منابع آزمون دکتری بین الملل سال 1400 

منابع آزمون دکتری بین الملل سال 1400:  


وقتی از آزمون دکتری حقوق بین الملل صحبت می کنیم به صورت همزمان چند موضوع در یک زمان مطرح می شود؛ اسناد بین المللی- برخی از قضایای حقوقی به روز تر- قضایای دیوان بین المللی دادگستری- مسائل خاص حقوق بین الملل و اتفاقات پیش آمده جدید. اما به ترتیب ذیل می توان به منابع اصلی- بخش هایی مهمی که سوالات دکتری از آنها تا کنون مطرح شده است و برنامه ریزی دست یافت. سرفصلهای آزمون دکتری حقوق بین الملل اکنون شامل این موارد است:

  • حقوق بین الملل عمومی با ضریب 4
  • حقوق سازمانهای بین المللی با ضریب 4
  • زبان عمومی(زبان انگلیسی) با ضریب 1
  • استعداد تحصیلی و هوش با ضریب 1

اما بنده به شیوه خود اسناد بین الملل را نیز در تقسیم بندی ذیل اضافه کرده ام چون مطمئنا اسناد بین المللی در آزمون دکترا، نقشی بسیار تعیین کننده دارد. بنابراین منابع دکتری نیمه متمرکز حقوق بین الملل  در 5 بخش مورد بررسی قرار می گیرد: 

بخش اول: اسناد بین المللی


پس برنامه ریزی را از همینجا شروع می کنیم که در هر روز باید ساعاتی را اختصاص به مطالعه اسناد بین المللی و قضایای بین المللی دهید. بهترین ساعت عبارت است از زمانی که می توانید بیشترین تمرکز را بر روی مطلب داشته باشید چون فهم و یادگیری خوب برخی از مواد اسناد بین المللی یعنی تست زنی صحیح. به بیان دیگر اگر شما بتوانید 5 دور اسناد بین الملل را مطالعه کنید مسلما خواهید توانست سوالات مرتبط دکتری را پاسخ دهید؛ به یاد داشته باشید که هر ساله از اسناد بین المللی هم سوال مطرح می شود و از این بابت خیالتان جمع باشد که زمانی که برای مطالعه اسناد بین المللی می گذارید بی نتیجه نخواهد بود؛ گذشته از این که هر دانشجوی حقوق بین الملل در هر دوره ای باید بر اسناد مسلط باشد. اما اینکه چه اسنادی مورد مطالعه قرار گیرد. به دلیل اینکه تعداد اسناد زیاد بوده و آماده آن هست بهتر است از فهرست مطالب کتاب اسناد بین المللی این موضوع را نگاه کنید:

 کتاب مجموعه اسناد بین المللی مخصوص دکتری حقوق بین المللمشاهده نمونه فایل کتاب

مهمترین اسناد کاربردی بر اساس فراوانی های سوالات در آزمون سال 98 دکتری حقوق بین الملل

البته مسلما می دانیم که برخی فرصت مطالعه همه اسناد بین المللی را ندارند و به عبارتی مکن است برخی اصطلاحا گرفتار باشند(مشغله زیاد داشته باشند) پس یک کمک به شما می کنم؛ اینکه به سوالات دکتری وقتی نگاهی انداختم و مورد بررسی قراردادم معمولا هر سال از این اسناد سوال آمده است:

کنوانسیون حقوق معاهدات

هر ساله تعداد زیادی از این سند سوال مطرح می شود. به طور نمونه در آزمون دکتری 98 تعداد 11 سوال از حقوق معاهدات بوده است. این موضوع واقعا خیلی مهم است چرا که تعداد 11 سوال خود ممکن است رتبه داوطلب را بسیار بهبود ببخشد و رتبه را زیر 550 و یا 500 بیاورد؛ پس باید سندها را جدی بگیرید؛ خیلی جدی. ضمنا حتما در جریان هستید که تا سال 98 اگر حداقل حدود 17 سوال از 90 سوال را صحیح پاسخ می دادید به مصاحبه ورود می کردید؛ حتی برخی سالها با 13-14 سوال صحیح نیز داوطلب به مصاحبه وارد می شد. به هر از 90 سوال تخصصی سال 98 سوالات ذیل راجع به حقوق معاهدات بوده است:

سوالات23- 24-26-48-49-50-53-60-61-66-82

کنوانسیون حقوق دریاها:

از این سند برخی سنوات زیاد سوال آمده و یا در آتی مطرح خواهد شد و در برخی سنوات کمتر طرح شده و یا در آینده مطرح خواهد شد. البته همه ساله از این سند سوال مطرح شده است که خیلی اوقات با مطالعه مر این سند مخصوصا بخش های مهم آن(به دلیل زیادتر بودن تعداد مواد این سند) می توانید به راحتی به سوالات پاسخ دهید. از نظر فراوانی هم جهت اطلاعات دوستان عزیزم، در آزمون دکتری سال 98 تعداد 3 سوال از این سند آمده است. البته سالهای قبل بیشتر آمده بود پس ممکن است امسال سوالات این بخش بیشتر باشد و بستگی به کیفیت سوالات اساتید طراح دارد. به هر حال از 90 سوال دکتری سوالات ذیل مرتبط با حقوق دریاها بوده است:

سوالات 42-44-40

پیش نویس کنوانسیون مسئولیت بین المللی دولتها در اعمال متخلفانه بین المللی:

این سند هم اگر نگویم مهمترین سند و بحث سوالات دکتری حقوق بین الملل است اما در کنار حقوق معاهدات هر سال چندین سوال از این بخش می آید و خیلی از داوطلبان به خاطر اینکه از این سند اطلاع کافی ندارند و یا به دلیل کم اهمیت جلوه کردن این سند را نخوانند؛ سوالات این بخش که کمی ظریف تر و تکنینکی تر بوده پاسخ نمی دهند و یا حل تست برایشان به حد کمال سخت خواهد بود. ازجهت فراوانی نیز در آزمون دکتری سال 98 تعداد 13 سوال از این بخش آمده است. یعنی سوالات:

سوالات21-22- 25-27-29-31-39-54-57-58-72-77-88

کنوانسیون حقوق دیپلماتیک:

این کنوانسیون نیز مهم بوده و برخی سالها یکی دو سوال از آن مطرح می شود و برخی سالها بیشتر. اما چیزی که لازم است بدانید این است که سند نیز بسیار مهم است و چندین بار متن آن را مطالعه کنید. البته در اصل در خصوص روابط دیپلماتیک باید دو سند را بخوانید؛ چنانچه در کتاب اسناد کاربردی هم نگاهی داشته باشید متوجه خواهید شد: هم کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و هم کنوانسیون مربوط به روابط کنسولی- از نظر فراوانی سوالات مرتبط با این دو کنوانسیون در آزمون دکتری حقوق بین الملل 1398 تعداد 6 سوال آمده است. البته سطح سوالات مربوط به حقوق دیپلماتیک کمی بالاتر بوده است در آزمون 98. به هر حال از تعداد 90 سوال این سوالات مرتبط با حقوق دیپلماتیک بوده است..

سوالات59-63-66-71-80- 84

منشور سازمان ملل متحد:

این سند به دلیل اینکه مطلب مرتبط با مجمع عمومی- شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی را دارا بوده بسیار مهم است و هر ساله از این سند نیز سوال می آید هر چند داوطلبی که این سند را مسلط باشد سوالات بیشتری را از منشور و یا مرتبط با منشور صحیح خواهد زد. سطح سوالات مرتبط با منشور در صورت مطالعه داوطلب کمی پایین تر از سوالات بخش های قبلی بوده است. اما از تعداد 90 سوال آزمون دکتری حقوق بین الملل 1398 سوالات ذیل مربوط به منشور بوده است؛ یعنی تعداد 9 سوال:

سوالات 83-76-78-79-70-69-65-64-30

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری:

برخی سالها از متن اساسنامه سوال می آید هر چند درجه اهمیتش کمتر از سایر اسناد بالاتر بوده اما به نظر بنده حداقل باز هم، 2- 3 دور مطالعه کنید. اما سوالاتی که مربوط به اساسنامه دیوان از تعداد 90 سوال دکتری حقوق بین الملل 98 بوده عبارت است از:

سوالات 45-46-47

بقیه اسنادی که ممکن است از آنها یکی دو سوال بیاید به دلیل اینکه مانند موارد بالا مهم نیست فقط به ذکر اسم سند اکتفا می شود اما از یک الی 3 بار این اسناد مطالعه شود:

اعلامیه جهانی حقوق بشر- کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان- میثاق ها مرتبط با حقوق بشر(مدنی و سیاسی)- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی- قطعنامه اتحاد برای صلح- قطعنامه مربوط به تعریف تجاوز

به هر حال اگر فرصت زیاد در هر روز جهت مطالعه منابع دکتری بین الملل نداشتید فقط اسناد بخش اول که فوق العاده مهم بوده؛ مورد مطالعه قرار گیرد؛ این را می گویند مطالعه کاربردی و رسیدن به آزمون دکتری امسال هر چند که داوطلب دیر شروع کرده باشد به جای اینکه از یک دم، هر چه منبع در اینترنت دیدید مورد مطالعه قرار دهید. چرا که در این صورت اصولا فرصت مطالعه حتی یک دور را نیز نخواهید داشت. این مطلب به احترام داوطلبان دکتری حقوق بین الملل و مخصوصا دوستانی که امسال از شاخه های دیگ، در شاخه دکتری حقوق بین الملل رکت کرده و اطلاعات نسبتا کمتری دارند؛ کار شده است. چواضافه بر اینکه اینترنت را که چک می کنید می بینید که هر موسسه یا شخصی طبق روال سابق منابع قبلی را هی منتشر کرده و اطلاعات تخصصی از این شاخه ندارند. به هر حال در برابر اگر کتابهای تخصصی هم می خواهید در کتابهایمان از قواعد فوق تبعیت کرده ایم و کتابهای جالبی کار کرده ایم که حداقل پیشنهاد می شود اسناد کاربردی دکتری حقوق بین الملل- کتابی که از 8 کتاب اساتید طراح و یا رفرنس کار شده و صفحه به صفحه نکات و سوالات کتابهایشان استخراج شده است. ضمنا بنده سوالات دکتری بین الملل سال 98 را که بررسی می کردم چندین سوال عینا و یا بسیار نزدیک به سوالات آزمون بوده است؛ دلیلش این است که در روی کتابها وقت گذاشته شده و حتی المقدور داوطلب منبعی را می خواند که خیالش از کاربردی بودن راحت است چرا که امکان ندارد از این دو کتاب سوال طرح نشود. کتاب سوم هم کتاب شب کنکور دکتری حقوق بین الملل است و در صورتی که وقتتان کم است همین سه کتاب به شما کمک فراوانی خواهد کرد؛ مطمئن باشید. نمونه ها را هم در اینجا می آوریم که اگر داوطلبی تا کنون مطالعه ای نداشته این کتابها به او کمک زیادی خواهد کرد:

بسته و منابع دکتری حقوق بین الملل انتشارات عدلیه مرتبط با آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1399 و 1400):

1- کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی:مشاهده نمونه فایل کتاب

2- کتاب دکتری حقوق بین الملل عمومیمشاهده نمونه فایل کتاب

3- کتاب نکته و تست(خلاصه نکات و تست از 10 کتاب رفرنس اساتید مانند کتاب دکتر بیگ زاده- قاسم زمانی- ضیایی بیگدلی- هوشنگ مقتدر و…)مشاهده نمونه فایل کتاب

4- کتاب مجموعه اسناد بین المللی مخصوص دکتری حقوق بین المللمشاهده نمونه فایل کتاب

5- کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانهای بین المللیمشاهده نمونه فایل کتاب

6- کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده از اسناد بین المللی مشاهده نمونه فایل کتاب

7- کتاب شب کنکور دکتری حقوق بین الملل(خلاصه مطالب دروس تخصصی در یک جلد) نیز موجود است اما نمونه آن چند روز دیگر در اینجا قرار داده خواهد شد.

تلفن تهیه بسته دکتری فوق از انتشارات عدلیه: 02166921002- 02166581748

چنانچه خریدتان اینترنتی و از طریق سفارش از سایت و به صورت آنلاین است لطفا اینجا کلیک کنید.

بخش دوم: سازمانهای بین المللی

همانطور که بالا و اول یادداشت ذکر شد بررای آزمون دکتری 99 حقوق بین الملل، متون فقه یا همان بخش جهاد از دروس تخصصی دکتری بین الملل حذف شده است.

اما نکته ای که لازم است داوطلبان در یاد داشته باشند این است که سوالات سازمانهای بین المللی در سال 1398 تعداد 35 سوال از 90 سوال بوده است.
نکته دیگر اینکه سوالات سازمانهای بین المللی حدود جزو آسانترین بخش سوالات دکتری حقوق بین الملل است زیرا هم پیچیدگی موضوعات و سوالات بخش حقوق بین الملل را ندارد و هم اینکه سوالات سازمانها شامل حوزه ای محدودتر است.

مهمترین بخش های برای مطالعه سازمانها:

چنانچه سوالات دکتری حقوق بین الملل را مشاهده نمایید متوجه خواهید شد که سوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 بیشتر مرتبط با شورای امنیت- مجمع عمومی- شورای اقتصادی و اجتماعی- حقوق دیپلماتیک- مسئولیت سازمانهای بین المللی- مسائل روز مرتبط با سازمانها- مسائل خاص مرتبط با سازمانها در حوزه بین الملل و در نهایت مسائل مرتبط با شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی است سوالات آزمون دکتری سالهای 97 و 96 را نگاه کنید نیز همینطور است. یعنی برخی سوالات مرتبط با منشور و سه نهاد گفته شده و برخی دیگر مربوط به شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی است.
برخی از سوالات سازمانها که معمولا بیشتر از یک یا دو سوال نیست از موضوعات روز مطرح می شود . البته در سالهای قبل قضایای بین المللی نیز محل طرح سوال بوده است و برخی سالها سوالات زیادی مطرح شده است. اما چنانچه کتاب انتشارات عدلیه را تهیه نمایید به همه موضوعات فوق پرداخته شده است.

فارغ از این موضوع برخی از سوالات سازمانها از نظریات مشورتی و قضایای دیوان است.
اما بهترین منبع و اصلی ترین منبع سازمانها در چند سال اخیر کتاب سازمانهای بین المللی دکتر بیگ زاده بوده است که مطمئنا با مطالعه آنها 40درصد سوالات را پاسخ خواهید داد. البته در کنار این کتاب، کتاب سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی و دکتر قاسم زمانی نیز از منابع مهم برای آزمون می باشد.

در آزمون دکتری 1398 نیز تعداد خیلی کم از سوالات در حد یکی دو سوال از کتاب سازمانهای بین المللی دکتر موسی زاده نیز آمده است. اما به هر حال این منبع فرعی است و به نظر بنده دلیلش این است که سازمان سنجش بیشتر سوالات خود را از اساتید دانشگاه های سراسری می گیرد و کمتر از اساتید دانشگاه های آزاد سوال می گیرد(ظاهرا دکتر موسی زاده استاد و هیات علمی دانشگاه آزاد و آن هم روابط بین الملل است و احتمال دارد برای روابط بین الملل سوال طرح کند که به دلیل غیرمرتبط بودن اینجا صحبت نمی شود- ضمنا در کشور دو موسی زاده داریم و یکی از این اساتید دکترای حقوق عمومی داشته و هیات علمی دانشگاه تهران می باشد و هم شاخه بنده است اما دکتر رضا موسی زاده همان است که گفتیم و کتاب های مختلفی مانند سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل عمومی را دارد. )

به جای منابع فوق ما سعی کرده ایم موضوعات را در یک کتاب با عنوان سازمانهای بین المللی بررسی کنیم و از ویژگی های این کتاب جدید و به روز بودن است مخصوصا اینکه مسائل جدیدتر و یا روز را حتی المقدور مورد اشاره قرار داده ایم. مسلم بدانید بسیار حرفه ای کار شده است و نظرات اساتید و مقالات آنها و حتی قضایای بین المللی نیز در این کتاب آمده است و کاربردی برای دکتری حقوق بین الملل کار شده است و برخی موسسات برای ارشد نوشته اند و برای دکتری همان را ارائه می دهند. بنابراین اولا سطح کتاب پایین است و در ثانی سوالات سازمانها هر ساله با سال قبل فرق می کند و حتی اساتید طراح نیز فرق کرده است و البته اسناد جدیدی نیز هر ساله می آید که در طرح سوالات بسیار تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت. در برابر ما به داوطلب به چشم دوست نگاه می کنیم و سعی می کنیم رضایت این دوست را کسب کنیم. نگاهی به نمونه فایل کتاب سازمانها نیز بیاندازید البته در بالا هم یک بار آمده است و به دلیل مربط بودن در اینجا نیز گذاشته شد:

کتاب دکتری حقوق سازمانهای بین المللی:مشاهده نمونه فایل کتاب

درباره نحوه مطالعه نیز داوطلبان باید ابتدا سازمانها را مطالعه نماید و بعد وارد حقوق بین الملل عمومی شود مخصوصا اینکه مطالب سازمانها سبکتر بوده و کمک می کند داوطلب برخی از مسائل بین الملل را زودتر در سازمانها مطالعه کند. چنانچه منابع اصلی را می خوانید بهتر است به غیر از یک ساعتی که برای اسناد زمان گذاشته اید 4 ساعت را نیز به درس سازمانها اختصاص دهید. بعد از مطالعه هر بخش سازمانها داوطلب سعی نماید تست های مرتبط را نیز باید کار کند که انواع کتب تستی را در این خصوص ما منتشر کرده ایم. مثلا:

کتاب مجموعه سوالات حقوق بین الملل و سازمانهای بین الملل برای مشاهده کلیک کنید

کتاب نکته و تست(خلاصه نکات و تست از 10 کتاب رفرنس اساتید مانند کتاب دکتر بیگ زاده- قاسم زمانی- ضیایی بیگدلی- هوشنگ مقتدر و…)مشاهده نمونه فایل کتاب

کتاب مجموعه تست های شبیه سازی شده از اسناد بین المللی مشاهده نمونه فایل کتاب

مورد آخر کتاب مجموعه آزمونهای سنوات گذشته از سال 13920 الی 1398 است که تا یک مدت دیگر برای آزمون امسال منتشر خواهد شد.

بخش سوم: حقوق بین الملل عمومی

سوالات حقوق بین الملل عمومی نسبت به سازمانهای بین المللی تخصصی تر و سخت تر است ابتدا به ساکن. برای پاسخ به خیلی از سوالات حقوق بین الملل هم باید به اسناد بین المللی مسلط باشید و هم کتب اساتید رفرنس و یا حتی مطالعه برخی مقاله های خاص

مسلما مهمترین طراح سوالات حقوق بین الملل دکتر ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه علامه – دکتر فلسفی استاد دانشگاه بهشتی متخصص طرح سوال از حقوق معاهدات- دکتر محسن محبی{استاد دانشگاه علامه طباطبایی}- دکتر سید باقر میرعباسی استاد دانشگاه تهران- دکتر قاسم زمانی هستند که معمولا این اساتید از کتاب خودشان و یا منابع مهم- اسناد- مسائل روز سوال مطرح می کنند و اساتید دیگر هم چند سوالی از این کتابهای اساتید مطرح می کنند. . اما دقت داشته باشید که مطالعه این کتاب مسلما به تنهایی برای پاسخگویی به سوالات آزمون کافی نخواهد بود.
بنابراین بهتر است در کنار مطالعه کتاب حقوق بین الملل دکتر ضیایی بیگدلی به کتابهای حقوق بین الملل عمومی دکتر قاسم زمانی، حقوق بین الملل عمومی دکتر هوشنگ مقتدر- حقوق بین الملل عمومی دکتر میرعباسی(مخصوصا جلد دوم کتاب ایشان که به حل و فصل اختلافات بین المللی می پردازد و هر سال دکتر میرعباسی چند سوال از این بخش در آزمون مطرح می کند.)

چنانچه فرصت بیشتری داشتید و می خواستید منابع اصلی را مطالعه کنید و حداقل 7 – 10 ساعت فرصت مطالعه دارید و یکی دو ماه است که تا کنون در حال مطالعه بوده اید کتاب حقوق معاهدات دکتر هدایت الله فلسفی- کتاب حقوق بین الملل دکتر رضا موسی زاده نیز نگاه شود.
به غیر از کتب فوق لازم است به آرای دیوان بین المللی دادگستری مسلط شوید که آرا را در چندین جلد دکتر میرعباسی کار کرده اند و می توانید جدیدترین جلدکتاب ایشان را برای مطالعه انتخاب کنید. البته در سال 98 بنده ندیدم سوالی از قضایا بین المللی سوال بیاید اما به هر حال در سالهای قبل مطرح می شده و امکان طرح در سنوات آتی نیز وجود دارد. البته ما نیز در کتاب حقوق بین المللی قضایا را از زمان دیوان دایمی تا جدیدترین قضایا در کتاب جامع دکتری حقوق بین الملل که متعلق به انتشارات عدلیه است بررسی کرده ایم و همه مطالب و منابعی که در فوق ذکر شد مورد بررسی قرار داده ایم و نمونه اش را مشاهده نمایید؛ مفید خواهد بود.

2- کتاب دکتری حقوق بین الملل عمومیمشاهده نمونه فایل کتاب

چنانچه خریدتان اینترنتی و از طریق سفارش از سایت و به صورت آنلاین است لطفا اینجا کلیک کنید.

نکته آخر در مورد این است که مسائل روز حقوق بین الملل را نیز مطالعه نمایید. به هر حال اساتید طراح به مسائل روز و خاص حقوق بین الملل هر ساله علاقه بیشتری نشان می دهند. اما مشکل اینجا است که منبعی نیست چون این موضوعات بر اساس زمان اتفاق می افتد و در آزمون دکتری نیز سعی می کنند از اتفاقات همان سال و یا زمان نزدیک به آن سوال مطرح کنند. مثلا در آزمون دکتری 98 از اتفاقات سال 97 نیز سوال آمده است. به طور نمونه سوال 41 آزمون دکتری حقوق بین الملل سال 98 را بخوانید درباره سفر بدون اطلاع ترامپ به عراق است و با سربازان نظامی آمریکایی در پایگاه نظامی آمریکا ملاقات نمود و طراح پرسیده که این موضوع ناقض کدام موضوع است. به هر حال باید داوطلب حواسش به این موضوعات روز باشد.

برای این موضوع دو راه حل دارید:

یا اینکه از طریق بالا بردن سواد خود و با دقت در سوالات روز آزمون سعی کنید پاسخ صحیح را انتخاب کنید مخصوصا اینکه باید به نظرات مبنایی نیز مسلط باشید. و اضافه بر اینکه مسایل روز را تا دو سه ماه قبل از آزمون مورد بررسی قرار دهید و در اینترنت سرچ کنید. مثلا:

✔️ سوال ۲۲ هم درباره قتل خاشقچی بوده که نظرات مسئولیت نیز مرتبط است.

با بررسی 90 سوال آزمون دکتری حقوق بین الملل سال 98 متوجه می شوید که در طول 90 سوال فقط 5 سوال از اینگونه سوالات آمده است.

در نهایت اینکه می توانید کتاب مصاحبه دکتری انتشارات ما که مسائل روز را نیز دارد تهیه نمایید که به هر حال کمک فراوانی ممکن است به داوطلب داشته باشد فارغ از اینکه بالای 100 مقاله در این کتاب خلاصه وار آمده است و بسیاری از مسائل روز و اتفاقا جامعه بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا این کتاب در مطالب بالاتر نمونه اش آمد. بنابراین می توانید در بالاتر نمونه را نگاه کنید. اضافه بر این، اگر خوب مطالعه کرده اید کمک خواهد کرد رتبه خیلی بهتر کسب کنید فارغ از اینکه امکان اینکه کمی دیرتر این کتاب را تهیه کنید وجود دارد چون اگر انشا.. به مصاحبه دعوت شوید برای کتاب مصاحبه به ما خواهید برگشتالبته اگر فرصتش را ندارید که زمان برای این موضوع بگذارید پیشنهاد می کنم فقط 10-15 مساله مهم دو سال اخیر را در اینترنت سرچ کنید و اطلاعاتی از آنها به دست آورید.

نکته آخر و تمام: سعی کنید تست های این شاخه را زیاد کار کنید. چنانچه سال اولتان هست که می خوانید و یا از شاخه دیگر در آزمون دکتری حقوق بین الملل شرکت کرده اید حتما این موضوع را مهم بگیرید. به دلیل اینکه اگر مطالعه کنید و تست کار نکنید موقع آزمون سوالات ممکن است شما را گیج نماید چون دقیقا مانند سوالات دکتری حقوق خصوصی در بخش مدنی و تجارت است. یعنی سوالات در حقوق مدنی به صورت مساله ای شده است و صرف خواندن قانون کفایت نمی کند و باید داوطلب بتواند سوالات را تحلیل نماید. {اصطلاحا کاملا موضوع دست داوطلب بیاید} این کار با تست زدن در شاخه بین الملل به دست می آید. ضمنا بنده کتابهای تست در خصوص حقوق بین الملل را در بازار مورد بررسی قرار داده ام اولا اینکه کتاب تخصصی برای دکتری وجود ندارد و ثانیا اینکه یکی دو کتابی هم که وجود دارد بسیار قدیمی شده و فقط در مورد سوالات کارشناسی ارشد است. خوشبختانه برای داوطلبان کتابهای خوب تستی آزمونها – آزمونهای شبیه ساز- تالیفی ارائه داده ایم که نمونه اش در فوق نیز آمد.

بخش چهارم: زبان عمومی

زبان عمومی حدودا 75 درصد سوالات دکتری به لغات ربط دارد. بنابراین چنانچه لغات مطالعه شود کمک بسیار شایانی به داوطلب خواهد کرد؛ مخصوصا اینکه چنانچه وارد دکتری هم شوید این موضوع به شما بسیار کمک خواهد کرد چرا که بایستی در دوره دکتری و عموما قبل از آزمون جامع باید مدرک زبان خود را تحویل دهید که در مورد دانشگاه های آزاد باید مدرک ای پی تی بگیرید و در مورد دانشگاه تهران آزمون یوتو ای پی تی بدهید که خیلی از دانشگاه ها این مدرک را هم قبول می کنند. البته داشتن مدرک تافل و ام اس آر تی نیز معتبر است. به هر حال پیشنهادی بود از طرف بنده و می توانید این موضوع را نادیده بگیرید مخصوصا اینکه برخی از داوطلبان بیشتر از یکی دو ماه فرصت مطالعه ندارند و به علت مشغله زیاد و یا تاهل هر روز زمان زیادی هم نمی توانند به آزمون اختصاص دهند؛ چه برسد به مطالعه زبان عمومی؛ این دسته پیشنهاد می شود بعد از آزمون که اسفند ماه برگزار شد هر روز چند لغت کار کنند مانند کتاب 504 تست – کتاب 1100 واژه- کتاب 4 هزار واژه

بخش پنجم: استعداد تحصیلی

سوالات استعداد تحصیلی برای رشته علوم انسانی با سایر شاخه ها فرق می کند. به بیان دیگر بخشهایی که در آزمون دکتری باید جواب دهید شامل 4 بخش سوال است: درک مطلب- منطقی- تحلیلی و کمیتی است. این نکته را هم خیلی از داوطلبانی که یکی دوباری در آزمون شرکت کرده اند می دانند که امکان اینکه بدون هیچ مطالعه قبلی بتوانید درصدی از سوالات را صحیح بزنید وجود دارد. البته بنده پیشنهاد می کنم بیشتر سوال کار کنید با پاسخهای تشریحی که مسلما کمک زیادی به شما خواهد کرد و مطلب مهمتر اینکه فقط از 4 بخشی که عنوانهایش گفته شد فقط شما سوالات بخش درک مطلب و بخش منطقی استعداد تحصیلی را پاسخ دهید و کاری به سوالات دو بخش دیگر نداشته باشید؛ دلیلش این است که سوالات دو بخش آخر همگی مسایل ریاضی و آماری است و اکثر داوطلبان حقوق نمی توانند در این دو بخش آخر درصدی از سوالات راصحیح بزنند. بنابراین مطالعه خود را به دو بخش اول اختصاص دهید و به هیچ وجه سوالات بخش دیگر را شانسی نزید. البته در مورد یک گروه استثناء وجود دارد: داوطلبانی که مدرک کارشناسی یا ارشد ریاضی داشته اند و یا اینکه در دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی(آن زمان- چرا که اکنون پیش دانشگاهی دیگر وجود ندارد) شاخه شان ریاضی بوده و از اطلاعات خوبی برخوردار باشند. این گروه برعکس می توانند روی دو بخش تحلیلی و کمیتی کار کنند و هم اینکه به سوالات هر 4 بخش پاسخ دهند: یعنی هم سوالات درک مطلب و منطقی و هم سوالات دو بخش تحلیلی و کمیتی- فقط یادتان باشد در کتابهایی که در بازار انتشار داده شده است بخش پنجمی به کتاب اضافه شده است با عنوان تجسمی این بخش مربوط به شاخه های فنی می باشد به بیان دیگر گروه علوم انسانی باید چهار بخش گفته شده را(یعنی سوالات درک مطلب- منطقی- تحلیلی و کمیتی) پاسخ دهند اما گروه فنی به غیر از چهار بخش، بخش پنجمی با عنوان تجسمی را هم پاسخ دهند(یعنی سوالات درک مطلب- منطقی- تحلیلی و- کمیتی و تجسمی) البته روزی که آزمون می دهید نصف سولات را که پاسخ دهید خود به خود در اواسط کار متوجه سوالات آمار دار- ریاضی دار و تحلیلی دار خواهید شد و اگر با مسائل ریاضی آشنا نباشد مسلما ایست خواهید کرد. البته این نکته ای که می گویم بسیار مهم و سرنوشت ساز است: اینکه سوالات بخش سوم و چهارم را به هیچ وجه شانسی نزنید چرا که ممکن است به خودتان لطمه بدی بزنید مخصوصا اینکه در آزمون دکتری هر 3 سوال غلط 1سوال شما را نیز حذف می کند. 

برای احتناب از این کار یک مثال هم به عنوان شاهد می آورم: یکی از داوطلبان آزمون دکتری حقوق عمومی، چند سال پیش که در کلاس های تضمینی حقوق عمومی بنده شرکت کرده بود بعد از آزمون مشاهده کردم که رتبه اش 14 شده است و بعد از اینکه کارنامه اولیه ی ایشان را دیدم؛ مشاهده کردم که استعداد تحصیلی را منفی زده است به نظرم  منفی 9 بود یعنی همه را اشتباه زده بود؛ حالا فکر کنید اگر این اقدام را نمی کرد رتبه اش 1 می شد؛ پس حرف بنده را کاملا متوجه شدید و در روز آزمون که در حال تست زدن بوده و به بخش استعداد تحصیلی رسیدید این مثال بنده را به یاد بیاورید. 

برای داوطلبان دکتری حقوق بنده یک گروهی ایجاد کرده ام که جهت تبادل نظر مفید است. البته باید آی دی را در تلگرامتان بزنید تا وارد شوید مگر اینکه فیلتر نباشید:

grohePHDlaw@

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

شب کنکور دکتری حقوق خصوصی

کتاب خلاصه برای آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 1399 و 1400

با سلام خدمت داوطلبان آزمون دکترا مخصوصا داوطلبان عزیز و ارجمند دکتری حقوق خصوصی برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *