فهرست تفصیلی منشور حقوق شهروندی(پیشنهادی)

فهرست مختصر

اول) دیباچه
دوم) حق‌ها و آزادی‌های همگانی
۱-           حق بر زندگی شایسته
۲-           حق مشارکت در امور عمومی
۳-           آزادی اندیشه، وجدان و بیان
۴-           حقوق اقتصادی
۵-           حقوق اجتماعی و رفاهی
۶-           حقوق فرهنگی
۷-           حق بر اداره خوب
۸-           حق بر دسترسی به اطلاعات
۹-           حق برابری و منع تبعیض
۱۰-        حق بر امنیت قضائی و دادرسی عادلانه
۱۱-        حق بر توسعه
۱۲-      حق بر دیپلماسی
سوم – حق‌ها و آزادی ‌های گروههای خاص
چهارم – سازمان، نظارت و تضمینات

 

 

فهرست تفصیلی

اول) دیباچه

دوم) حق‌ها و آزادی‌های همگانی

۱-    حق بر زندگی شایسته

·         حق حیات

·         ایمنی و بهداشت

·         سلامت و درمان

·         ازدواج و تشکیل خانواده

·         حریم خصوصی

·         شادی، تفریح و خودشکوفایی شخصی

·         اخلاق زیستی

·         ثبات، نظم و آرامش

·         دفاع ملی و تمامیت ارضی

·         زیست معنوی و اخلاقی

·         احوال شخصیه

·         تابعیت و سکونت

·         منع تروریسم، کشتار جمعی و جرایم سازمان یافته

·         رفت و آمد

·         صلح و تعامل سازنده بین المللی

·         عدم تعرض به حیثیت روحی

*    ورزش{همگانی-قهرمانی-حرفه ای}

۲-    حق مشارکت در امور عمومی

·         تعیین سرنوشت

·         انتخابات آزاد و منصفانه

·         مشارکت در تصمیم گیری‌های اداری و اجرایی

·          مشارکت در تصمیم گیری‌های محلی{حکمرانی محلی}

۳-    آزادی اندیشه، وجدان و بیان

·         آزادی وجدان

·          آزادی عقیده

·          آزادی مطبوعات

·          آزادی رسانه‌ها

·         آزادی اجتماعات

·          آزادی تشکل‌ها

·         آزادی صنوف و سندیکاها و …

۴-    حقوق اقتصادی

·         مالکیت

·          آزادی کسب و کار

·         رقابت سالم و منصفانه{بازار و خدمات عمومی}

·         مقررات گذاری بهتر

·         کار شایسته

·         سرمایه گذاری، امنیت ، ثبات، مراقبت در فرایند چرخش سرمایه{بازار سرمایه، بورس و …}

·         شفافیت ، برابری در دسترسی به اطلاعات اقتصادی

۵-    حقوق اجتماعی و رفاهی

·         سطح مناسب معیشت

·         مسکن

·         حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل

·         خوراک

·         پوشاک

·         تامین اجتماعی

·         همبستگی

۶-    حقوق فرهنگی

·         مشارکت در زندگی فرهنگی

·         آموزش و پرورش

·         میراث فرهنگی و تاریخی

·         برخورداری از مزایای پیشرفتهای علمی

·         برخورداری از منافع آثار علمی، ادبی و هنری

·         آزادی پژوهش و فعالیت‌های ابتکاری

·         دخالت حداقلی دولت و حمایت حداکثری از فعالان غیر دولتی

·         ۶- حق بر محیط زیست پاک

·          استفاده از هوای پاک

·          استفاده از آب آشامیدنی سالم

·         استفاده از زمین پاک

·         استفاده از چشم اندازهای زیبا

·         بهداشت محیط

·         حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی و زیست گاهها

·         حمایت از فعالان زیست محیطی

·         دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

·         مشارکت در تصمیم گیری‌های زیست محیطی

·         جبران خسارات زیست محیطی

۷-    حق بر اداره خوب

·          اداره قانونمدار

·          اداره کارمد و اثربخش

·          اداره عاری از فساد

·          اداره پاسخگو و مسئول

·          اداره باز، شفاف و اطلاع رسان

·         اداره بی طرف

·         تصیمات اداری متناسب، سریع، مدلل و مستند

·          فقدان سوء استفاده از اختیارات

·         استماع منصفانه و برابر

·         ثبات در تصمیمات اداری و رعایت انتظارات مشروع

·         اداره خدمتگزار، منصفانه و اخلاقی

۸-    حق بر دسترسی به اطلاعات

·         دسترسی به اطلاعات و سوابق نزد مقام‌ها و نهادهای دولتی و عمومی

·         دسترسی به اطلاعات و سوابق نزد مقام‌های غیر دولتی یا خصوصی در موارد خاص

·         بهره مندی از انتشار فعال اطلاعات توسط نهادها و مقام‌های عمومی

·         گزارش‌دهی مستمر و منظم مقام‌ها و نهادهای عمومی به شهروندان

·         بهره مندی از حکومت باز و غیر پنهان کار

·         حق شرکت در جلسات تصمیم‌گیری مقامات عمومی

·         دسترسی بدون محدودیت به رسانه‌های نوین ازجمله اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی

·         دسترسی رایگان، سهل الوصول و ارزان به اطلاعات

·         بهره مندی از سازوکارهای عملی سازی، اجرا و پایش در راستای حق بر اطلاعات

·         بهره مندی از تفسیر مضیق در خصوص استثنائات حق بر دسترسی به اطلاعات

·         حمایت از هشداردهندگان یا افشاکنندگان با حسن نیت

۹-    حق برابری و منع تبعیض

·         برابری در برخورداری از حقوق

·         برابری در مقابل قانون

·         منع تبعیض

·         تبعیض مثبت

·         شایسته سالاری در توزیع مناصب

۱۰-           حق بر امنیت قضائی و دادرسی عادلانه

·         دادخواهی و دسترسی به عدالت

·         استقلال و بی طرفی

·         صلاحیت و قانونی بودن

·         برابری و تناظر

·         برخورداری از وکیل و معاضدت قضائی

·         استماع

·         زبان دادرسی

·         اجرای فوری عدالت{عدالت در سرعت رسیدگی}

·         دسترسی به اطلاعات و دلایل

·         حضوری و علنی بودن

·         تجدیدنظرخواهی

·         برائت و تفسیر مضیق

·         منع محاکمه مجدد{اعتبار امر مختوم}

·         استقلال و مصونیت قضائی

·         استقلال و مصونیت وکلا

۱۱-           حق بر توسعه

·         پایدار و مستمر

·         فراگیر و ناظر به تمام عرصه‌های عمومی و خصوصی

·         بومی و متناسب{منطبق با نظام هنجاری}

۱۲-     حق بر دیپلماسی

*       تامین منافع و مصالح ملی

*      عزت ، حکمت و مصلحت

*     تامین حقوق هسته ای

*     گفتگو و تعامل حداکثری{فرصت سازی}

*     تنش زدایی و اعتماد سازی

 سوم – حق‌ها و آزادی ‌های گروههای خاص

·         زنان

·         کودکان

·         جوانان

·         کارگران

·         اقلیت‌ها

·         قومیت‌ها

·         معلولین

·         گروههای آسیب پذیر

·         شهرنشینان

·         روستا نشینان

·         نخبگان و اساتید

·         دانشجویان

·         پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری

·         بیمه شدگان

·         کهنسالان

·         مددجویان

·         مهاجران و ایرانیان خارج از کشور

·         حقوق مصرف‌کنندگان

چهارم – سازمان، نظارت و تضمینات

·         سازمان

·         نظارت

·         تضمینات

منبع: یادداشت های محمد صالح نقره کار

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *