مقالات حقوق جزا

قذف چیست؟

قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

قذف (به فتح اول و سکون دوم)

اسناد زنا یا لواط است به شنونده یا غایب به شرط اینکه:

اولاً ـ گوینده (یا قاذف یعنی کسی که مرتکب جرم قذف شده است) به آنچه که می گوید علم داشته باشد.

ثانیاً ـ قصد اسناد زنا یا لواط داشته باشد نه قصد دیگر از قبیل اطفای خشم.

ثالثاً ـ اسناد زنا یا لواط به قدر کافی صریح باشد.

رابعاً ـ مقذوف ( یعنی مجنی علیه جرم قذف) معین باشد.

 

ماده ۱۴۰ – حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است .

تبصره ۱ – اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

تبصره ۲ – هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا۷۴ ضربه محکوم خواهد شد .

ماده ۱۴۱ – قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .

ماده ۱۴۲ – هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد .

تبصره – در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود .

ماده ۱۴۳ – هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می شود .

ماده ۱۴۴ – هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا” چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود .

ماده ۱۴۵ – هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا۷۴ ضربه می شود .

ماده ۱۴۶ – قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد ، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود . ماده ۱۴۷ – هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود .

ماده ۱۴۸ – اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد .

ماده ۱۴۹ – هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند .

تبصره – اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود .

ماده ۱۵۰ – هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود .

ماده ۱۵۱ – هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه .

ماده ۱۵۲ – هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفط قذف نماید اگرهر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود .

ماده ۱۵۳ – قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود .

ماده ۱۵۴ – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .

ماده ۱۵۵ – تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده می شود .

ماده ۱۵۶ – تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف کننده زد .

ماده ۱۵۷ – هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .

ماده ۱۵۸ – هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شود .

ماده ۱۵۹ – هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود .

ماده ۱۶۰ – هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود .

ماده ۱۶۱ – حد قذف در موارد زیر ساقط می شود :

۱ – هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .

۲ – هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .

۳ – هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند .

۴ – هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند .

ماده ۱۶۲ – هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می شوند .

ماده ۱۶۳ – حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وراث منتقل می گردد .

ماده ۱۶۴ – حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و و شوهر منتقل می شوند و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند .

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *