

15

لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره همسر مرحوم دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه اسبق

15/4/59

 

16

لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دکتر مرتضی مطهری فریمانی استاد دانشگاه تهران

31/2/59

 

 

مجموعه قوانین و مقررات سال 1359

قوانین

ردیف

عنوان

تاریخ تصویب

شــماره روزنامه رسمی

 

 

 

10459

16/12/59

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اصلاح آیین‌نامه قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

  ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *